Facebook
 

Tar ezelden ebede insanla mjdeni-Kutlu yolun habercisi mmetin sevgilisi-Hak geldi diyor yaradan batl zil olacak-nna fetehnay dnya birkez daha duyacak.
Konu Bilgileri
Konu Bal
SLM'A DAVET
Konudaki Cevap Says
23
Sonraki
SonrakiKonu
Konuyu Aan Kii
yakamoz
Grntlenme Says
10842
nceki
nceki Konu
Gnder  Cevapla 
SLM'A DAVET
Yazar Mesaj
yakamoz

F-G ye
**

ye Bilgileri

ye no: 201
Kayt : Feb 2008
Rtbe : Kullanc
Mesaj Says : 511

Rep Puanlamas

Rep Ver:
Rep Puan: 0

Mesaj: #1
SLM'A DAVET
SLM'A DAVETMUKADDMEHamd alemlerin Rabbna mahsustur. Alemlere rahmet olarak gnderilen, Nebilerin ve Rasullerin en sonuncusu Muhammed’l Emin’e, onun ehli beytine, sahabesine ve en gzel bir ekilde ona tbi olana; Kyamete kadar slat ve selam olsun.

“slm'a Davet” Adndaki bu kitap, slmi sahada ok nemli bir yer tekil eden ve hakknda bir ok tez ileri srlen bir konuda sahih zm gstermektedir. yle ki bu konu bir ok dal ve buda bulunan, ayrntlar olan etin ve kolay olmayan hassas bir konudur. Selefimiz mtehit imamlar (Allah onlardan raz olsun) ibadet, muamelat, mnakahat ve miras v.b. konularda ayr olarak bu mevzuyu ele almadlar. Onlarn (r.a.) “slm'a Davet” konusunda syledikleri hep "emri bi'l maruf ve nehyi ani'l mnker" ve ferdi davet ekseni etrafnda dnp dolayordu. Zira onlar “slm Hilfet'i”nin kaldrlacan, “slm Devleti”nin yklacan, “slm eriat”nn tatil edilip yrrlkten kaldrlacan, “slm lkesi”nin dar'l kfre dneceini asla ve asla tahayyl bile edememilerdi. Kald ki byle biri eyi dnsnler bile ona hal arelerini ortaya koymayacaklard. nk mtehitler vukuu bulmas muhtemel farazi hadiselere deil vukuu bulmu olaylara zm rettiler.

Bunun iin biz onun yzde yz kuatc ve mkemmel olduunu iddia etmesek de bu kitap sadece ve sadece bu konuya hasredilmi ve bir lde zm gstermitir. Bunu yaparken de ister istemez bu konuda bireysel olsun veya kafirleri taklid niteliinde olsun belli bal grler naklederek er'i metot ve usul ortaya konmutur.

Bu kitap “slm'a Davet” asndan ele alp incelendiinde slm'a davet konusunda neler yaplaca meselesinden ok bunlarn nasl yaplaca zerinde oka durduu grlecektir. nk yaplacak eylerin nasl yaplaca meselesi bugn byk bir ihtiya haline geldi. Neler yaplmas gerektii meselesinden ok daha nem arz eder oldu. Bu kitapta daha ziyade “slm Hilfet sistemini ikame etmeye davet keyfiyeti”ni anlatyor. nk bu yn bugn slm'a davetin bel kemiini tekil etmektedir. Zira slm Devleti'nin mevcut olmad u artlarn glgesinde yaplan her slm'a davet ve slm Devleti'ni kurmay kendine eksen yapmayan her slm'a davet ameliyesi cz'i bir ura olup gerek davetten inhiraptr, sapmadr.

Bugn gcn “slm'a Davet” konusunda younlatran bu kitap; bu davetin nasl yaplacan, zellikle “slm Hilfet sistemini ikameye nasl davet edilir?” mevzusunu ele almaktadr. Bundan baka slm'n temel meseleleri olan ve fakat bu kitapta ancak ksa deinilebilen de ok konu vardr. Bunlardan bazlar unlardr:

slm'da saf ve duru akidenin nemi pek byktr.

slm akidesinin esaslarnn zann veya zann galibe dayanmas caiz deildir. Kesin ve yakin olmaldr. Bu konuda taklit veya hurefa tr inanlara ve batl deccalms ahslara tabi olmak asla caiz deildir.

Ancak akideyle ilgili fikirlerde yani akidenin esaslarnn ayrntlarnda zanna veya zann galibe uyulmas caizdir. er'i hkmlerde olduu gibi bunlarda da taklid caizdir.

er'i hkmler; Kitap, Snnet, sahabe icmas ve nasslarda er'i illeti bildirilmi olan illete dayal kyas olmak zere bu drt er'i delil kar. Baka hi bir kaynaktan er'i hkm kmaz. Ayrca er'i delillerden er'i hkm ancak ve ancak mtehit alimler karr. Mukallide den de taklid ettii mtehidin istinbat ettii grn iyice kavramaktr.

Mslman kiiye farz olan eylerin hepsini yerine getirmek mmkn olmadndan er'i delille farziyeti daha kuvvetli olan amellere ynelmesi gerekir. hangi vecibenin daha lazm ve farz olduu er'i bir delille tespit edilir. kii bunu aklna veya heva ve hevesine gre deil..

Dier taraftan Mslmanlar iin tabii olan hal “slmi Hilfet”in mevcut bulunduu haldir. Bu durumda dahil de slm davetini yklenme, marufu emretme ve mnkerden sakndrma ve lke iinde Mslman olmayanlar slm'a davet etme eklinde olur. Onu harite yklenme ise gayri mslimleri kesin bir delille dine davet etme ve gerekli grdnde halifenin cihad ilan ederek slm’ aleme tamas eklinde olacaktr.

Fakat Hilfet'in mevcut olmad ve Mslmanlar iin tabii olmayan duruma gelince; bu durumda slm'a daveti yklenme btn gcn, olmayan halifeyi ikame etmeye harcama eklinde olur. nsanlar slah etme ameliyesi olan "emri bi'l maruf ve nehyi ani'l mnker" ve Mslman olmayanlar dine davet ileri de devam eder. Ancak bunlar asgari seviyede olur. Zira slm lkesinde slm Devleti olmayp da slm eriat uygulanmad m dar'l kfr olur. Islah ve iyiletirme kafi ve yerinde deildir. Yaplacak i kesin zm ve inkilabi deiikliklere dnmtr. yle ki kfr dzenini ykp slmi dzeni kursun.

slm Hilfeti’nin olmad durumda slm'n d aleme tanmas meselesine gelince, gayri mslimlerin slm'a davet edilmesi eklinde ancak olur. Ancak gayri slmi fikirlerin rk ve dkln grmek zere batl fikirleri saldrmakla olur. Bununla beraber slm lkelerinin dnda yaayan Mslmanlarn gayret ve gleri slm Raidi Hilfet Devleti kurmak iin biriktirmeleri gereklidir. Zaten byk ihtimalle bu slm lkelerinin birinde olacaktr.

“slm'a Davet” konusunu ileyen her kitap, bununla alakal temel hkmleri zme kavuturmay kendine esas mesele yapacaktr. Bu temel hkmlerden bazlarn rnek olsun diye sunuyoruz:

Hilfet'i ikame etme almas u an iin en son gayretle ve en son suretle yaplmas gereken bir farz ayndr.

Hilfet'i ikame almasnn bir kitle tarafndan rgtl olarak yrtlmesi vaciptir. nk bu ferdi olarak yaplacak bir i deildir.

Bu kitlenin yetkileri eriata belirlenmi kendisine itaat edilen bir emirin olmas gerekir.

Bu kitle kadn ve erkek mslmanlar kapsamna almaldr. Zira slm'a davet erkee de kadna da farzdr.

Bu kitle organik bir bala birbirine bal olmas lazm. u var ki bu kitlenin tek ve vaz geilmez baz slmi akidesi ve slmi fikirleridir. Onlar bir arada tutan yalnzca slm akidesi ve fikirleridir.

Bu kitle ahslara deil de fikirlere tabi olmas iin her meseledeki fikirlerini ortaya koyup kendisine lazm gelen hkmleri ve grleri benimseyip oluturmaldr. Bu sayede ancak hedefini gerekletirebilir.

Bu kitle slm hilafetini ikame etmek iin vardr. Bu i te siyasi bir itir. yle ise bu kitle siyasi bir kitle olmas gerekmektedir.

Siyasi olarak alan bu kitlenin ii fikirler bazndadr. Kuvvetle ilgili deildir. Zira bu kitle mmetin genel siyasi kanadndan kan iradesi slm olunca, mmet vastasyla ynetimi eline geirmek durumundadr.

Bu kitlenin kfr hkmleriyle hkmetmek zere ynetime itirak edip ortak olmas asala caiz deildir.

Bu kitlenin mevcut ynetimden bir menfaat antlamasna girmesi caiz deildir. nk mevcut nizamlar kfr akidesine mebni klnmtr. Ayrca mevcut ynetimden mali destek v.b. konularda yardm istemek asla caiz deildir. Zaten bu da karlkl rehin alma meselesine girmektedir.

bacmn rts batmakda rezilin gzne acrm tkre tkrsem yzne eer medeni olmak amaksa bedeni ozaman hayvanlar insanlardan daha medeni
22-02-2008 08:50 PM
Tm Mesajlarn Bul Alnt Yaparak Cevapla
yakamoz

F-G ye
**

ye Bilgileri

ye no: 201
Kayt : Feb 2008
Rtbe : Kullanc
Mesaj Says : 511

Rep Puanlamas

Rep Ver:
Rep Puan: 0

Mesaj: #2
Cvp: SLM'A DAVET
Bunun gibi “slm'a Davet” mevzuunu ele alan kitap, bu davetin nasl yaplmas gerektii meselesi ile ilgili hkmleri de zme kavuturmak durumundadr. yle ki:

a-) Ameli Kaide: Gerek u ki hi bir amel rastgele, n hazrlksz icra edilmez. Bilakis her amelin ncesinde ona yn veren bir fikir devresi vardr. Kald ki bu fikir de bir farazi olamaz. Mahsus bir vakaya dayanr. Dier taraftan bu fikir bu amelle birlikte bu gayeyi tahakkuk etmek iindir. Mslman iin gaye de amel de fikir de slm'dan olmas lazm gelmektedir. Nihai gayi Allah rzasdr. Ki bu da slm akidesine iman etme ameliyesi zerine bina edilmitir. yle ise daveti yklenen kii ayn zamanda kendini Allah'a imann verdii tevik tahrik ve l atmosferinde bulunur.

b-) Metot ve uslubun arasn ayrmak: Hakikatte slm ahkamnn eda edili metodu Kyamete kadar deimez. Fakat usluplara gelince bunlar bir takm mbah amellerdir ki daveti yklenen artlara ve durumlara mnasib olan seer.

c-) Siyasetin vakasn kavramak: Siyasi vakay kavramak er'i hkmleri kavramak kadar zaruri bir itir. nk er'i hkmn tatbik edilmesi iin er'i hkmn ve er'i hkm ile ilgili olduu durumun ayn derecede bilinmesini gerektirmektedir. Hkmn ilgili olduu durumdan maksat er'i hkm zmek zeri indii vakadr. Bunun iindir ki eer er'i hkm kavradmz halde hkmn ilgili olduu hadiseye yabanc kalrsak er'i hkm tatbik etmemiz mmkn olmaz. onu tatbik etmeye kalkrsak hata ederiz. nk muhtemelen onun ilgili olmad vakaya tatbik edeceiz. yle ise bir sistemi ykp o sistemin sahiplerinden sultay almak iin alan kiinin mahalli bir tarzda deil devlet ve blgeler boyutunda siyasi vakay ok iyi bir ekilde kavram olma dirayetine sahip olmaldr.

d-) Sultay ele alma ve Hilfet'i ikame etme ameliyesi kuvvet ve sulta sahipleriyle balayp biten bir hadise deildir: Zira bazlar bunu byle grmektedirler. Bilakis davetin en bata halk tarafndan yklenilmesi gerekmektedir. Davetin halka ynelik devresi youn bir kltrlendirme devresidir. Daveti yklenenler bunu baaryla tamamladktan sonra kfrle yz yze mcadele etme ve eylem dnemine girilmi olur. Eer mmetle birlikte kfrle yz yze mcadele etme devresi baaryla yrtlrken ve mmetin genel siyasi anlayndan kan grleri davet hareketinden yana ise ite bu durumda daveti yklenen kitle kuvvet ve sulta sahiplerinden nusret talep edebilirler.

e-) Daveti yklenen kitle, cemaat veya hiziplerin birden fazla olmalar er’an caizdir. Ancak bunlarn akide ve amelde slmi esaslar zerine kurulu olmalar her halkarda arttr.

f-) Birden fazla slmi cemaat olduunda bunlarn karlkl er'i hkmlerin aklad ekil ve adab zere ihtilaflarla yaklamalar gerekir. sadece grne muhalefet ettii iin Mslmann dier bir Mslman kfr ve faskla sulamas caiz deildir. Ancak bu ihtilafn er'i hudutlar dairesinde meydana gelmi olmas art vardr. Kuvvetli veya zayf er'i bir delile dayanan veya delile benzeyen bir delile dayanan her gr er'i bir grtr. O gr veya sahipleri dlanamaz. Bilakis zayf delile veya delil gibi grnen fakat hakikatte delil olmayan kiilere yle denilir: Sizin grnz hataldr veya en azndan zayftr. Bu ekilde ak ve kesin delillerle en gzel bir tarzda onlarla tartr. Fakat hi bir zayf veya pheli delile (ibhi delil) dayanmayan her gr gayri slmi bir grtr. Daha aka bir ifadeyle kfrn grdr. Byle durumlarda bu grlere saldrlr ve bu gr sahipleri ayplanr ve knanr. Ne var ki kfr fikirlerini tayan kii her halkarda kfir olduu sylenemez.

g-) slm eriatn yrrlkten kaldran ve buna zorlanmadklar halde slm eriatnn dnda kanunlar ve nizamlar ihdas edenler, oru tutup namaz klp haccetseler de ounlukta kafirdirler. Zira onlar kfr hkmlerini slm eriatna tercih etmilerdir. Fakat eer bunlar slm eriatnn daha gzel olduuna inanyorlarsa slm eriatn uygulayacak usul ve bilgiden yoksan olduu iin onlar mukaveten geici olarak yrrlkten kaldrsa, bu haliyle o kfir deil fask olacaktr. u halde daveti yklenen kiilerin hatta hi bir mslmann susarak ta olsa bunlara kar bir memnuniyet ve rza iinde olmas onlar desteklemesi asla caiz deildir. Bunun gerekesi u hadisi eriftir:

“Sizden kim bir mnker grrse onu eliyle dzeltsin. Buna gc yetmiyorsa diliyle dzeltsin. Buna da gc yetmiyorsa kalbiyle ona kar buuz beslesin. Bu da imann en zayf noktasdr.”

Dier taraftan “slm'a Davet” adl bu kitapta Rasul (s.a.v.)’e slm'a davet hususunda uyulmas gerektii ayrca bu uyulacak ilerin nasl deerlendirildiinin aklanmas ama edinmitir. yle ki:

Rasul (s.a.v.) slm'a girmeleri iin kafirleri davet ediyordu. Fakat biz ou defa mslmanlar slm'n gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.

Rasul (s.a.v.) slm'a davet ederken er'i hkmlerin inii tamamlanmamt. Fakat bizim iin btn er'i hkmler inmi durumda. Bu demektir ki Rasul (s.a.v.)’in Mekke'de iken muhatap olmad hkmler u anda mevcuttur. Zira onlar inmemiti. Fakat biz u anda onlara muhatabz ve onlarla amel etme durumundayz. Ayrca Rasul (s.a.v.)’in kendisiyle amel ettii ve neshedildikleri iin onunla amel etmemizin sz konusu olamayaca hkmler de vardr. Mesel; sava Mekke'de caiz deildi. Fakat u anda savamak merudur. nk savunma sava sadece halifenin bulunduu duruma balanmad iin slm Devleti'nin mevcut olmad u anda bile yaplmas vaciptir. Dier taraftan slm'a daveti yklenme ameliyesi Mekke'de sadece Rasul (s.a.v.)’e vacip idi. Sahabe iin mendup durumundayd. Zira nisa biatnda neler zerine biat ettikleri malumdur. Bu durum bu hal zere Evs ve Hazre kabilelerin kinci Akabe biatna kadar devam etti. ti kinci Akabe biatndan beri slm'a davet iini yklenmek sadece Rasul (s.a.v.)’e deil btn mslmanlara vacip oldu. Neshedilen baz hkmlere gelince Mesel; Mekke'ni fethine kadar hicret etmek vacip sayld. Fakat Mekke'ni fethinden sonra hicret vacip saylmad.

Buna gre ortaya kan netice udur ki; Mekke dnemine ait iler veya Medine dnemine ait iler dendiinde bundan maksat u olmaldr: Demek ki ferdin bireysel durumuyla ilgili amelleri vardr. Bir de ynetici (halife) ile balantl ameller vardr. Dier bir ifadeyle yneticiye zel onun yetkisinde ve onun mevcudiyetine balanm kiilerin veya fertlerin icra ve infaz edemeyecei ameller vardr. Mesel; hadlerin uygulanmas veya fetih amacyla savan ilan edilmesi veya barn akdedilmesi v.b. durumlar halifenin tasarrufundadr. Bundan baka dier bir takm ameller de vardr ki onlar ferde bal klnmtr. Bunlar ibadet, ahlk, giyecek, yiyecek, iecek ve muamelat v.b. eylerdir ki fert, lkenin dar'l slm veya dar'l kfr olmasna bakmakszn onlarla amel etme durumundadr. Yine bir takm ameller de vardr ki fertlerde veya halifede onlarla amel edebilir. Mesel; bir cami ina etmek veya marufu emretmek mnkerden sakndrmak ya da delil ve hccet gstererek slm davetini yklenmek v.b. iler.

, mahdut bir gayeyi gerekletirme meselesine yani slm Hilfet'i’ni ikame etme gibi bir somut mahdut gaye ortada olunca slm'a daveti yklenen kiinin kar karya kald bir sorun kendini gsterir. eyle ki: Bir gayenin gereklemesi iin on veya yirmi sene gibi mahdut bir sre var mdr, yoksa onun mahdut bir sresi yok mudur? Bu soruda iki ayrnt karmza kmaktadr.

Birincisi: Bu iin tabiat yani mmetin akidesi ve eriat esas zerine devlet kurma ameliyesi birden fazla veya daha ok akideye mi muhtatr? Zira ad geen kitle futuhat tarzyla almyor. Bilakis bu kitle bal bulunduu eriatn gereini icra etme durumundadr. yle ki bu er'i hkmlerin tabiatnn gerektirdii sre iinde gayesini gerekletirecektir. Aksi takdirde ad geen kitle yolundan sapm akn bir duruma dm olur.

kincisi: Kitle yapmak iin uratn baaramadnda ve makbul bir sre ierisinde gayesini gerekletiremediinde bu sz konusu kitlenin programnn bir ksmnda hataya dtne ve programn tekrar gzden geirmesi ve hatta deitirmesi gerektiine delalet eder mi? Veya bu kitlenin ihlas ile hareket ettiini gsterir mi? hlasl hareket etmedii ve dolaysyla Allah'n yardmnn kendilerine ulamad manas karlabilir mi? “slm'a Davet” ierilikli olan her kitabn bu sorulara cevap vermesi muhakkak surette gereklidir.

bacmn rts batmakda rezilin gzne acrm tkre tkrsem yzne eer medeni olmak amaksa bedeni ozaman hayvanlar insanlardan daha medeni
22-02-2008 08:51 PM
Tm Mesajlarn Bul Alnt Yaparak Cevapla
yakamoz

F-G ye
**

ye Bilgileri

ye no: 201
Kayt : Feb 2008
Rtbe : Kullanc
Mesaj Says : 511

Rep Puanlamas

Rep Ver:
Rep Puan: 0

Mesaj: #3
Cvp: SLM'A DAVET
Ayrca “slm'a Davet” adl bu kitapta aada rnekleri verilmi olduu zere bir takm sorulara cevap verilmi, bir takm pheler bertaraf edilerek mefhumlarla ilgili baz yanl anlaylar giderilerek doru ve sahih kavray gstermitir. Bunlardan bazlar yledir:

a-) Mesel Allahu Tela'nn; “Ey iman edenler! Siz kendinizden sorumlusunuz. Siz hidayete ermiken sapm olanlar size bir zarar veremezler.” eklindeki kavli kerimini yanl anlayanlar olmutur. Zannetmilerdir ki Mslman sadece kendisinden ve ailesinden sorumludur. slm' dier insanlara gtrmek zere onu yklenmekten sorumlu olmad eklinde kanaata vardlar.

b-) Yine u hadisi erifi de hatal bir kavrayla ele aldlar:

Mmine kendisini takat getiremeyecei belalara atarak telef etmesi gerekmez.” Bu hadisi eriften kiinin kendisinin hepsine veya grevinden atlmasna sebep olacak ya da hakim olan zalimlerin eziyetine maruz kalmasn netice verecek v.b. maksatl ilere girimesinin yanl olaca kanaatna vardlar. Bunun iin karsnda ad geen meyyideleri bulduunda gerekirse slm'a davetten vaz gemesi gerektiini savundular. Hatta zalimlerin dediklerini bile yapabileceini ileri srdler.

c-) Dier taraftan Huzeyfe b. Yemane’nin Rasul (s.a.v.)’den rivayet ettii u hadis de yanl bir ekilde anlald. Hadiste yle bir ifade gemektedir: “...Ben dedim ki, Mslmanlarn ne bir cemaat ve ne de imamlar yok ne yapaym? Dedi ki: "Aa kkleriyle beslensen de lm sana ulancaya kadar btn bu batl frkalardan ayrl ve tek bana kal.” Bu hadisi eriften u neticeyi kardlar: Mslmanlarn halifesinin bulunmad durumda vacip olan Hilfet'i ikame etmek deil, bilakis vacip olan, lme kadar frkalardan ayrlp tek bana kalmaktr.

d-) u hadisi erifi de yanl deerlendirdiler: “yle yllar ve gnler gelip atacaktr ki siz Rabbnza kavuuncaya kadar err erri takip edecektir.” Bu hadisi yanl kavrayarak mitsizlie veya ye’se dtler. Bir ey yapmalarnn gereksizliine karar verip oturup beklemeye baladlar. Kald ki bu hadis onlara bu hakk vermiyordu.

e-) Yine bazlar kp dediler ki; mevcut vakay iyi ynde deitirmek Mehdi (a.s)’n iidir. Bizim iimiz deildir. Bu anlay ta bir ey yapmadan oturmalarna netice verdi.

te bu kitap, mukaddimede deinilen btn bu mevzularda sahih ve doru zm gstermektedir. Bu kitap bununla da kalmyor, daha bir ok konuda doru kavramay sunmaktadr. Muhakkak ki kusur ve eksii vardr. Zira kusur ve noksanlktan beri olan yalnzca Allah sbhanehu Tela'dr. Umarm ki Allah'n yardmyla kinci Basks daha yeterli ve daha mkemmel olacaktr. Bu kitab Mslmanlar iin faydal ve yararl klmasn, yazarn en gzel bir ekilde mkafatlandrmasn Allah'tan niyaz ediyorum.

Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve onun ehli beytine ve sahabesine ve onun getirdii hidayetle doru yolu bulana Kyamete kadar salat ve selam olsun. Hamd alemlerin Rabb olan Allah’a mahsustur.

bacmn rts batmakda rezilin gzne acrm tkre tkrsem yzne eer medeni olmak amaksa bedeni ozaman hayvanlar insanlardan daha medeni
22-02-2008 08:52 PM
Tm Mesajlarn Bul Alnt Yaparak Cevapla
volkanmurat

LM HeR YeRDe uNuTMa
**

ye Bilgileri

ye no: 35
Kayt : Oct 2007
Rtbe : Kullanc
Mesaj Says : 1,803

Rep Puanlamas

Rep Ver:
Rep Puan: 0

Mesaj: #4
Cvp: SLM'A DAVET
Ayrca “slm'a Davet” adl bu kitapta aada rnekleri verilmi olduu zere bir takm sorulara cevap verilmi, bir takm pheler bertaraf edilerek mefhumlarla ilgili baz yanl anlaylar giderilerek doru ve sahih kavray gstermitir. Bunlardan bazlar yledir:

a-) Mesel Allahu Tela'nn; “Ey iman edenler! Siz kendinizden sorumlusunuz. Siz hidayete ermiken sapm olanlar size bir zarar veremezler.” eklindeki kavli kerimini yanl anlayanlar olmutur. Zannetmilerdir ki Mslman sadece kendisinden ve ailesinden sorumludur. slm' dier insanlara gtrmek zere onu yklenmekten sorumlu olmad eklinde kanaata vardlar.

b-) Yine u hadisi erifi de hatal bir kavrayla ele aldlar:

Mmine kendisini takat getiremeyecei belalara atarak telef etmesi gerekmez.” Bu hadisi eriften kiinin kendisinin hepsine veya grevinden atlmasna sebep olacak ya da hakim olan zalimlerin eziyetine maruz kalmasn netice verecek v.b. maksatl ilere girimesinin yanl olaca kanaatna vardlar. Bunun iin karsnda ad geen meyyideleri bulduunda gerekirse slm'a davetten vaz gemesi gerektiini savundular. Hatta zalimlerin dediklerini bile yapabileceini ileri srdler.

c-) Dier taraftan Huzeyfe b. Yemane’nin Rasul (s.a.v.)’den rivayet ettii u hadis de yanl bir ekilde anlald. Hadiste yle bir ifade gemektedir: “...Ben dedim ki, Mslmanlarn ne bir cemaat ve ne de imamlar yok ne yapaym? Dedi ki: "Aa kkleriyle beslensen de lm sana ulancaya kadar btn bu batl frkalardan ayrl ve tek bana kal.” Bu hadisi eriften u neticeyi kardlar: Mslmanlarn halifesinin bulunmad durumda vacip olan Hilfet'i ikame etmek deil, bilakis vacip olan, lme kadar frkalardan ayrlp tek bana kalmaktr.

d-) u hadisi erifi de yanl deerlendirdiler: “yle yllar ve gnler gelip atacaktr ki siz Rabbnza kavuuncaya kadar err erri takip edecektir.” Bu hadisi yanl kavrayarak mitsizlie veya ye’se dtler. Bir ey yapmalarnn gereksizliine karar verip oturup beklemeye baladlar. Kald ki bu hadis onlara bu hakk vermiyordu.

e-) Yine bazlar kp dediler ki; mevcut vakay iyi ynde deitirmek Mehdi (a.s)’n iidir. Bizim iimiz deildir. Bu anlay ta bir ey yapmadan oturmalarna netice verdi.

te bu kitap, mukaddimede deinilen btn bu mevzularda sahih ve doru zm gstermektedir. Bu kitap bununla da kalmyor, daha bir ok konuda doru kavramay sunmaktadr. Muhakkak ki kusur ve eksii vardr. Zira kusur ve noksanlktan beri olan yalnzca Allah sbhanehu Tela'dr. Umarm ki Allah'n yardmyla kinci Basks daha yeterli ve daha mkemmel olacaktr. Bu kitab Mslmanlar iin faydal ve yararl klmasn, yazarn en gzel bir ekilde mkafatlandrmasn Allah'tan niyaz ediyorum.

Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve onun ehli beytine ve sahabesine ve onun getirdii hidayetle doru yolu bulana Kyamete kadar salat ve selam olsun. Hamd alemlerin Rabb olan Allah’a mahsustur.
22-02-2008 08:55 PM
Tm Mesajlarn Bul Alnt Yaparak Cevapla
volkanmurat

LM HeR YeRDe uNuTMa
**

ye Bilgileri

ye no: 35
Kayt : Oct 2007
Rtbe : Kullanc
Mesaj Says : 1,803

Rep Puanlamas

Rep Ver:
Rep Puan: 0

Mesaj: #5
Cvp: SLM'A DAVET
DAVET YKLENMEDE ALLAH’A

MANIN NEM VE FARZLARIN

NEM SIRASIslm, Allah'n emirlerini bilmek ve onlar ikame etmek, mnkerleri tanyp onlardan kanmak ve onlar izale etmekten ibarettir.

“Ma’ruf”un en bata geleni ve en ycesi Allahu Tela’ya ve slm akidesinin dier erkanna iman etmektir.

“Mnker”in en bata geleni ve en kts de phesiz btn ynleriyle kfrn ta kendisidir ki Allah Sbhanehu ve Tela ondan kanmay ondan nefret etmeyi isteyerek onun tuzaklarna kar bizi uyarmtr.

Ma’ruf konusunda “iman”dan sonra “takva” gelir. Takva, Allah’a ve Rasul’ne itaatla tahakkuk eder. O, imann meyvesi ve kemale ermesinin gereidir. Allah’tan saknmak, takva O’nun gazabndan kanmak demektir. Bu da ancak ve ancak Allah'n eriatna balanmakla mmkn olur. Bu ballk ise “iman” ile irtibatldr. M’minin iman kuvvet kazandka itaat da kuvvetlenir. man zayfladka ball da zayflar. Zira mslman “iman”la, Allah’a ve Rasul’ne “itaat”la, kfrn her tarzndan ve masiyetin her eidinden kanmakla emrolunmutur.

Gerek u ki; mslmann iman, takvas ve masiyetten uzak durmas ancak ve ancak daveti yklenmekle hayatiyet kazanr ve yaylr. Akidesini ve takvasn koruyacak durumlarn meydana getirilmesiyle Mslman, kfr ve masiyetin ana dme tehlikesine kar korunmu olur. Rasul (s.a.v.)’in yapt iler de bunu gstermektedir. Zira Rasul (s.a.v.) m'minlerden sadece iman etmeyi ve takval olmay deil, etrafndaki Mslmanlarla birlikte ferd ve itimai takvann hayatiyet kazanaca, ilerin, iman ve takvaya gre yryecei iman ve takva ortamn oluturmak iin almtr. Btn bunlar Rasul (s.a.v.)’in Medine'de “slm Devleti”ni kurduu zaman tahakkuk etmitir.

Toplumda bulunmas gereken ma’ruflarn varl iin, insanlarn ma’ruflar tamalar ve ona armalar gereklidir. Ma’rufu koruyacak durumlarn oluturulmas da “davet” ile gerekleir. Uzaklatrlmas gereken mnker de ancak mnkerle mcadele ile, ondan nefret ettirmekle, onu ileyeni hesaba ekmekle, onun kaynakland durumlar ortadan kaldrmakla ve bu durumlarn olumasn salayanlarn ortadan kaldrmasyla mmkn olacaktr.

te “ma’rufu emretmek mnkerden sakndrmak” bunun iin mslmana gereklidir. Bunun iindir ki davetilerin ma’rufu emretmeden nce amellerinin ma’ruf olmalar, mnkerden sakndrmadan nce mnkerden uzak durmu olmalar gerekmektedir.

BRNC AIDAN:

Ma’rufu Kendi Hayatnda Gerekletirmek ve Mnkerden Saknmakncelikle mslmann Allah ve Rasul'ne iman ile birlikte slm akidesinin btn esaslarna inanmas arttr. Yani; Allah'a, meleklerine, kitaplarna, peygamberlerine, ahiret gnne, kaza ve kadere, onun hayrnn ve errinin Allah'tan geldiine, Kitap ve Snnet'te geen btn kat’ hususlara inanmas farzdr.

Ne var ki “iman” bizzat her mslmana farzdr. cmali olarak iman edilmesi gerekenlere inanmas yannda kiiden, her eyin yaratcs olan ei ve benzeri bulunmayan, kemal sfatlarn tm ile muttasf ve noksan sfatlarn tmnden de mnezzeh olan, Allah'n varlna inanmas istenir. Hayatn zerine kurulduu, insann ihtiya duyduu, ksacas hayatta var olan her ey kadir olan Allah tarafndan yaratlmtr. Gkte ve yerde O’nu aciz brakacak, O’nun iradesi ve ilmi dna kacak hi bir ey asla mevcut deildir. O, Kendisinden baka boyun eilecek, snlacak olmayan yegane hak mabuttur. O’nun rzasyla ancak rahata erilir. te mslman bu akideye haiz olduu zaman kendisinde iman hasl olur. Ayn zamanda Mslmann; Muhammed (s.a.v.)’in Allah'n Rasul olduuna, getirdii “slm Dini”nin kendi dehas ve zekasnn bir rn olmadna, Allah'tan bir vahiy olduuna ve Rasul (s.a.v.)’in onu tebli etmekte asla kusur etmediine ve bu ynyle masum olduuna da inanmas gereklidir. Allah'n dier peygamberlerine, kitaplarna icmali olarak inanmak, ayrca meleklerin mevcudiyetine, Ahiret gnne, kaza ve kadere inanmak da byledir. te btn bunlar imann esaslardr. Bunlar ikrar eden, byle olduklarna kanaatn ifade eden kii bir takm tafsilatlardan haberdar olmasa da m'min olur. Ancak bu tafsilatlar iman ortadan kaldran trden olmamaldr. Kald ki bu iman, gereklerine balanma hissinin kuvvetli olmasyla ve amelde tutulan istikametin doruluuyla artar ve g kazanr. Allah'n mnzel ve kevni ayetlerini oka tefekkr etmekle ve onlar hayatn vakalarna indirgemekle imann tesir kuvveti ve insan zerinde etkinlii arttka artar. Mslman Allah'n yarattklarn ve bu yaratklarn nelerden meydana geldiklerini tefekkr ettiinde her defasnda yaratcsnn kuvvet ve kudretini, hikmetini ve ilmini mahede ederek iman g kazanacak ve azim olan yaratcsn daha ziyade takdis etmeye ynelecektir. nsan Allah'n saylmayacak kadar ok olan nimetini dndke cmert olan bu ilaha hamd ve kr ile itaata koacaktr. Yine insan Allah dndaki eylerin eksikliklerini, muhta ve aciz olduklarn dndke boyun emeye, itaat etmeye, tapnmaya, mstahak olann yalnz ve yalnz Allah olduuna kesin kanaat getirecektir.

Ayn ekilde Rasul (s.a.v.)’e olan iman da glenir ve zayflar niteliktedir. Mslmanlarn Kur’an’a ait bilgileri ve kavraylar arttka, Kur’an’n Allah'tan bakasna ait olmasnn imkanszlna olan kesin kanaat ve Muhammed (s.a.v.)’in Allah'n Rasul olduuna dair inancndaki kesinlik de kuvvet kazanacaktr. Rasul (s.a.v.)’in siretini, hayatn, Allah yolunda sarf ettii abay ve maruz kald zorluklar ve bu zorluklar karsndaki tutumunu dndke, ona olan muhabbeti, yce ahsiyetine ball daha da artacaktr. Bylece kiinin onu raz etmeye, ona itaat etmeye ve hayat boyunca yklendii davay daha bir hrsla yklenecektir.

Ahirete olan imann yansmalar da byledir. Olup bitenlerin korkusundan insanlarn sarho olduu, her hamilenin tadn drd, her emzirenin emzirdiini elinden att ve her genci ak sal ihtiyar haline getiren ahiret gnn mslman dndke, Allah'n haber verdii bu gaybi manzaray tasavvur ettike bu gnn korkusundan onu emin klacak sebeplere bavurmaya ynelir. Dier taraftan mslman ayet ve hadislerde cennetin gzelliini ve Allah'n ona hazrlad nimeti ve ebed saadeti tefekkr ettike dnya ve iindekiler gznde klr. Va’d edilen cennete kavumak iin evki artar. Yine bunun gibi mslman ayet ve hadislerde geen cehennem tasvirlerini, Allah'n orada kfirler iin hazrlad elem verici atei ve ebed azab dndke cehennemden daha ok korkar. Dnyadaki korku, eziyet ve aclar gznde klr. Onu cehenneme sokacak amellerden kanr. Bu kand eyler onu dnyada zalimlerin zindanlarna girmesine sebep olsa da buna aldrmaz. Hatta srtnda kamlar aklasa bile bundan vazgemez. Kalbi imanla dolu olduu zaman dier uzuvlar da o nispette Allah'a itaat edecektir. M'minin gnlnde Ahirete olan sevgi bydke dnya ve iindekiler klr, deersizleir. man kuvvetlendike de imann gereklerine olan ball artar. Ne kadar ok zorluklarla karlasa bile iman sayesinde doru szde ve sahih amelde sebat gsterecektir.

Kald ki Allah'a iman, heykel ve benzeri ekillerde de olsa resim eklinde de olsa, put eklinde veya dnce eklinde de olsa kfrn her eidinden el etek ekmeyi gerektirir. Zira Kur’an putlara ibadeti de, kfr fikirlerini de reddeder. Allahu Tela yle buyurmutur:

“Yonttuklarnza m tapyorsunuz? Sizi de (ellerinizle) yaptnz (putlar) da Allah yaratmtr.”

“Lat ve Uzza’y ve dier ncsn gryor musunuz? Size erkekler de ona diiler!! O zaman bu adletsiz bir taksim olur.”

“Dediler ki bu dnya hayatndan bize baka bir hayat yoktur. lrz ya da yaarz. Bizi zamandan bakas helak etmez. (Aslnda) onlarn bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar ancak zannediyorlar. Apak ayetlerimiz onlara okunduunda, onlarn ne srdkleri tek hccet doru szl iseniz babalarnz (tekrar dnyaya) getirin demekten baka deildir. Onlara de ki; dirilten sonra sizi ldren sonra kendisinden phe olmayan Kyamet gnnde toplayacak olan Allah’tr. Fakat insanlarn ou (bunu) bilmez.”

slm akidesi dnda kalan her ey batldr. Onun reddedilmesi ve inkr edilmesi vaciptir. Gl bir iman salam bir bak asna sahip olmay ve aydn dnmeyi gerektirdii gibi kfr tanmak da aydn bir ekilde dnmeyi gerektirir. Yukardaki ayetler, batl olduuna kesin olarak kanaat getirmeleri iin insan akln harekete geirmekte ve insanlardan dnmelerini istemektedir. Bylece tautu gerek manda inkr etsinler ve reddetsinler. Nitekim Allah (C.C.) yle buyurmaktadr:

“Kim tautu inkr edip Allah'a inanrsa kopmas (sz konusu) olmayan bir kulpa tutunmutur. Allah (her eyi) iiten ve bilendir.”

Dnceye dayal bak as imana gtrc olduu gibi kfrn kfr olduunu, tautun inkr ve reddedilmesi gerektiini gsteren de odur. Salam kulpa tutunmay salayan ve sahih akide ve hidayete erdiren de selim akldr.

te bu evsafta bir iman, mslman yalnzca akidesiyle mukayyed klacaktr. Kim Allah'a inanr ve bu akidenin dndaki inanlarn tmnden uzak durursa kendini, her eye gc yeten, yaratc ve ulu olan bu ilaha ynelir halde bulur. O’nu sever ve O’ndan korkar. O’nun rahmetini umar, O’na tapar ve O’nun emirlerine balanr. Bylece Mslman Allah'n sevdiini sever, buzettiine de buzeder. Neticede Mslman, Allah'n verdii nimetlere hamd etmek zere hayat boyunca Allah'a ynelir. lerini dzenleyene muhta, aciz ve zayf insann yaratcsna ynelmesi kadar tabii ne olabilir? Allah gstermeseydi hidayete eremez, istikameti bulamaz ve ileri dzelmezdi. Allah'n emirlerine tabi olmakla huzurlu bir hayat, Allah'n dininden yz evirmekle de dar geimli bir hayat yaar. Dolaysyla hem dnyada hem de Ahirette hsrana urar. man mutlak surette takvann gereklerine gtrr. Her mslmann halikine itaat ve ibadet etme sonucunu dourur. Allah'n buzettii eylerden kanma ve raz olduu eylere ynelme hrs ve arzusunu meydana getirir. yleyse Allah' raz eden ve kzdran davranlar nelerdir? Allah' raz edecek olan davranlar, O’na olan itaatlardr. Bunlar Mslmanlar iin ari' tarafndan belirlenen ve Mslmandan yaplmas istenen ma’ruflardan meydana gelmektedir. Allah'n buz ettii eyler ise gnah saylan amellerdir. Mslmann uzak durmas istenilen ve yine ari' tarafndan belirlenen bu mnkerler de ok saydadr.Farz Ayn ve Farz Kifayelahi farzlar inceleyen kimse, bunlarn farz ayn ve farz kifaye olmak zere iki eit olduunu grecektir. Farz ayn; btn mkelleflerin bizzat ikame etmeleri gerekli olan, btn Mslmanlar ikame etseler bile kendisi ikame etmedii srece sorumluluktan kurtulamad veya yalnzca kendisi ikame ettii halde dier mslmanlar terk ettiklerinde kendisinin Allah katnda sorumluluktan kurtulduu farzlardr. Bu ifade, yce yaratcnn huzurunda sorumluluktan kurtulabilmesi iin ykml olduu farz aynlarn neler olduunu aratrmas ve yerine getirmesinin her mslmana farz olduu anlamna gelmektedir. Farz aynlar iin sylenenler haramlar iin de geerlidir. nk btn haramlar “ayni”dir. Ksacas mslmann namaz klmas, ramazan orucunu tutmas, gc yettiinde Kbe’yi haccetmesi, nisap miktarna malik olduunda zekt vermesi, ebeveynine iyilikte bulunmas, ancak hell ve gzel eyleri yemesi, pis ve haram olan her eyi yemekten uzak durmas, zina, yalan, gybet v.b. eylerden kanmas ve bu gibi eylerden yakasn kurtarmas da farzdr. Ma’ruf olan yapmal, mnker olandan saknmaldr.

Farz KifayeMslmanlardan yerine getirenin bulunup bulunmadna baklmakszn yaplmas gereken farz kifayeler vardr. Ancak farz kifayeler farz aynlarda olduu gibi fert fert her Mslmana farz deildir. Bu tr farzlarda nemli olan farzn yerine getirilmi olmasdr. Farz kifayeleri yerine getirenlerin saysnn azl veya okluu nemli deildir. Hi kimse tarafndan ikame edilmediinde btn mslmanlar toptan gnahkr olurlar. Gnah ancak onu ikame etmek iin gereken alma ve abay gsterenin zerinden sakt olur. Bu konuda aba sarf eden kii buna gereken nemi vermekten geri durmamaldr. Herhangi bir farz kifayenin yerine getirilmemesi durumunda btn Mslmanlarn ayn gnaha ortak olmalar nedeniyle gnahlarnn hafifleyecei dncesine binaen farz kifayeyi yerine getirmede geveklik gsterilebileceini hi kimse zannetmesin. Zira Kyamet gnnde herkes tek bana sadece kendi gnahn yklenmi olarak hesap vermeye gelecektir. Allahu Tela yle buyurmaktadr:

“Onlarn hepsi Kyamet gn teker teker geleceklerdir.”

Farz kifaye yerine getirilmediinde mmetin hep birlikte gnahkr olmas kiiye dnyada aldatc bir teselli verebilir. Fakat kiinin Ahiretteki azab hafiflemez. yleyse kifaye olan farzlar konusunda kusur gsterenler, farz kifayelerin ikamesi iin gerei gibi aba sarf etmeyenler btn kalplerin ve gzlerin allak bullak olduu hesap gnnde Allah katnda sorumluluktan kurtulmalar iin imdiden kouturmaldrlar. Allah'a inanp Mslman olan, azabndan korkan, mkafatn kazanmay arzulayan, cennete kavuturacak, cehennemden kurtaracak olan rzasn nemseyen her Mslman farz kifayelere mutlak surette yerine getirilmesi geren farzlar olarak bakar. nk farz ikame edilmedii srece onu ikame etmekten baka kar yol yoktur. Hatta Mslmann, Allah katnda sorumluluktan kurtulabilmesi iin farz aynlara verdii nemi farz kifayelere de vermesi gerekir. Mesela; Allah'n hkmleriyle hkmetmek, Allah yolunda cihad etmek, ictihad yapmak, ma’rufu emretmek mnkere engel olmak v.b. eyler mslmanlarn ikamesi iin almalar vacip olan, ikame edilmedikleri takdirde topluca gnahkr olacaklar farz kifayelerdendir. mmette ictihad yapacak kimse bulunmad zaman mtehitler yetitirmedikleri srece tamam gnahkr olurlar. mmet ierisinde mtehitler bulunmadka ve ictihad vecibesi faal olarak ikame edilmedike bu amala alanlarn bulunmas mmeti gnahkr olmaktan kurtarmaz. mmetin karlat problemlere zm getirecek mtehitler bulunduu ve ictihad yaplmay gerektiren meselede ictihad yapld zaman tm Mslmanlar gnahtan kurtulurlar. slm Devleti’nin kurulmas da aynen byledir. Bu konuda kendine deni yapmayan herkes Allah'n katnda gnahkrdr. slm Devleti’ni kurmak iin alanlar bulunsa dahi slm Devleti kurulmadka aba sarf etmeyenler gnahkr olmaktan kurtulamazlar. “slmi Dnce” adl kitapta, “Farz Kifaye Btn Mslmanlara Farzdr” balkl konuda yle denmektedir: “Farz olan bir i yerine getirilmedii srece hibir surette sakt olmaz. Farz terk eden bir kimse terk ettii farzdan dolay azaba mstahak olur ve farz eda edinceye kadar da gnahkr olarak kalr. Bu bakmdan farz ayn ile farz kifaye arasnda fark yoktur. Zira ikisi de tm mslmanlara farzdr. rnein Allahu Tela’nn: “Ar ve hafif (silahlarla Allah yolunda cihada) koun.” emri, kesin bir ekilde yerine getirilmesi gereken bir farz kifayedir. Farziyet asndan farz ayn ile farz kifayenin arasn ayrmaya almak Allah katnda gnah ilemek, Allah'n yolundan yz evirmek ve Allah'n farzlarn ikame etmeyi hafife almak demektir. Bir farz yerine getirme emri ile kar karya olan bir kimsenin gnahtan kurtulmas asndan farz ayn ile farz kifaye arasnda fark yoktur. Bu farzn her Mslmann bireysel olarak sorumlu olduu farz olan namazlar gibi farz ayn olmas ile, bir halifeye biat etmek gibi farz kifaye olmas arasnda fark yoktur. Her iki durumda da ari‘in farz kld ey ikame edilmedike vucubiyet sakt olmayacaktr. Namaz ikame edilmedike ve halife belirlenip biat edilmedike bu vecibeler kimseden sakt olmaz. Zira farz kifayeyi ikame etmek iin baz Mslmanlarn aba ve alma iinde olmas dier mslmanlar gnahtan kurtarmaz. Yaplmas gereken farz yerine getirilmedike tm Mslmanlarn gnahkrl devam eder. yle ise farz kifaye iin; baz Mslmanlarn eda etmeye almalar ile dier Mslmanlarn sorumluluktan kurtulduklar farzlardr eklinde bir ifade kullanmak yanltr. nk farz kifaye, bir grup Mslman tarafndan fiilen eda edildiinde ancak dier Mslmanlardan sakt olan bir farzdr. Zira istenen farz eda edilmitir ve dierlerine yapacak i kalmamtr. te farz kifayelerin hakikati budur. Farz kifaye farz ayn ile e deerdedir. Bunun iindir ki slm Devleti’ni kurmak btn mslmanlara farzdr. slm Devleti kuruluncaya kadar da bu farz hibir Mslmandan sakt olmayacaktr. Baz Mslmanlarn slm Devleti’ni kurmak iin almalar, almayanlar zerinden farziyeti drmez, farz olduu gibi kalr. Devlet kuruluncaya kadar da her Mslmann gnahkrl devam eder. Bu farz tamamlanncaya kadar dorudan doruya aba gstermedike hibir Mslman gnahtan kurtulamaz. te btn farz kifayeler konusunda hakikat budur. Bu farzlar bizzat ikame edilmedike farziyetleri sakt olmaz. Ancak ikamesine alan kimse gnahtan kurtulur.

Farz ayn ve farz kifayenin hakikati ortaya ktktan sonra Mslmann Allahu Tela indinde temize kmas iin btn farzlara kar taknaca tavr ve tutumu belirlemesi kolay olacaktr. Farz ayndan bizzat sorumlu olduu gibi farz kifayenin yerine getirilmesinde de dier Mslmanlarla birlikte hareket edecektir.Farzlarn nem SrasGerek u ki; farz aynlar ikame etmenin bir ncelii vardr. Eer Mslman btn farz ayn ve kifayeleri yapabiliyorsa -ki istenen de budur- bir problem yok demektir. Ancak ayn anda hem farz aynn hem de farz kifayenin yaplmas gerekiyorsa farz ayn farz kifayeden nce eda edilir. Farz aynlar arasnda bir akma sz konusu olduunda ise ncelik sras akl tarafndan deil eriat tarafndan belirlenir. Zira eriat baz farz aynlar dierlerinin nne geirmitir. rnein aile efradnn nafakasn temin etmek bor deme farziyetinden, bor deme farziyeti hacc iin para ayrma farziyetinden nce gelir. Ramazan orucunu tutmak adak orucunu tutmaktan, Cuma namazn eda etmek verilen szde durmaktan daha nemlidir. v.b. Ayn ekilde farz kifayeler arasnda bir akma sz konusu olduunda da ncelik sras akl tarafndan deil ari' tarafndan belirlenir. Zira farz kifayelerin hepsini ikame etmek mmkn deildir. nk eriat baz farz kifayelere ncelik vermitir. Zira farz kifayelerin oluturduu saha gayet geni ve birbiriyle i iedir. Farz kifayeler hem pek oktur hem de bazlar pek meekkatlidir. Hatta bazlar byk gayret ve uzun bir sreyi gerektirir. nk Mslman btn farz kifayeleri ikame etmeye takat getiremez. Dolaysyla bazlarn bazlarna tercih etme durumundadr. Hangisini terk edecei, hangisini ikame edecei, kendi heva ve hevesine, akli takdirine veya ahsi tercihine braklmamtr. Aksine eriatn tercihiyle ve birine ncelik vermesiyle olmutur. nem sras er’i karinelerden karlr.

En nemli Farz Kifayelerrnein, slm Devleti’ni kurmak, farz kifayeler arasnda en bata gelenidir ifadesini biz, Kur'an ve snnetteki nasslara dayanarak sylyoruz.

Zira Allah'n hkmyle hkmetmeyi farz klan ayeti kerimeler pek oktur. te onlardan bazlar:

“Allah'n indirdiiyle hkmetmeyen kfirlerin ta kendileridir.”

Allah'n indirdiiyle hkmetmeyen zalimlerin ta kendileridir.”

Allah'n indirdiiyle hkmetmeyen fasklarn ta kendileridir.”

“nkar etmekle emrolunduklar tauta (gidip) muhakeme olmak istiyorlar.”

“Hayr! Rabbna and olsun ki aralarnda kan her anlamazlkta seni hakem klmadka...”

“Onlarn aralarnda Allah'n indirdiiyle hkmet, onlarn hevalarna uyma.”

“Cahiliye hkmn m istiyorlar?! Yakinen inanan bir kavim iin Allah'tan daha gzel hkm sahibi kim olabilir?”

te bu ve bu manay tayan daha bir ok ayetler ve hadisler Allah'n indirdiiyle hkmedecek olan slm Devleti’ni ikame etmeyi en ncelikli ve nemli farz kifaye klmaktadr.

Dier taraftan hadleri ikame etmeyi emreden ayetler de pek oktur. Bazlar unlardr:

“Erkek olsun kadn olsun hrszn elini kesin.”

“Zina eden kadn ve erkee yzer denek vurun.”

“ffetli kadnlara iftira atp da drt ahit getirmeyenlere seksen denek vurun.”

“Haksz yere ldrlenin velisine bir hak tanmzdr.”

“Allah ve Rasul ile savaanlarn ve yeryznde fesada koanlarn cezas ya ldrlmeleri, ya aslmalar, ya aprazlama elleri ve ayaklarnn kesilmeleri ya da oradan srlmeleridir.”

Bunun gibi iki ienin dvlmesi, evli olarak zina yapanlarn recm edilmesi, die di cezasnn uygulanmas, yaralamalarda ksasn uygulanmas ve ksasn uygulanamayaca durumlar iin diyet alnmas ve eriatn ceza miktarn belirtmedii konularda tazir cezasnn uygulanmas v.b. konularda pek ok hadis mevcuttur. te btn bu hkmler ve hadler Allah'n vazettii ve ancak Allah'n indirdiiyle hkmedecek bir slm Devleti’nin mevcudiyetiyle ikame edilebilmeleri mmkn olan farzlardr.

Allah yolunda cihad emreden ayetler de pek oktur. rnek olarak bir ksmn buraya alalm:

“Ar veya hafif (silahlarla Allah yolunda savamaya) kn ve cannzla malnzla Allah yolunda cihad edin.”

“Allah'a ve Ahiret gnne inanmayan, Allah ve Rasul’nn haram kldn haram saymayan ve hak dini din edinmeyen ehli kitapla, klerek kendi elleriyle cizye verene kadar onlarla savan.”

“Toptan sizinle savatklar gibi sizden toptan mriklerle savan.”

“Yeryznde fitne kalmayncaya ve din yalnz Allah’n oluncaya kadar onlarla savan.”

“Kendisiyle Allah'n ve sizin dmanlarnz ve Allah'n bilip de sizin bilmediiniz dier (dman)lar korkutmak iin besili atlardan mteekkil kuvvet hazrlayn.”

Bu ayetler ve ayn anlam tayan dier ayetlerin gsterdii amellere ancak ve ancak Allah'n indirdikleriyle hkmeden bir devletin varlyla muvaffak olunur. Zira hadislerde cihadn Kyamete kadar devam edecei, asla ondan vaz geilmeyecei, ne adaletle hkmedenin adaletinin ne de zalimin zulmnn onu durduramayaca ifade edilmitir. Yani cihada arldnda slm Devleti’nin mevcudiyetine baklmakszn icabet edilir. Daha ak bir ifadeyle cihad, zalim emirle de takval emirle de ikame edilir. Ne var ki facir olan emirler zaten ne cihad ederler ne de Allah yolunda cihad emrederler. Herhangi bir sava emrini verecekleri zaman ancak Mslmanlarn kendi aralarnda savamalarn emrederler. Bu davranlarna, Allah'a ve Ahiret gnne inanan, kfr devletlerini ykp yerine Allah'n indirdikleri ile hkmeden slm Devleti'ni kuracak olan yiitlerin uyanmalarna kadar da devam edeceklerdir.

Btn bunlarla beraber slm mmetinin, ilahi risaleti aleme tayan mmetler arasnda en hayrl mmet olduunu ifade eden ayetler de olduka fazladr. te bunlardan bazlar:

“Siz insanlar iin karlm ma’rufu emreden, mnkeri yasaklayan en hayrl mmetsiniz.”

“zzet Allah'a, Rasul'ne ve mminlere aittir.”

“Allah m'minler zerinde kfirler iin bir yol klmamtr (ki onlara hkmetsin).”

“te bylece biz sizi vasat (en stn) mmet kldk ki siz insanlara, Rasul de size ahit olsun.”

yle bir dnelim: Mslmanlar izzetlerini yeniden nasl kazanrlar? Kfirlerin Mslmanlar zerindeki hakimiyetleri nasl sona erer? Neden Mslmanlarn Devleti yoktur? Mslmanlar can evlerinden vurulmu bir halde iken dier halklara ve milletlere nasl iyilii emredecekler ve mnkerden nehyedecekler? phe yok ki bu sorunlarn tamam ancak, Allah'n indirdikleriyle hkmedecek slm Devleti'nin kurulmas ile sona erer.

Ayrca mslmanlara, Allah'n Kitab ve Rasul'nn Snnetini tatbik edecek bir imama biat etmelerini emreden hadisler de mevcuttur. Mesela;

“Kim boynunda biat olmadan lrse cahiliye lm zere lmtr.”

“mam bir kalkandr. Onun korumas altnda savalr ve onunla korunulur.”

“Kim emirinde holanmad bir ey grrse sabretsin. Zira kim sultann bir kar dna kar da lrse cahiliye lm zere lmtr.”

Gerek u ki; sahabe (r.a.) Rasulullah (s.a.v.)’in vefatndan sonra ona bir halife semenin gereklilii zerinde icma etmilerdir. Sonra Hz. Ebu Bekir’i, sonra Hz. mer’i, sonra Hz. Osman’, sonra da Hz. Ali’yi vefatlarndan sonra halife semilerdir. Sahabe kimin halife seilecei konusunda ihtilafa dmse de Hilfet’in gereklilii konusunda ihtilafa dmemitir.

Dier taraftan Mslmanlarn slmi bir toplumda yaamalar esnasnda ihtiya duyduklar sanat, tp, hastanelerin yaplmas, fabrikalarn kurulmas laboratuvarlarn almas, dmana kar kuvvet hazrlama v.b. dier farz kifayelerin temini hususunda Mslmanlar aralarnda i blm yaparlar. Ne var ki, bir ynden Allah'a ubudiyeti esiz bir ekilde gerekletirecek slmi bir hayatn, dier taraftan davetin yaylmas iin Mslmanlarn kuvvet hazrlamalarnn kamil bir ekilde tamamlanmas ancak, fiilen bu farzlar yapmaya teebbs edecek, slm’n gayesi ve gerei ile uyumlu slmi bir devletin gzetimi altnda gerekleir.

te bylece eriat, yneticiye, eriatn ykledii vecibeleri yerine getirmeleri hususunda insanlar zorlama vekaletini vermitir. slm Devleti’nin mevcut olmay, yneticiye bal bulunan btn hkmlerin iptaline sebep olur. nsanlar, hayatlarna taalluk eden hkmleri ihmal ettiklerinde onlara bu hkmleri uygulayacak yneticiyi de bulamayacaklardr. Neticede pek ok er’i hkm ortadan kalkm olacaktr. te bu noktada slm Devletinin varl, Mslmanlarn hayat mcadelesinde slm'n pratik varlnn zerine oturduu esaslardan birini oluturmaktadr. Bu esas ykldnda slm ahkamnn ou ortadan kaldrlm, slmi nasslarn byk bir blm yrrlkten kalkm olur. Sonu olarak Mslmanlar hviyetlerini, izzetlerini, kaybetmi, memleketleri ellerinden km, lkelerinde kfirlerin hegemonyas hakim olmu ve gnmzde olduu gibi aralarnda mnker yaygnlam olur.

slm Devleti Olmadan slm UygulanamazNe gariptir ki, kimileri slm Devletini kurma ynnde var gcyle gayret sarf etmeksizin slm’ uygulamaya almaktadrlar.

Yine ne gariptir ki, Mslmanlar arasnda slm Devleti’ni kurma farziyetine, sair er’i hkmlere stnl olmayan herhangi bir amel gibi baklmaktadr.

lgin ve garip dier bir durum da, ierisinde yaad sistemin kurallar erevesinde, er’i hkmlerin tatbiki iin almann, eriatn gerektirdii gibi bir btn olarak slm’ ikame edecek olan slm Devleti’nin kurulmas iin yaplan almayla ayn deerde grlmesidir.

te btn bunlardan dolay farz kifayeler iinde en nemlisi, en gereklisi ve en ncelikli olann Allah'n hkmleriyle hkmedecek olan slm Devleti'nin ikame edilmesi olduunu syleyebiliyoruz. u anda Mslmanlardan bir ksm bunu ikameye almaktadr. Fakat bir ksm Mslmann almas farzn ikamesine yetmemektedir. Zira u ana kadar henz slm Devleti kurulmamtr. te bu bakmdan bu farzn ikamesi bir farz ayn niteliini kazanmtr ki bununla ilgili uzun aklama yukarda gemitir. yleyse btn Mslmanlar gleri yettii kadar slm Devleti'nin kurulmasna talib olmak zorundadrlar.

Bu noktadan hareketle Rasul (s.a.v.)’e tabi olmann en sahih ve dakik olan Mslmann Allah'n kendisine vacip kld ayn farzlar gzetmesi ve topyekn haramlardan kanmas -zira btn haramlar aynidir- sonra da Allah'n emrettii farz kifayeleri ikameye ynelmesi veya onlar ikameye ynelenlere gc nispetinde itirak etmesidir. Kald ki Allah, farz ayn veya farz kifaye olsun slm ahkamnn byk bir ksmn hayata geirmenin metodu olan slm Devleti’ni ikame etme iine bizi ynlendirmitir.

Bylece Mslman kendini, yapt ve yapmad eylerden sorgulanaca gn iin hazrlam olur. Ayn farzlar muhakkak surette ifa ederek haramlardan saknr -ki zaten btn haramlar aynidir.- Bununla beraber bir ok farzn ikamesinin bal bulunduu en ncelikli farz kifayeyi ikame eder. te ancak bu haliyle Mslman btn ynleriyle hakikate sarlm olur. Bylece hem slm’n ferdi olarak ona ykledii farzlar ikame etme hem de cemiyet hayatnda ikame edilmesi gereken ahkam gerekletirme ynnde adm atm olur. Geriye, yaplar gerei bireysel olarak yaplmas gereken; selam almak, aksrana “yerhamukellah” demek ve cenaze namazn klmak gibi az bir ksm farz kifaye kalr.

Ma’rufu ve Mnkeri BilmekMa’rufu emretmek mnkerden sakndrmak konusu bizi, ma’rufun ve mnkerin ne olduunu bilme meselesine gtrr. Bilmek ve tanmak, emretmek ve yasaklamaktan nce geldii muhakkaktr. Zira ilim olmadan hi bir ey ne emredilebilir ne de nehyedilebilir. yle ise eriata bilmenin had ve hududu nedir?

lmin amelden nce geldii gayet aktr. Zira amel er’i ilme gre olur. Aksi halde amelin ibadet nitelii kaybolur. Allah Sbhanehu ve Tela ma’rufu ikame etmeyi talep etmitir. Ne var ki onu ikame iin onun bilinmesi gereklidir. Bunun gibi mnkerden alkoymak ta mnkerin bilinmesini gerekli klar ki o mnkerden alkonulsun.

Dorusu asl olan ibadet, taat ve er’i ahkamla mukayyet bulunmaktr. lmin deeri ve gereklilii bundan dolaydr. lim, ilim iin tahsil edilmez, ibadet ve taat iin tahsil edilir. Zira Allah (C.C.) yle buyurmaktadr:

“Biz Rasulleri kendilerine itaat edilsin diye gnderdik.”

Abdullah b. Mbarek (rahimehullah)’in dedii gibi; “Biz amel etmek iin ilmi talep ederdik, Allah' yceltme amacn tamayan ilimden uzak dururduk.” Asl maksat ibadet ve taattr. lmin en dk seviyesiyle taklidi bir amel tarz tahakkuk eder. lmin en yksek seviyesiyle de ictihad tahakkuk eder. Her iki halde de er’i ahkamla mukayyet olunduka ibadet ve taat tahakkuk eder. Mesela; namaz erkanna ve artlarna bal kalarak, onu bozacak durumlardan saknarak klan herkes namaz eda etmi olur. Ancak onun bu haldeki ibadeti bir ictihad veya bir aratrma neticesinden kaynaklanmad iin bir ok hayr ve sevab karmtr. Zira hayrl ilim dediin Allah'n, kendisiyle Mslman derece derece ycelttii ilimdir. Taklit zere amel eden kimse, kendince takval, alim ve gnahlardan oka sakndn kabul ettii kiiden hkm alr ve zann galiple o alimin ictihadlarnn daha doru ve Allah'n rzasna daha mstahak olduu kanaatna varr. Bakasndan ald hkmn delilini bilen “tabi” de aslnda mukallittir. Fakat delilini bilmeden taklit eden “mmi”den daha efdal bir haldedir. “Tabi” de “mmi” de amel ettii hkm bakasndan alsalar da ibadet ve taatlar tahakkuk etmi olur. Mctehidin durumu elbette ki en iyi, en yksek ve en faziletli olandr. Zira o, bizzat aratrarak er’i delili bulur, delilden er’i hkm istinbat ederek kendi ictihadyla amel eder.

Her Mslmann Amellerine Taalluk Eden er’i Hkmleri Bilmesi Farz AyndrMkellef hakkndaki er’i hkme gelince: Akl ve bali olan her Mslmann hayatnda kendisine lazm olan dinle ilgili hususlar bilmesi farzdr. nk Mslman, hayatnda Allah'n emir ve yasaklarna gre hareket etmekle emredilmitir. Mslman iin amellerine taalluk eden er’i hkmleri renmekten baka are yoktur. Bundan dolay Mslmann hayat mcadelesinde ihtiya duyduu dini hkmleri gereince kavramas farz kifaye deil farz ayndr. Bundan fazla neyi tahsil ederse kendisi asndan mstehabtr. Namaz klmas farz olunca onu eda etme keyfiyetini kavramas da farz olur. Serveti nisap miktarna ular ve zerinden de bir yl geince zekat vermesi farz olur. Dolaysyla sahip olduu maldan ne kadar ve nasl zekat vereceini bilmesi de farz olur. Mesela; mal gm ve altn ise, altnn ve gmn zekatn nasl ve kime vereceini bilmesi gerekir. rnlerin ve hayvanlarn zekat ile ilgili ahkam bilmemesi ona zarar vermez. Fakat onlar da renirse hayrl bir ey renmi olur, onun iin de bir sevap elde eder. Aynen bunun gibi slm Devleti'ni kurmaya kalktnda bu Devleti ikame etme keyfiyetini renmesi, bilmesi vacip olur. Bylece ifa etmesi gereken btn farzlarn eda keyfiyetlerini bilmek de farz ayndr.

Bunu temin eden her Mslman, itikadnn shhatinden ve amelinin salih olduundan emin olur.

Bu haliyle kii ar ve duru bir niyetle doru bir ekilde salih amele ynelirse, Rahmet sahibi olan Rabbn amelini kabul etmi olarak bulacaktr. Hesap gn Rahmetiyle onu cehennem azabndan azd edecektir.


KNC AIDAN:

Ma’rufu Emretmek ve Mnkerden Alkoymakslm'n ma’ruf ve mnker olan her eyi akladn, her Mslmann kendisini ilgilendiren her ma’rufa uymas ve mnkerden kanmas gerektiini syledik. Ancak yle bir soru sorulmaktadr: Kii iledii her ma’rufu mu yoksa onun ounu ya da az bir ksmn m emredecek? Veya kii kand her mnkeri mi yoksa onun ounu veya az bir ksmn m nehyedecek?

Bu konuya girmeden nce eriatn neyin gerekletirilmesini istediini bilmemiz gerekmektedir. eriat, hi bir mefhumun slm mefhumlarnn dna kmad, hi bir davrann ari‘in kararlatrd amellerden bakas olmad slm toplumunu kurmak istiyor. eriatn reddettii her mnkerin men edilmesi ve engellenmesi gerekir. Dier bir ifadeyle eriat, Allah'n emrettii akideye veya ahkama ait olan her eyin slm toplumunda bulunmasn, toplumda var olan veya kabilecek her mnkerin de bertaraf edilip engellenmesini istemektedir. Yce Allah bu ok nemli vazifenin ikamesini Mslmanlardan talep ederken bu vazifenin kadr ve kymetini yceltmi, onu ikame edene byk mkafatlar hazrlamtr. “hya- Ulumi’d Din” adl eserinde mam Gazali yle diyor: "Emri bi'l ma’ruf ve nehyi ani'l mnker, Allah'n btn peygamberlerin gnderilme sebebi kld dinde en yksek mevkii tekil eder. Bu hkm, teorik ve pratik olarak ihmal edilirse nbvvet atalete terk edilmi, din zayflam, dinden habersiz kalnm olmasna karlk dalalet yaygnlaacak, cehalet her taraf kaplayacak, fesat alnp satlan bir meta haline gelecek, yalan ve taknlk umumileerek lkeler harap olup insanlk helak olacaktr.”Dini kamenin Bal Bulunduu Durumlar

Bu konuyu tafsilatyla ele almadan nce er’i ahkamn yrrle girmesinin kimlerin mevcudiyetine bal bulunduunun bilinmesi gerekir. nk mmet, fertler, yneticiler ve cemaatlardan mteekkildir. er'i hkmlerin bunlarn her birine ykledii ayr ayr sorumluluklar vardr. Dolaysyla bunlar, sorumlu olduklar er’i hkmleri yerine getirip getirmedikleri hususunda nasihate, hesaba ekilmeye ve glendirilmeye muhtatrlar. er’i hkmlerin hangilerinin kimlerin sorumluluu altna girdii hususu bizde netletii zaman doal olarak emri bi’l ma’ruf ve nehyi ani’l mnker farziyetini yerine getirmemiz sz konusu olacaktr. Bu nedenle unlar sylyoruz:

er'i hkmlerden bir ksm, “emir”in veya “halife”nin varln gerektirmektedir. Bunlardan bakasnn ilgili er’i hkmleri infaz etmeleri caiz deildir. Dier taraftan fertlerle balants olan ancak fertler yerine getirmedikleri zaman halifenin ikame ettii er’i hkmler vardr. Baz er’i hkmler de vardr ki, halifeye bal klnmakla beraber baz durumlarda ferdin onu uygulamas caizdir. Baz er’i hkmler de bir cemaatn mavcudiyetini gerektirir.

Ferde bal bulunan hkmler; namaz, oru, zekat gibi farzlarn edas, iki, kumar, faiz, hrszlk, adam ldrme, zina, yalan, hile, gybet v.b. haramlardan da kanmaktr. Mslmanlar ister slm diyarnda ister kfr diyarnda bulunsunlar her halkarda bu trden farzlar eda edip haramlardan saknmalar gerekir. Bu hususta Rasul (s.a.v.)’in ve sahabe (r.anhm)’nin sadece Mekke’deki veya sadece Medine’deki amellerine bakmak doru deildir. Zira ibadet, muamelat, yeme-ime, giyinme, ahlk ve slm akidesini ilgilendiren konulardan fert fert tm mslmanlarn yapmalar gereken er’i hkmler vardr. Her Mslman, velisi bulunduu ailesinin fertlerinden sorumludur. Kfr diyarnda bulunan Mslman bir kimsenin ferdi olarak yerine getirmesi gereken farzlar, yaad lkedeki kfr ynetimi tarafndan engelleniyorsa, slm diyar olup olmamasna bakmadan bir baka lkeye hicret etmesi gerekir. Bu hususta Allahu Tela yle buyuruyor:

“Nefislerine zulmedenlerin canlarn aldklarnda melekler; Ne ite idiniz? diye sorarlar! Onlar; Biz yeryznde zayf braklmtk, dediklerinde, melekler de; Allah'n arz geni deil miydi? (baka yere) hicret etseydiniz ya! Onlarn girecei yer cehennemdir. O ne kt bir yerdir. Ancak (gerekten) zayf olan erkek kadn ve ocuklardan g etmeye imkan ve yol bulamayanlar mstesnadr.”

Bir takm ferdi hkmleri yapabilse dahi mstehab olan, kiinin kfr diyarndan slm diyarna hicret etmesidir. Ancak yaad ortamdaki dru’l kfr dru’l slm'a evirmek iin alyorsa orada kalabilir. Bilindii gibi dru’l slm, slm ahkamyla hkmedilen, ynetilen ve gvenlii Mslmanlarca salanan lkeye denir.

Fertlere bal olmakla beraber fertler onu ikamede yetersiz kaldnda halifenin ikame edecei vecibelere gelince: Bunlar nafakalarn temin etmede aciz kalanlara nafakalarn temin etmek, nahiyelerde ve kylerde mescitler bina etmek gibi fertlerin grp gzetmede aciz kaldklar hususlarda fertlerin ilerini grp gzetmektir. Bu ve benzeri eyler gerektiinde halife tarafndan ikame edilir.

Yalnz halifeye hasredilen, ancak onun tarafndan ikame edilebilecek hkmlere gelince: Bunlar, hadlerin uygulanmas, dmana harp ilan veya onunla bar antlamasnn akdedilmesi, balayc kanunlarn benimsenip uygulanmas veya yaplmas gereken baz ilerin gzetilmesidir. ite btn bu ve benzeri ilerin uygulanmasn eriat sadece ve sadece halifeye mnhasr klmtr. Onun mevcudiyetine ve sorumluluuna vermitir. Bakas bunlar yrrle koyamaz.

Dier bir takm hkmler de vardr ki, ari’ onu halifeye balamakla birlikte baz durumlarda fertlerin onunla amel etmesi caizdir. Mesela cihad aslnda halifenin sorumluluundadr. Onun ilerindendir. Ancak dman aniden mslmanlara saldrrsa halifenin emri ve izni olmadan da cihad edilir. Hatta Mslmanlarn halifesi olmadnda ve cihad yapmak gerektiinde, gnahkr ynetici ile de hatta ve hatta Mslman bir topluluun “emiri” ile de cihad yaplr. Fakat asl olan Mslmanlarn son iki duruma raz olmamalardr. Yani Mslmanlarn halifesiz ve zalim bir yneticinin emri altnda yaamaya raz olmamalardr.

kamesi cemaata hasredilen hkmlere gelince: Bunlar da Hilfet’i ikame etmek iin almak, yneticiyi muhasebe etme ve onun hak zere devamn salamak gibi ilerdir. te her slmi parti, cemaat, teekkl veya kitlenin bu erevede faaliyet gstermesi gerekir.

Gerek u ki; er’i ahkamn bal bulunduu durumlarn ve artlarn beyan edilmesi pek nemlidir. Bu konudaki bilgisizlik ve gaflet mslmanlar er’i hkmleri uygulamada dengesiz ve boa krek eken hareketler ve bireyler haline getirecektir. Sonuta Mslmanlarda derin kavray ve sahih tatbikat kaybolur. Mslmanlar kendilerine den farzlar ihmal edip kendilerince bir takm mendublara ynelirler. Bununla da kalmaz, cemaatlar fertle alakal er’i hkmleri retip, bir cemaatn bireyleri olarak kendilerini ilgilendiren hkmleri hi dikkate almaz ya da ihmal ederler. Ya da eriatn yapt taksimat gzetmemiz gerekirken bu taksimat gzetilmeyip slm Devleti'nin yapmas gereken iler yaplmaya kalklr. Alimler namaz, zekat oru gibi bir ksm farz aynlar anlatrken al-veri hkmleri gibi Mslmanlarn sosyal hayatn ilgilendiren hkmleri bu arada zellikle de farz kifayelerin en nemlisi olan slm Devleti'ni kurma farziyetini anlatmay terk eder hale gelirler. mmetin problemleri ile ilgilenen ve onlara zmler getiren siyasi bir alim grnm kazanmalar gerekirken abid bir alim grntsn verirler.

Mslmanlar, yapmas gereken sorumluluklardan herhangi birsini yapmada kusur gsterdii zaman "emri bi'l ma’ruf ve nehyi ani'l mnker" gereince uyarlrlar. Kim olursa olsun sorumlu olmad hususlardan dolay sorgulanmaz. eriatn bir btn olarak tatbik edilmesi ok ynl bir meseledir. Her deiik cihet yklenildii fert veya cemaat tarafndan ikame edilir. Daha ak bir ifade ile eriatn btn ynleriyle tatbikinden btn mmet sorumludur. Onu bir btn halinde ikame etmekle ykmldrler. Mslmanlar birer fert olarak kendine deni yapmalar yansra her cemaat da kendilerine ykleneni, halife de kendine bal olan ksm ikame ettiklerinde slm bir btn olarak tm ynleriyle tatbik edilmi olur.

Mslman ferdin slm'a mcmel ve kamil bir ekilde iman etmesi gerektiine dikkat ekmek istiyoruz. Fakat Mslman hem fert olmas bakmndan fert olarak kendisinden istenenleri, hem de birlikte alt bir cemaatn, kitlenin ve partinin yesi olmas bakmndan kendisinden isteneni yapabilmesi iin gerekenleri detaylar ile bilmesi gereklidir. Zira kusur ettii hususlarda Allah tarafndan hesaba ekilecektir. Halife de zerine den grevleri yapabilmesi iin gerekenleri bilmesi asndan fertler gibi sorumludur. rnein fert olarak; namaz klar, oru tutar, hacca gider, ebeveynine iyilikte bulunur, zina, riba v.b. haramlardan saknr. Dier taraftan halife olmas bakmndan eriatn kendisinden talep ettii ykmllkleri de ikame eder. Kanunlar benimser ve yrrle koyar, cihad ilan eder. Mslmanlarn yurdunu ve yuvasn himaye eder. Allah'n indirdikleriyle hkmeder, hadleri ikame eder. Mkellef olduu hususlarn hepsinde kusur gsterirse Allahu Tela Ahirette mmetin bu dnyada kusur gsterdii hususlarda halifeyi hesaba ekecektir.

Denetleme esnasnda denetlemesi gereken hususlar birbirinden ayrt etmesi iin mslmann bunlar bilmesi gereklidir. Kii, cemaat veya halife sorumlu olmad bir husustan dolay muhasebe edilemez.

eriat btn Mslmanlardan bilgileri ve gleri nisbetinde “ma’rufu emretme, mnkerden sakndrma” farziyetini ikame etmelerini istemektedir. Mslmanlar -fert, cemaat ve yneticiler- aracl ile her halkarda bu farzn yaplmas istenmektedir. slm Devleti olmu olmam, mslmanlara tatbik edilen hkmler slmi hkmler olmu veya kfr hkmleri olmu veya slm hkmleri iyi tatbik edilmi, kt tatbik edilmi hi fark etmez. "Emri bi'l ma’ruf ve nehyi ani'l mnker" farizas hem Rasul (s.a.v.) zamannda hem sahabeler dneminde hem Tabiin ve Tabii’t Tabiin dneminde yerine getirilmi olup Kyamete kadar da hkm geerlidir.

Fert, cemaat veya slm Devleti ma’rufu emretme mnkerden sakndrma farziyeti ile kar karya kaldklar zaman ncelikle aadaki hususlar yapmalar gerekir:

Mslmanlardan; emri bi'l ma’ruf ve nehyi ani'l mnker farziyetini yerine getirmeleri gereken bir durumla karlatklar zaman, bilgileri ve gleri orannda birer fert olarak eda ettikleri ma’rufu emretmeleri, sakndklar mnkerlerden de sakndrmalar istenir. Bu haliyle ma’rufu emretme mnkerden sakndrma farziyeti, yerine getirmek iin koturmad zaman gnahkr saylaca ve terkinden dolay da zrl saylmayaca farz ayn niteliini kazanr. Her Mslman gnlk hayatnda ei, ocuklar, akrabalar, yakn komular, uzak komular, tant tanmad karlat her kim olursa olsun onlarla birliktelii esnasnda, kusur veya masiyete dtklerinde onlara nasihat etmesi gerekir. Ondan baka ilenmekte olan o masiyete mdahale edecek kimse yokken nasl olur da mdahale etmez. Bulunduu mecliste, nnde gnah ileyen kimse ile kendisinden baka kimse yokmu gibi dnecektir. u halde bakas buna ahit olmadndan yalnz kendisi gnahkr olur. Ondan bakasnn bundan haberi olmadndan ancak onun engellemesi sz konusu olabilir. Onun ihmalini kimse bertaraf edemez. Onun sorumluluundaki alan iinde cereyan eden her mnkerden kendisi sorumludur, bakas deil.

Ferdi olarak Allah'n kendisine ynelik btn emirlerini yerine getiren yani kendisiyle ilgili ma’rufa uyup mnkerlerden saknan bir Mslman, kendisi iin geerli olanlar bakasna aktarabilir. fa ettii hkmlerin ilmine ve detayna sahipse, bakasna da ayn ekilde nakletmesi gerekir. Eda ettii emirleri bir tabi olarak yerine getiriyorsa tabi seviyesinde, cahil bir kimse durumda ise o hal zere nakletmesi gerekir. Cahil bir kimse olmas durumunda kendisinde kar taraf ikna etme gc bulunmazsa bile, dncesine ve kavrayna gvendii dava tayan bir alim, mft veya bir gen gibi ikna etme gcne sahip bir kimseyi gtrebilir veya tavsiye edebilir. Zira Allahu Tela yle buyurmaktadr:

“M'min erkek ve kadnlar birbirlerinin velileridir, ma’rufu emreder ve mnkere de engel olup namaz klarlar.”

“yilik ve (Allah’n yasaklarndan) saknrma zerinde yardmlan, gnah ve dmanlk zerinde yardmlamayn.”

Bununla beraber Rasul (s.a.v.) de yle buyurmutur:

“Bir ayet dahi olsa benden bir ey tebli edin.”

“Szm iitip onu kavrayp baka birine ulatrann yzn Allah ak etsin. Fakih olmad halde kendisinden daha anlayl kimselere fkh tayan nice insanlar vardr..”

te btn bu nasslar bir fert olarak her Mslmann ma’rufa uymas ve mnkerden saknmas gerektii gibi ma’rufu emretmesi ve mnkere de engel olmas bir vecibe olmaktadr.

lmin nemilmin ve alimlerin, yaadklar dnemdeki ma’ruf olan fikirleri aklamada ve mnkere ait fikirlerin bertaraf edilmesinde, insanlar ma’rufa balanmaya ve mnkeri terk etmeye tevik etmede byk etkinlii gz ard edilemez.

Ulema her ne kadar vecibelerine ait bilgilerden ok daha fazlasn elde etmi olsalar da onlar mmetin sair fertleri gibi bir takm farz aynlarla ykmldrler. Bakalarnn ihtiya duyduu ilimleri tahsil etmek mmete farz kifayedir. Bunu ikame edenler ayrca sevabn alrlar. Alimlerin ilim sahibi olmalar kendilerini mkellef olduklar hi bir farzdan muaf tutmaz. mmetin herhangi bir ferdinden istenilen her ey onlardan da istenir. Mesel; halifelii ikame etme vecibesi byledir. Birinin slm'n miras ahkamn ok iyi bilmesi dierinin tefsir ilminde ilerlemesi dier birinin de evlenme boanma gibi ahkam konusunda kad olmas, onlara fert olarak yapmalar gereken farz aynlardan veya btn mmete farz olan farz kifayelerden muaf olmalarn asla salamaz. Bu hususlarda onlarn konumu herhangi bir ferdin konumu gibidir. Gnmzde ulemann kendine den farzlar ikame yolunda hi bir aba harcamadan oturmalar herhangi bir er’i dayana ve hcceti olmayan kabul edilmesi imkansz bir tavrdr. Bu hususlarda gsterdikleri kusurlardan dolay Allah onlar hesaba ekecektir. mmetin nnde de muhasebe edilmeleri gerekmektedir.

lim itaat ve ibadet iindir. lim takvann gerektirdii eylere gtrendir. “Takva” ise Allah'tan korkmak demektir. Allah'n u sznde olduu gibi:

“Allah'n kullarndan ancak alimler gereince Allah'tan korkar.”

Namazda, cihadda, slm davetini yklenmede, yneticileri muhasebe etmede, kfr fikirlerini ve kavramlarn bertaraf etmede de velhasl her konuda ilk safta yer alan mcahit ulemann ortaya kp yeerip byd zemin ite budur. Onlar, insanlar sahih ilme ve gereince amel etmeye ynlendirmede ilk safta yer alm halde bulursun.

slm’da ulemann resmi makamlarnn, derecelerinin yahut imtiyazl durumlarnn olabilecei dnlemez. Ya da onlarn ilimleri ile emredip bakalarnn infaz ettikleri de dnlemez. Bilakis onlar her Mslman fert gibi slm'n ykmllklerini ifaya memurdurlar. Allah'n hitab Rasul (s.a.v.) ve sahabesine amil olduu gibi ulemay da kapsamaktadr.

Hakkn tannmas ve ikamesinin ilim ve alimler vastasyla gerekletiini gz nnde tutarak eriat onlarn mevcudiyetini vacip klmtr. Zira Mslmanlar onlarla Rablerini hakkyla tanmaya imkan bulurlar. Onlarn slm toplumunda bulunmalar, yoksa bulundurulmalar farz kifayedir. yle ki bunlar mevcut olmadklarnda btn mmet gnahkr olmu olur. nk yaadklar dnemle ilgili konularda Allah (C.C.)’n hkmlerini bilmede cehalete deceklerdir. ctihadn her asrda bir farz kifaye olmas ve ictihadsz bir srecin yaanmasnn caiz olmamas bundandr. Aksi takdirde btn bir mmet gnahkr olacaktr.

nsanlarn byk bir ounun ftraten alimlere ynelmeleri ve onlardan ilim almay sevmelerinin nedeni de budur. nemli olan alimin mevki makam ve maddi menfaati gzetip ilminin fitnesine dmemesi, heva ve hevesine uyarak insanlara bilgisizce fetva vermemesidir. Yneticiyi memnun etmek iin er’i hakikatlar saptrmamasdr. eriatn herhangi bir husustaki hkm bilindikten sonra onu inkr edip gizlemek gerekten riya, bata olma sevdas, ilmini az bir paha karlnda satmann ta kendisidir. Yneticilerin alimleri kullanmalar zellikle de gnmzdeki yneticilerin alimleri siyasi emellerine alet ederek onlar istihdam etmeleri, onlarn gcn istismar ederek kendi hesaplarna ajan gibi kullanmalar, bunun iin de onlara ynlarla servet bahederek onlar halkn nnde pek byk alimlermi gibi iltifata mazhar klarak onlar lehinde gl propagandalar yapmalarnn nedeni budur. Bylelikle nemli meselelerde halkn kendilerine dantklar, fetvalar verdikleri kiiler haline geliyorlar. Yneticileri memnun edecek, Allah' kzdracak ekilde fetvalar veriyorlar. Onlarn beenilerini kazanmak iin nasslar eip bkyorlar. Yneticiler faizi hell saynca onlar da faizi hell kabul ediyorlar. Yneticilerin grlerinin doruluunu ispatlamak iin er’i nasslara dnerek, nasslar evire evire onlar memnun etmeye kouturuyorlar. Yneticiler kfir bir devletten yardm istemenin hell olduunu sylediinde onlara muvafakat ediyorlar. Yahudilerle bar yapmann hell olduunu ileri srdklerinde onlara icabet ediyorlar. te byle alimler uaklk yapan, ajanlk yapan alimlerdir. Bunlar ktlk taraftardrlar ki, nasihat edilmeleri gerekir. Mslmanlar onlara nasihat iinde sert davranmaldrlar ki halk onlardan kopsun ve eriat hesabna onlara tabi olunamayacan anlasn. Yneticilere bu ekilde destek veren, eriat adna yardm elini uzatan alimlere Rasul (s.a.v.)’in u sz tam tamna uygun dmektedir:

“mmetimin selameti hususunda en ok, mnafk olduu halde halk arasnda alim bilinenlerden korkuyorum.”

Bu ve buna benzer alimler tehir edilmelidirler ki baka insanlar onlarn verdii fetvalarn tuzana dmesinler. te bunlar Ahirete karlk dnya hayatn satn alanlardr. Cehennem azabna acaba nasl tahamml edecekler?!

Evet ite bylece gerektii gibi ma’rufa uyup onu emretseler ve mnkerden saknp ona engel olsalar onlarn ferdi hayatlarndaki ileri salaha erer. Mslman evinde ve evinin dnda komuluunda ve insanlarla olan alakalarnda ve btn evresinde kendine deni yerine getirdiinde dinin mhim bir tarafn ikame etmi olaca muhakkaktr. Fakat daha nce dediimiz gibi dinin esas gayesi Allah'a itaattir ki cemiyetin bir btn olarak ma’rufa brnerek mnkeri terk etmesi, ferdi olsun itimai olsun her adan en ufak bir ayrntnn slm ahkamnn dna kmamas gerekir. Gerek u ki cemiyet sadece fertlerden mteekkil deildir. Cemiyet; fertlerden ve onlar bir araya getiren akideden ve hayatndaki btn ilerin akidesinden kt nizamlardan mteekkildir. Meseleye fert olarak bakld zaman toplumu oluturan yalnzca bir unsur gereklemi, slm ahkamyla hkmedilmesi muhakkak surette gerekli olan bir ok taraf ihmal edilmi olacaktr. stelik fertler hayatlarna slm ahkamn tatbik edecek bir halifeyi semekle emir olunmulardr. yle ki Mslmanlarda bulunmayan Allah'n dinini klla mdafaa edecek gc halife tekil etsin. “Allah, Kur’an’la datmadn sultanla datr.” te eriat bizzat bu akidenin mevcudiyetini ve muhafazasn, btn insanla gtrlmesini emretmektedir. Bunun metodu ise slm Devletidir. eriat, bu sistemi, uygulama ve hayata geirme keyfiyetini aklam, slm eriatnn etkili bir ekilde uygulanmas ve hayata geirilmesi iin slm Devleti'nin varlna nem vermitir. slm’ aleme hakim klma yolunda gsterilen gayretin en yksek zirvesi olan cihad ve davetin tanmas, slm Devleti'nin mevcudiyetiyle en gzel bir ekilde ikame edilir. mam Gazali’nin u sz bunu ne kadar da beli bir ekilde ifade etmektedir: “Kur’an ve onu infaz edecek sultan bir btndr. Zira Kur’an esas, sultan ise onun korumasdr. Temel olmaynca bina yklr, sultan olmaynca da bina zayi olur.”

Yneticilerin DenetlenmesiAllahu Tela, gnderdii ve apak beyan ettii eriatn sadece ak seik fikirler olmasndan ziyade, bizzat somut vakalar halinde olmasn murad etmitir. ndirdii ameli hkmlerin varlnn korunabilmesini, yasakladnn devamn salamak zere devleti metod olarak belirlemitir. Dolays ile eriatn korunmas iin devletin her zaman iin var olmasn emretmitir. Onu ynetecek halifeye de bir takm er’i ykmllkler ve yasaklar vazetmi, dinin mtekamilen ikamesini, uyank olmasn, zerine titremesini istemi, mmete de ona itaat etmesini, yanl yaptnda ise fert veya hizb olarak hesap sormalarn istemitir. Bu konuda Rasul (s.a.v.) yle buyurmutur:

“ehitlerin efendisi Hamza b. Ebu Talib ve zalim sultana kar kp ona ma’rufu emredip ktlkten sakndrarak ldrlendir.”

“Cihadn en faziletlisi zalim sultan karsnda hak sz sylemektir."

“Muhakkak ma’rufla emredip mnkerden sakndracak, zalimin zulmne engel olacak, onu hakka yneltecek, onun eriatla yetinmesini salayacaksnz.”

Bilindii gibi zalim yneticiyi hakka yneltmek, onun er’i ahkama balanmasn salamak byk bir itir. Ferdi olarak yaplacak bir i deil, bir cemaat veya bir hizbin yapaca bir vecibedir.

Gemite sahabe ve fukahann slm Devleti'nin bir g ve kudret kayna olduunu, onun mevcudiyetiyle slm'n tatbik edildiini, onun yok olmasyla slm ahkamnn zayi edileceini ok iyi kavramlard. Bunun iindir ki Ebu Bekir (r.a.) slm hakimiyetinin nasl devam edecei eklindeki bir soruya; "Yneticiler doruluktan ayrlmadklar srece" diye cevap vermitir. eyh'l slm bni Teymiye, Fadl'dan o da yaz'dan ve Ahmed b. Hanbel'den ikisinin yle dediini rivayet eder: "Kabul olunacak bir duamz olsayd duaya sultan arrdk."

slm sadece tek bir kavme inmi bir din olmayp, bnyesinde hayr ve salah tayan btn insanl kuatan bir dindir. Akidesi de nizam da evrenseldir. Ayn zamanda slm, bnyesinde kendini dnyaya tayacak metodu da tamaktadr. te bunun iin ite slm’ tatbik edecek, ayn zamanda onu aleme tayacak bir devletin mevcudiyeti farzdr. yleyse zerine den grevi yapabilmesi iin slm Devletinin grevinin ne olduu bilinmelidir. slm Devleti'nin grevi nedir? slm Devleti olmad zaman onu var edecek kimdir? Yolunu ard zaman onu dorultacak olan kimdir?

Allah'n slm Devleti'ne ykledii grev, bir btn olarak dini uygulamaktr. slm Devleti, ister bireysel ve toplumsal hkmler olsun, ister farz aynlar ve farz kifayeler olsun tm slmi hkmleri uygulamakla sorumludur. O, dinin ikamesinden yani ma’rufun bilfiil hayatiyet kazanmasndan ve mnkerin izalesinden sorumludur. Herhangi bir Mslman namaz klmadnda devlet bunu ona emreder, srar ederse cezalandrr. Zekat vermediinde, haccetmediinde ve oru tutmadnda da durum ayndr. Bununla beraber slm devleti bu v.b. farz aynlarn kolaylkla eda edilebilmeleri iin zemin hazrlar ve edasnda kusur gsterenleri muhasebe eder. Farz kifayeler iin de durum ayndr. mmetin maslahat gerei ihtiya duyduu tp, hastane, eitim ve bunlardan baka siyaset intizam ve mhimmatn datmnn bal bulunduu ihtiyalar temin edememise, kusurundan dolay muhasebe edilir. Zira ari bunlarn mevcudiyetini halifenin mevcudiyetine balamtr. Bunlarn var klnmasn ona emretmitir. Bu grevlerin yerine getirilmesinde mmetin halifeyi muhasebe etmeleri ve eksikliklerini tamamlamaya zorlamalar gereklidir. Unutulmamaldr ki ari bu mevzuda ince ve ayrntl hkmler vazetmitir. Halifede ak kfr grlmedike kar kmay mslmanlara haram klmtr.

slm Devleti'nde asl olan yneticinin ileri eriat hkmleri ile idareye kadir olmasdr. Ayrca bir fertten veya bir grup insandan hasl olmasna bakmakszn btn mnkerlere engel olmasndan sorumludur. Rasul (s.a.v.)'in;

“mam obandr, ynetimi altnda bulunanlardan sorumludur.” diyerek bunu gstermitir. Fert olsun cemaat olsun Allah'n kendilerine ykledii tm sorumluluklar yerine getirmeleri iin insanlar tevik etme, ynlendirme grevini imama yklemitir. mmeti vecibelerini edaya mecbur ederken g kullanmas gerekiyorsa kullanr. Allahu Tela halifeye bunlar emrettii gibi ayn zamanda insanlar Allah'n yasakladklarn ilemekten alkoymay, bunu yerine getirmek iin g kullanmas gerektiinde ise g kullanmasn farz klmtr. Zira mnkeri ortadan deitirmede ve eliyle izale etmede asl grev devletindir. slm' tatbikten ve insanlarn hkmlerine uymasndan devlet eran sorumludur.

Ancak zulm, bakalarnn mallarn haksz yere yeme, haklar men etme, tebasna ait ileri ihmal etme veya grevlerini yerine getirmede kusur etme, slm dndaki hkmlerle hkmetme v.b. mnkerler yneticide ortaya knca, halifeyi muhasebe ederek ona engel olmak btn mslmanlara farz olur. Fert veya cemaat olarak kar karya kaldklar mnkeri deitirmek iin almalar gerekir. Mnkere kar susan, onu deitirmek iin almayan kimse ise gnahkr olur.

Yneticinin mnker olan irtikap etmesi halinde ilk etapta szl olarak engel olmak iin muhasebe edilir. Mslim'in mm Seleme'den rivayet ettii hadis buna iaret etmektedir:

“yle emirleriniz olacak ki, onlar tanyp onlara kar geleceksiniz. Kim onlar tanrsa, gnahndan beri olur. Kim de onlara kar gelirse, kurtulur. Ancak kim de onlardan raz olup tabi olursa...”

bni Mes’ud’dan rivayet edilen hadis de byledir:

“...Hayr! Vallahi muhakkak ma’rufu emredecek mnkerden nehyedecek zalimin elinden tutarak zulmne engel olacak haktan sapan hakka dndrecek, hakla hkmetmesini salayacaksnz.”

Bir baka rivayette de hadisi erif u ifadelerle son bulmaktadr:

“Yoksa Allah bazlarnzn kalbini dierleri aleyhine klacak veya yneticilerin size lnet ettikleri gibi siz de onlara lnet edeceksiniz.”

Rasulullah (s.a.v.)'in zalim sultana kar sylenen hak sz cihadn en efdal klmas da byledir. Hani bir sahabi hangi cihad daha efdaldir, diye sormutu da Rasul (s.a.v.) de; “Zalim sultan karsnda sylenen hak szdr.” diye cevap vermiti. Ynetici hakknda gelen hadisler tek halin -Allah katnda delil olarak gsterilebilecek ekilde yneticide ak kfr grlmesi hali- dnda yneticiye silahla kar kmay yasaklamaktadr. Yani ynetici Allah'n indirdii hkmleri terk edip kfr hkmleri ile hkmettii apak ortaya knca silahla kar klr.

Avf b. Malik el-Ecai'den Rasulullah (s.a.v.)'in yle dedii rivayet edilmitir:

“En hayrl imamlarnz sizin onlar sevdiiniz, onlarn da sizi sevdikleri, sizin onlara dua ettiiniz, onlarn da size dua edenleridir. En erlileri de onlarn size buz ettii ve sizin de onlara buz ettiiniz, onlarn size lnet okuduklar, sizlerin de onlara lnet okuduunuz imamlarnzdr." Dediler ki; "Ey Allah'n Rasul onlara silahla kar kmayalm m? Dedi ki: “Aranzda namaz (yani dini) ikame ettii mddete hayr.”

Hadiste geen "namaz ikame" ifadesinden kast slm ile ynetmektir. Dier bir ifade ile bir btn olarak kk byk er’i hkmleri uygulamaktr. mm Seleme Rasul (s.a.v.)'in u sz sylediini rivayet eder:

“Bir takm emirlerinizi olacaktr. Kim onlar tanrsa gnahtan beri olur, kim onlara kar karsa (szle) kurtulur. Kim de onlardan raz olup pelerinden giderse!” Dediler ki; “Onlarla savamayalm m?” Dedi ki: “Namaz ikame ettikleri mddete hayr.”

Burada da durum ayndr. Yani eriat ahkamn tatbik ettii mddete ki bunlardan biri de namazdr. Bir parann zikredilerek btnn kastedilmesi gibi. bade b. Samit (r.a.)'dan; o dedi ki:

“Biz zor olsun kolay olsun, houmuza gitsin gitmesin, bakalar bize tercih edilse de dinlemek ve itaat etmek zere Rasulullah (s.a.v.)'e biat ettik. Ayrca i yneticiyle tartmayacamza da biat ettik. Rasulullah dedi ki: Allah katndan kesin bir delile dayanarak onda ak bir kfr grrseniz baka! Bununla beraber Allah iin her nerede olursak olalm knaycnn knamasndan ekinmeden hak sz syleyeceimize dair de biat ettik.”

Bu hadisten anlalan odur ki; halifeye silahla kar klmaz. Ancak Allah'n indirdii hkmlerle hkmetmedii zaman, dier bir deyile aktan aa kfr hkmleriyle hkmettii zaman ve bunun byle olduu phe gtrmeyen bir delille ortaya konduunda silahla ona kar klr.

Unutulmamaldr ki; btn bunlar Mslman yneticinin (Daru’l slm'n) mevcut olduu ve kusur iledii durumlar iindir. Tek bir hkmde olsa dahi Mslman bir yneticinin kfr hkmleriyle hkmettii kesin bir ekilde ortaya ktnda fertleriyle, cemaatlaryla btn mmet ona kar karak onu bundan men eder ve gerektiinde silaha ba vurur. Ancak Mslman yneticinin bulunmad ve sz konusu yer Daru'l slm olmadnda durum ne olacaktr? Bunun tabii bir sonucu olarak yneticinin mevcudiyetine bal olan btn hkmler yrrlkten kalkacak, ortal fesat kaplayacak, rezillikler yaylacak, kt ahlak aa kacak, bozuk ilikiler egemen olacak, mnker dolup taacak ve yaylacak, ma’ruf ise gizlenip ortadan kalkacaktr. Buna karlk Mslmanlar zayf decek, heybetleri azalacak, gleri yumuayacaktr. Bu durumda mslmanlar, tpk grnts ile insan doyurmayan, resmi ile insan korkutmayan disiz ve penesiz aslan durumuna decekler, gerei olmayan bir resim gibi olacaklardr.

te byle bir durumda -ki gnmzdeki durumumuz zaten byledir- mmetin ncelikle Allah'n indirdii hkmlerle hkmedecek halifeyi mevcut klmalar gerekir. Zira onun mevcut olmas farzdr. Ancak onu kim var edecek ve onun var edilmesi nasl olacak? te bu sorularn cevabn vermek zere bu konudan sonra yegane ii ma’rufu emretmek ve mnkeri nehyetmek olan bir cemaatn mevcudiyetinin vcubundan bahsedilecektir.
22-02-2008 08:56 PM
Tm Mesajlarn Bul Alnt Yaparak Cevapla
volkanmurat

LM HeR YeRDe uNuTMa
**

ye Bilgileri

ye no: 35
Kayt : Oct 2007
Rtbe : Kullanc
Mesaj Says : 1,803

Rep Puanlamas

Rep Ver:
Rep Puan: 0

Mesaj: #6
Cvp: SLM'A DAVET
DAVET YKLENECEK BR

CEMAATIN BULUNMASININ

FARZYET

eran, bir cemaattan istenen eyin ne olduu snrlandrlp ortaya koyulduktan sonra, cemaat ilgilendiren ma’rufu emretme, mnkerden alkoyma ii de snrlandrlr. Biz burada er’i hkmlerin bir ksmn ikame etmek iin alan veya fakir fukaraya yardm etmek iin bir araya gelen veya vaaz ve irad iine ynelen, cami ve mescitler bina eden, Kur'an talimi yapan v.b. kurum, kurulu, dernek ve bir cemaattan sz etmiyoruz. Biz, grevi mslmanlarn hayatnda slm’ uygulayacak olan Hilfeti ikame etme metodu ile dini bir btn olarak ikame etme iini omuzlarna alan bir cemaattan sz ediyoruz. Hilfetin derdi, eriatn emrettii btn ma’ruflar mslmanlarn hayatnda var etmek, eriatn nehyettii tm mnkerleri izale etmek, bir btn olarak ierde slm’ uygulamak ve dnyaya tamaktr.

Gerek u ki; eriat onun varlyla tahakkuk eden onun yokluuyla hayatta etkinlii kalmayan ok byk ve pek nemli ileri slm Devleti'ne yklemitir. slm Devleti'ni kurmak iin alan cemaat, iinde bulunduu almann hkmn ve nemini gerekletirmeye alt eyin neminden almaktadr ki bu da slm Devleti'ni kurmaktr. slmi hayat yeniden balatmak iin alan bir cemaatn gnmzde mevcut olmamas, Mslmanlarn, ikamesi ancak devletin mevcudiyetiyle mmkn olacak olan btn farzlar hafife aldklarn ve oturmakla ne kadar byk bir gnah ilediklerini gstermektedir.

Unutulmamaldr ki; slm Devleti'ni kurarak slmi hayat yeniden balatmak iin almayanlar; zani zina ettiinde, hrsz aldnda, ynetici zulmettiinde, kadnlar giyinik plaklar eklinde caddelerde dolatklarnda, fesat oalp cihad durduunda, kafirler mslmanlara hkmettiinde, kfr yaylp ma’ruf zayfladnda, ite btn bu durumlarda gnahkar olmaya devam ederler. nk btn bu ba boluluklar ve mnker hadiseler, Mslmanlarn Allah'n kendilerine farz kld, raz olduu Raid Hilfeti ikame etmemeleri ve onu ihmal etmelerinden kaynaklanmaktadr. yle ki onunla iler yoluna girer, eriat Mslmanlarn hayatna onunla tatbik edilir. Mslmanlarn nefislerine slm ekirdei onunla ekilir, takva ve ihsan onunla biilir. Soysuzlam durumlarn deitirilmesi ve tashihi cemaatn yapmas gereken er’i bir farzdr. mmeti, bulat tembellik ve uyuukluktan kurtararak onu gemiteki izzet ve erefine kavuturup dier milletler arasnda birinci snf ve ayn zamanda hidayet baheden mmet konumuna getirmek her cemaatn bata gelen vecibesidir.

Hangi sevap mslmanlar iinde bulunduklar bu durumdan kurtarmaktan daha byk olabilir? Hani Rasul (s.a.v.) yle demiti:

“Allah'n, seninle birini hidayete erdirmesi, sana krmz deve srlerinden daha hayrldr.”

Mslmanlarn topyekn ilerinin dzeltilmesi ve helak olmaktan kurtarlmalar, ayrca kfr ile olan mcadelesinde galip gelmesini salayacak cihadla, fetihle insanlarn blk blk dine girmesine sebep olacak bir almann ecri acaba ne kadar byk olur! Rasul (s.a.v.)'e, Allah yolunda cihad yapmaya muadil bir amelden sorulduunda; “Hayr yok dedi. Sonra da: mcahitler cihada ktklar andan itibaren mescide kapanp ara vermeden ibadete durabilir, mcahitler dnene kadar iftar yapmadan oru tutabilir misin? dediinde, buna kimin gc yeter? denmitir." Allah katndaki mertebesi, kadri ve kymeti ite byle yce olan cihad iin ayn zamanda Rasulullah (s.a.v.):

“Cihadn en faziletlisi, zalim sultan karsnda sylenen hak szdr.”

“ehitlerin efendisi Hamza b. Abdulmuttalib ve zalim imama ma’rufu emredip mnkerden nehyettiinden dolay ldrlen adamdr.” dememi midir?!

Mslmanlarn iinde bulunduklar bu vahim durumu idrak ettikten sonra onlar yok olup gitmeye terk etmek caiz midir? Kald ki;

“Mslmanlar bir vcut gibidir. Herhangi bir organ rahatszlanp ikayet ettiinde, bir vcudun dier organlar onu rahatlatmaya ve korumaya koarlar.”

“Mslmanlar bir binann tulalar gibi birbirine baldrlar.” Durum ortadadr, ya byk bir ecir ya da apak bir gnah Mslmanlar hakknda sz konusudur. slm'n her farz gibi ikame edilmeyi bekleyen bu farz da onu ileyene ecir, onu terk edene de gnah verecektir.

Biz, slm'a daveti yklenen cemaattan kastmzn slm'n bir veya bir ka czn ikame etmeye davet eden cemaatlar olmadn tekrar hatrlatmak istiyoruz. Bilakis biz Raid Hilfet metoduyla slm’ bir btn olarak ikame etmeyi kendine hedef seen bir cemaat kastediyoruz.Var Olmas stenen Cemaatn zellikleriYukarda denildii gibi Raid Hilfet metoduyla slmi hayat yeniden balatacak fiili bir alma iinde olan bir cemaatn mevcudiyetinin er’i bir vecibe olduu muhakkaktr. Zira; “Sizden hayra davet eden, ma’rufu emredip mnkerden alkoyan bir cemaat bulunsun. te kurtulua eren onlardr.” ayeti kerimesi buna delalet etmektedir. Bu ayette Allah Sbhanehu ve Tela, hayra davet eden, ma’rufu emredip mnkere engel olan en az bir cemaatn bulunmasn mslmanlara bir farz kifaye olarak emretmektedir.

Ayette geen "bulunsun" emri, slm'a davetin, ma’rufun emredilmesi ve mnkerin nehyedilmesinin gerei olarak bir farziyeti ifade ediyor.

"sizden" kelimesi bu farziyeti bazlarna mnhasr klmaktadr. Zira iyilii emretmek ktlkten alkoymak vecibesi, herkesin g yetiremedii ilim ve dirayet isteyen bir amel olmas, bu vecibenin bir farz kifaye olduunun er’i karinesini tekil etmektedir. Ayrca kelimesi de burada Mslmanlardan bir cemaat manasnda olup btn Mslmanlar manasnda deildir. Burada emir, Mslmanlardan bu ii yapacak bir cemaatn bulunmasna tekabl etmektedir. Zira Kur'an'da Hz. Musa'dan sz edilirken;

“(Musa) Medyen suyuna vardnda orada (davarlarn) sulayan bir topluluk buldu.” ayetinde olduu gibi kelimesi bir cemaat, topluluk manasna da gelmektedir.

Ayette, herhangi bir cemaatn bulunmas istenmemektedir. Ayet Mslmanlara, grevi hayra davet etmek, ma’rufu emretmek, mnkerden alkoymak zelliine sahip olan en az bir cemaatn bulunmasn emretmektedir. Sz konusu edilen davet, emir ve nehiy herkesi kuatt gibi ynetici konumunda olanlar da kapsar. nk ynetici, tm ma’rufun ve mnkerin badr. O tebaasnn ilerini ya slm’la, er’i ahkamla ynetir ya da ondan sapar. te bu noktada szn ettiimiz cemaatn siyasi nitelie sahip olmas gerekmektedir. nk onun ii yneticilerledir. Yani ynetici mevcut olmadnda eriatn emrettii hal zere onu nasbetmek, eer mevcut ise kusur gsterdiinde onu muhasebe ederek hakka yneltmek ve hak zere devamn salamak, onu eriat ahkamyla snrlandrmak siyasi evsafa sahip bir cemaatn ii olmaktadr. Bu farzn edasnn yneticilerle irtibatn kurup nemini gsteren hadislerden bir ka yledir:

“Canm elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, ya ma’rufu emreder mnkerden alkoyarsnz, ya da Allah kendi katndan size bir azap gnderir de ona dua edersiniz fakat dualarnz kabul olmaz.”

“Cihadn en faziletlisi, zalim sultan karsnda sylenen hak szdr.”

“ehitlerin efendisi Hamza b. Abdulmuttalib ve zalim imama ma’rufu emredip mnkerden nehiy ettiinden dolay ldrlen kiidir.”

“Dualarnzn kabul edilmedii bir zaman gelmeden nce, ma’rufu emredip mnkerden alkoyun.”

Ayrca Rasul (s.a.v.);

“Din nasihattir” dedi. Biz, “Kim iin?” dedik. “Aziz ve Celil olan Allah iin, Rasul iin, Mslman imamlar iin ve btn Mslmanlar iin” dedi.”

te ma’rufu emredecek, mnkerden alkoyacak bir cemaatn yapaca iin nitelii budur. Yneticileri denetlemek, eriata gre onlar nasbetmek de bu cemaatn yapmas gereken ilerdendir. Yneticilerle balants olan bu i, siyasi bir almadr. te yukarda geen ayet, slm esasna gre cemaatlarn veya partilerin kurulmasn mslmanlara emretmektedir.

Tpk bunun gibi, er’i ahkamn byk bir ksmnn halifenin mevcudiyetine bal bulunmas bakmndan onu nasbetmek er’i bir vecibe olmaktadr. Sonu olarak Raid Hilfet'in mevcut klnmas iin alan siyasi niteliklere sahip bir cemaatn varl da er’i bir vecibedir. Btn bunlar u kaideye binaendir:

“Vacibin ancak kendisiyle tamamland ey de vaciptir.”

Dier taraftan,

ayeti Medine’de inen ayetlerdendir. slmi esaslar zerine kaim olan siyasi bir cemaate delalet ederek sz konusu cemaatn grecei ii ve eidini ortaya koymaktadr ki o da slm'a davet, ma’rufu emretmek, mnkerden alkoymak ameliyesidir. Zira kelimelerinin banda bulunan elif lm taks kelimeyi marife yapan bir takdr. Bu tak tahakkukunu istedii eyin cinsini ifade eder. Birer lafz olmalar bakmndan o tanma giren her eyi kapsamaktadrlar. Ancak yerine getirilmesi bakmndan bazen ou bazen de az gerekleir. Dier taraftan muhatap olduu herkese amildir. Bunlar fert, cemaat veya ynetici olabilirler. fade edilecek miktarn azlna, okluuna gelince; eriat, edas iin bir cemaatn varln farz klmas bakmndan buna bir l koymutur. Bu l istee gre, itibar veya mphem bir ekilde snrlandrlmamtr. Bilakis yle ak ve belirgin bir l koymutur ki, bu nispetin altna dtnde bu a kapatacak ve telafi edecek bir almay vacip klmtr. Sz konusu cemaatn, ihmal edilen ksm telafi edene kadar almas gerekir. Bu emir Allah'n emrettii herhangi bir emir gibi keyfiyeti, nitelii ve miktar er’i ahkamla kaytldr. Akla, heva ve hevese, artlara ve maslahatlara bal deildir.slmi Esaslar zerine Kurulu Siyasi

Parti ve Partilerin Var Olmasnn

FarziyetiGerek u ki, ayet ancak ve ancak siyasi partilerin mevcudiyetinin farziyetine delalet etmekte ve bu cemaatlarn yapmas gereken ii de aka ortaya koymaktadr. Urunda allmas gereken ma’ruflarn ve ortadan kaldrlmas gereken mnkerlerin neler olduu, ierisinde yaanan ortama gre er’i hkmler tarafndan belirlenir. Sz konusu ayette gsterildii ekilde teekkl etmi bir cemaat yneticiyi muhasebe etmeye kalktnda onun ii kar karya kald vaka olacaktr. Cemaat, yneticinin amellerini gzetleyecek, kusur ettiinde onu hakka dndrmek ve hak zere devamn salamak iin onu denetleyecek, mmette siyasi uyankln bulunmasna ve yneticiyle birlikte slm'n d aleme tanmasna alacaktr. Ancak btn bunlar halifenin mevcut bulunduu durumlar iindir. Halife ve Hilfet'in mevcut olmad bir vaka ile kar karya kalan ad geen vasflardaki cemaata gelince, yine ayeti kerimede getii ekliyle kendisine taalluk eden ii yapmas gerekmektedir. eriat, cemaattan istenen gayeyi ve bu gayenin eda keyfiyetini ve metodunu, bu grevi yerine getirirken tamas gereken fikirleri de gstermitir.

Farz olan husus, slm Devleti olsa da olmasa da siyasi bir cemaatn mevcudiyetidir. Ancak bu cemaatn gayesi ve ii kar karya kald vakayla balantl olacaktr.

Bugn bizler, Mslmanlar Allah'n hkmyle ynetecek bir halifenin mevcut olmad bir ortamda yaamaktayz. Dier taraftan mslmanlarn ierisinde yaadklar yer, Dru’l kfrdr. inde yaadmz cemiyette sosyal mnasebetler ve nizamlar slm d esaslara gre yrtlmektedir. te btn bunlar sonuta iinde bulunduumuz toplumu slm d bir toplum klmaktadr. yleyse Dru’l kfr, Dru’l slm’a, slm d toplumu slmi topluma evirecek bir almay kendine esas alan, kendini bu ie adayan siyasi bir cemaatn bulunmas gereklidir. Allah'n indirdii hkmlerle hkmetmeye tekrar dnlsn, yani slmi hayata yeniden balansn. Bylece slm’ aleme tama ve yayma farziyeti ikame edilsin. te btn bunlar Hilfeti tahakkuk ettirmeye alan bir cemaatn gayeleridir.

Siyasi Cemaat ve Partiler Nasl KurulurSz konusu cemaatn takip edecei ve onu eriata tespit edilen gayesine gtrecek er’i metot nedir?

Bu cemaati gayesine ulatracak olan ve benimsemesi gereken er’i hkmler nelerdir?

Daveti tamas esnasnda cemaat iin gerekli er’i hkmlerden cemaatn anlayna hkmedecek er’i usuller ve kurallar nelerdir? Daveti, esasna uygun ve gerei gibi yapmak iin, sz edilen cemaatn anlayna yn verecek ve gerekli er’i ahkama bal kalaca esaslar ve usuller nelerdir?

er'i hkme nasl ulalacak ve ona kar tutum ne olacak? er'i hkmn kaynaklar nelerdir? Bir meselede Allah'n birden ok farkl hkm olur mu? htilafl er’i hkmlerle karlat zaman tavr ne olacak?

Akla kar tutum ve tavr ne olacak? Akide ve er’i hkmn alnmasnda akln fonksiyonu ne olacaktr?

Olaylar karsnda nasl tavr taknacak? Olaylar dncesinin kaynan m yoksa konusunu mu oluturacak?

Maslahat karsnda nasl davranacak? Maslahat akl tarafndan m yoksa eriat tarafndan m belirlenecek?

Btn bunlardan sonra ne zaman ad geen cemaatn dnme metodunu, alma metodunu ve gayesini ortaya koyarsak, cemaata den grevin, ikame etmesi vacip olan eyin ne olduunu o zaman anlayacaz. Yine ancak o zaman slm’a muhalif bir ie girdiinde veya saptnda onu anlar ve nasihatle ya da g kullanarak hakka dndrmemiz mmkn olacaktr.

Bir cemaatn takip etmesi gereken er’i metot konusunu ele almadan nce, dikkatlerden kamamas gereken baz eyleri hatrlatmamz gerekmektedir. eriat, insann yapmaya kalkt ve szn ettii kk byk, hayr olsun er olsun, dnyaya veya Ahirete ait olsun hi bir fiilin veya iin hkmn beyan etmekten geri durmamtr. Muhakkak ki hkmn beyan etmitir. Hi phesiz Allah sbhanehu Tela, kiinin oturmas, kalkmas, konumas, oru tutmas, namaz klmas, evlenmesi veya bakalaryla mnasebeti, evine veya camiye girmesi veya kmasndan, elbisesini giyip karmasna kadar hangi amelde bulunursa bulunsun, her davrannn ikame keyfiyetini muhakkak surette beyan etmitir. Yerine getirilmesi veya kanlmas gerekli bir amel olsun, mendub, mstahab, ho karlanmayan mekruh bir davran olsun veyahut da mbah olsun, her halkarda hkmn beyan etmitir. Zaten ad geen hkmler -farz, haram, mendub (mstahab), mekruh, mbah- insann btn amellerini kapsayan, Mslmann dikkate almas gereken hkmlerdir. Fiiller konusunda getirdiimiz bu aklama, eya iin de geerlidir. Ancak eyalar hakknda; "er’i bir delille haram klnmadka tm eyalar mbahtr" kaidesi geerlidir. Demek oluyor ki eya olsun, eylem olsun Allah'n hkm indirmedii hi bir husus yoktur. Bu anlay iki er’i kaide zerinde cereyan eder:

“Fiillerde asl olan er’i hkme balanmaktr.” fadesi birinci kaideyi tekil etmektedir. kinci kaide ise,

“Haram olduuna dair delil varid olmadka eyada asl olan mbahlktr.” eklindedir.

slm’da Fikir de Metot da Mevcuttur

SLM’DA FKR VE METODBizi Allah'n indirdii ile hkmetmeye gtrecek bir metodu aradmza gre, Mslmanlarn Allah'tan mnzel bir nur, hidayet ve basiret olmak zere takip edecekleri sz konusu metodun er’i delillerden aratrlarak karlmas gerekmektedir. Zira Allahu Tela yle buyurmaktadr:

“De ki; te benim yolum budur. Ben ve bana tabi olanlar bir basiret zere Allah'a davet ediyoruz. ”

Burada yle denilmez: eriat, bir eyin hkmn aklar fakat hayata geirilme ii akln manasip grd artlar ve maslahatlarn gerektirdii hal zere cereyan eder. Yani, 'Allah, slm Devleti'ni kurmay emretmi, onun kurulmas iin almay farz klm, fakat onun metodunu mslmanlara brakmtr' eklinde bir ifade kullanlamaz. eriat hkmn aklamad herhangi bir husus brakmadna gre byle bir eyin sylenmesi de mmkn deildir.

Byle denilmez. Zira bu eriat hkmlerinin tabiatna muhaliftir. Hi bir er’i hkm yoktur ki herhangi bir sorunun hal aresini ele alsn, ona uygulanacak er’i hkm ona bal olarak tam tamna uygun ekilde beyan etsin de bu hkmn infaz ve icra keyfiyetini, hayatn gereklerine mutabk olarak ortaya koymu olmasn.

Kald ki slmi fikirler tenfiz metodundan yoksun olsalard o zaman bu fikirler hayallerde, zihinlerde veya kitaplarda dolaan fikirler durumuna derlerdi.

Allah Sbhanehu ve Tela insan hayatnn btn sorunlarn zen hkmleri indirmi ve ari‘ olarak onu beyan etmitir. slm akidesi ve ondan fkran nizamla insann her trl igdsn ve uzvi ihtiyalarn tam tamna doyuma kavuturur. Evet slm beli, ak seik bir dindir. Byle olmakla yetinmemi, hayatn gereklerine mutabk olan hal arelerinin infaz ve tenfiz keyfiyetlerini bildiren hkmler de inzal buyurmutur ki, slm soyut va'z ve irat veya hayal ve felsefi fikirler olarak kalmasn. Bunun iindir ki Rasul (s.a.v.) sadece teblici olmam, ayn zamanda tebli ettii hkmleri icra ve infaz eden ynetici de olmutur. Bu bakmdan Rasul, Allah'n ibadete mstahak olan tek varlk olduunu aklamakla yetinmemi, bilakis yalnz O'na ibadet edilecek ortam hazrlamtr. slm Devleti'ni kurmak iin almak zere sahabeleri Allah'a davet ederek onlar rgtlemitir. Bu iman zere hareket eden varl oluturduunda slm’ uygulamaya, slm akidesinin ve nizamnn dna kan herkesi cezalandrmaya almtr. slm’ yaymaya almak da cihada davet yntemiyle olacaktr. Anlalan o ki, slm Devleti'ni kurmann, onun kurulmas iin almann hkm ve cezalar, cihad, emri bi'l ma’ruf ve nehyi ani'l mnkeri ilgilendiren hkmlerin tamamn, eriatn; akideyi ve sistemi korumak, slm akidesinin ve nizamnn evrensel olmas iin yaymaya almak amacyla eriat tarafndan konulan amele dnk er’i hkmlerdir.

ayet akide ve nizama ait hkmlerin yaylma, icra ve himaye keyfiyetini gsteren er’i hkmler olmasayd, slm hareketsiz ve donuk kalacak, yaylp bize ulamayacakt. Aksine soyut vaaz ve irattan ibaret olan "zina etme, komunun namusuna gz dikme" sznde olduu gibi pratik hayatta herhangi bir etkisi olmayan Hristiyanlk dini gibi bir din olurdu. Eer slm bir takm gzel fikirlere sahip olup onlar icraata dkme keyfiyetini gsteren metot hkmlerine sahip olmasayd, Eflatun'un hayali cumhuriyeti gibi kitaplarn sayfalar arasnda kalan dier tarihi fikirler gibi bir fikir olarak kalacakt. Sosyal hayata somut bir ekilde yn veren bir fikir olmayacakt.

Zina haram olunca, bu haram ilikinin gereklemesine mani olacak ilgili baka bir er’i hkm de vardr ki zina gnahnn bir cezas olarak slm Devleti onu tatbik eder. eriat zinann hkmn Allahu Tela'nn;

"Zinaya yaklamayn. phesiz ki zina kt bir eydir ve kt yoldur" ayetinden alnmaktadr. Allahu Tela zina eden kimseye uygulanacak cezay da aklayarak yle demitir:

“Zina eden kadn ve erkee yzer denek vurun.” Ayrca kim tarafndan infaz edileceini gstermi ve Rasulullah (s.a.v.)'in u sz ile aklamtr:

“Mmkn olduu kadar hadleri Mslmanlardan savn. Mslman iin bir k yolu belirdi mi onu salverin. Hakimin bir hata sonucu affetmesi onu cezalandrmasndan daha hayrldr.”

Namaz da byledir. eriat onun farz olduunu beyan edip onu terk edenin hkmn, verilecek cezann tenfiz keyfiyetini belirterek tatbik etme grevini slm Devleti'ne yklemitir. te slm'n btn emirleri byledir. Hkmn beyan ettii her hkmn icra keyfiyetini de dier bir er’i hkmle aklayarak, infaz ve icraya imam (halife) yetkili klmtr.

Aratrp incelediimizde slmiyetin her eyin esas olan bir akideden, onun teferruat olan inan ve esaslardan, bunlara bal olan hayr ve erri, gzeli ve irkini, ma’rufu ve mnkeri, hell ve haram, ibadetleri, muamelat, yenilecek ve giyilecek eyleri ve ahlk tanzim eden er’i hkmlerden ve fikirlerden mteekkil olduunu greceiz. Bunlarn tamam sadece slm toplumunda deil, tm insanlk aleminde bulunmas istenmektedir. Ancak slm'n kurmaya davet ettii cemiyet, bu yaplanmaya sekin bir suret kazandryor. Bu inanlar, dnceleri ve hkmleri "slmi Dnceler" eklinde isimlendirmemiz gzel ve yerinde bir isimlendirmedir.

slm fikrinin gerekletirmeye, yaymaya ve muhafaza etmeye alt, ukubat, cihad, hilafet, slm Devleti'ni kurmak iin daveti yklenme keyfiyeti, emri bi'l ma’ruf ve nehyi ani'l mnker gibi mkemmel er’i hkmleri tek kelimeyle "slm Metodu ile lgili Hkmler" eklinde isimlendirmemiz de gzel ve doru bir isimlendirmedir.
Metodu hmal Edenlerin Durumu"slm fikir ve metottan ibarettir" eklindeki bir tasnifin gereklilii, ada Mslmanlarn tutumundan kaynaklanmaktadr. Zira onlar u anda er’i hkmlere bal kalmann vacip olmadn syleyerek er’i ahkamn ounu ihmal ediyorlar. Rasulullah ununla amel ettiinde onun durumu ve artlar uygundu diyerek davranlarn delillendirmeye alyorlar. “Bugn durumumuza ne uygun dyorsa onu alrz, ne uygun dmyorsa onu terk ederiz" diyorlar. Gnmzdeki duruma uygun dmedii gerekesiyle eriatn ngrd cezalarn deimesini isteyen kimselerin varlna rastlanmaktadr. Daha nce uygulanan sopa ile dvmek, recm etmek, el kesmek gibi cezalarn, batllarn eitici vasfta grmedii orta a uygulamalar gibi kat ve sert hkmler olduu gerekesi ile uygulanamayacan sylemektedirler. Bunlarla dinlerinin kat hkmlerle insanlara nasl zulmettiini hatrlatp, onlar slm’dan nefret etmeye ynlendiriyorlar. Onun iin sz konusu hkmlerin yerine hapis cezasnn verilmesinde bir saknca olmadn sylyorlar. slm' yayacak ve cihadn yerini tutacak slm'a davet aralarnn bulunduu gerekesi ile cihattan vazgemenin gerektiini syleyen kimselere rastlanmaktadr. Asrmz, iletiim asrdr. slmiyetin zaten kesin delillere dayandn, dolaysyla basn-yayn ve televizyon gibi aralarla slm’n, gnllere hitap etmeyen, kin ve nefret uyandran keskin kltan daha ok yaylabileceini iddia etmeye baladlar. Yine bunun gibi teba durumunda olanlar asndan cizye almann kulaa irkin geldiini hatta bununla da yetinmeyerek, Hilfet nizamnn, slm'n muhakkak gerekli bir art olmadn savunanlar da oldu. Yeni kan ve bidat olan hkmleri temize karan fetvalar bulmaya koup, slm’da ynetim nizamnn Hilfet sistemiyle snrlandrlamayacan iddia ettiler. Onlara gre nemli olan slm ahkamnn tatbik edilmesiydi, slm ahkamn uygulayan nizamn ekli pek de nemli deildi. Deiik ekillerde bu olabilirdi.

Bu eit akl yrtmeler, slm Devleti'ni ikame edecek alma metodu ile alakal bir ok teori ve tezin ortaya kmasna neden oldu. yle ki Mslmanlar, yazarlarn telif ettikleri slmi eserlerle veya camiler yapmakla, hayr cemiyetleri kurmakla, tpk misyonerlik okullar gibi slmi okullar amakla, ve insanlar gzel ahlka sahip olmaya armakla veya silahl ete kurmakla ya da demokratik yollarla ve koalisyonlar kurarak ynetime ulamakla slmiyetin tekrar hayata dnebileceine inanmaya baladlar. Rasulullah (s.a.v.)'in ynetime ulamada takip ettii metodu ihmal ettiler.

Bugnn Mslmanlar dnce ile ilgili er’i hkmleri kapal ve mphem bir ekilde deerlendiriyorlar. Ardndan da metotla ilintili er’i hkmleri ihmal etme konusunda adeta yaryorlar. Mslmanlarn bat fikirlerinin tesirinde kalmalar, slm'n hkmlerini ak ve terii bir ekilde ortaya koyacak tatbik keyfiyetlerini bilecek kadar slm’ anlamada acze dmeleri, v.s. ortaya kan bu vahim durumun balca sebepleridir.

Demek oluyor ki, "fikir ve metot" konusu, slm’ bir btn olarak yrrle koyacak olan Mslmanlarn ihmal edemeyecei ok nemli er’i bir ahkam durumundadr. slm’ uygulama metodunun ihmal edilmesi, slm’n nemli bir ksmndan vazgeilmesi demektir ki bunu yapan kimse gnahkar saylr ve Allah tarafndan hesaba ekilmesini gerektirir.

Bizim "slm, fikir ve metottan ibarettir" eklindeki yaklammz, konuyu daha iyi aklamak, anlalmasn salamak ve tatbikatn kolaylatrmak iindir. Kald ki Mslmanlar gemite "slm, akide ve nizamlardan mteekkildir" eklinde buna benzer tasniflerin yansra "timai nizam", "iktisat nizam", "yiyeceklere ait hkmler", "giyeceklere ait hkmler", "ibadetler" ve "Ahlkla ilgili hkmler" eklinde tasnifler yapmlardr. Bu hkmlerin tamam, Rasulullah (s.a.v.) zamannda vard. Ancak fukuha, Mslmanlarn konular daha kolay anlamalar ve uygulamalar iin blmlere ve bablara ayrmay faydal bulmulardr.

Ayrca sz konusu tasnif, Mslmanlarn slm'n gerekli ve sabit hkmlerinin deiebileceine veya onlardan vazgeilebileceine dair kanaatlarnn bertaraf edilmesi bakmndan da nemlidir. Byle bir anlay bu mevzuya eilmemizi gerekli klmtr.

Gerek u ki; her ne kadar bir takm fetvalar giydirilse de, eriatn sulara ngrd cezalarn yerini ada cezalar, "Hilfet" sisteminin yerini "cumhuriyet", slm kanunlarnn yerini bat kanunlar, Rasul (s.a.v.)'in ynetimi elde etmek iin takip ettii metodun yerini akl yrtlerek elde edilecek fikirler ve hkmler tutamaz.

Bunun iindir ki slm Devleti’ni kurmann hkm er’i bir hkm olunca onu kurma metodu da er’i olacaktr. Bu demektir ki eriat bu i iin tafsili deliller koymu ve onlara balanmay emretmi, ondan zerre kadar dar kmay caiz grmemitir. Bu durumla alakal hkmlerin, hkm ve icra metodu asndan dier er’i hkmlerden fark yoktur.

Fkh kitaplarna bakan herkes, fakihlerin ceza hkmleri, cihad, imaret ve metotla alakal dier hkmleri bir takm deimez bablar ve fasllar halinde vazettiklerini grr. Ne var ki bunlarn dnda slm Devleti'nin kurulmas ile alakal keyfiyeti gsterecek metodu da ortaya koymadklar grlr. Zira bu onlar ilgilendirmiyordu. nk deiik asrlar boyunca Mslmanlar byle bir mevzuya ihtiya duymadlar. Kald ki slm Devleti'nin mevcut olmad byle bir gn asla gelmemiti. Gnmz Mslmanlar, onun kurulma keyfiyetini gsterecek metodu er’i delillerden istinbat etmek iin var gcyle almaldrlar. Bunu yaparken akln tesirinde kalnarak artlara, heva ve hevese mahkum bir tarzda deil, er’i delillerden istinbat edilmelidir.

Dier taraftan metot er’i olunca nasslara bal kalnmann ve Rasul esas almann gereklilii aktr. Ne zaman nasslara balanlr ve Rasul esas alnrsa, muhasebe ve nasihat imkan bulunur, sorumlular muhasebe ve nasihate tabi tutulurlar. Kald ki muhasebe edecek kitlenin baz yeleri de bunu gerektirecek duruma gelebilir. Btn bu hususlarda i akla veya baz ahslara veya hayat tecrbesine braklmaz. Amel edilecek metodun tecrbeyle belirlenmeye allmas doru deildir. Bilakis sadece eriata boyun eilir.

Dorusu her kim slm Devleti'ni kurmak iin alyorsa bunun er’i metodunu ve tafsili delillerini soruturmak mecburiyetindedir. Bu deliller erevesinde insanlarla tartmal ve insanlar ona armaldr. yleyse slm Devleti'ni kurmak iin alrken kiinin balanaca er’i hkmler nelerdir?

er'i metodun ne olduunu bilmek iin derin ve ince bir kavrayla gnmzde Mslmanlarn yaadklar ortam idrak etmek gerekmektedir ki btn tali zmlerin bal bulunduu esas sebebe parmak baslsn ve bizi kkl zme gtrsn. Ne zaman olaylar anlalp esas sebep tanmlanabilirse, tahakkuku istenen er’i gayenin de erevesini izmeye imkan doar. Bu, nassn gereklemesi istenen er’i olaylara tatbiki demektir. Bu sayede cemaat veya parti bal kalaca er’i ahkam tanm olacaktr. Bylece Rasulullah'n, bizim yaadmz dnemine veya ona yakn bir dnemine gidilerek Rasul (s.a.v.)'in o zamanki amellerinden er’i ahkam karlr.

Fikri Taarruzlar, Metotla lgili

Hkmlerin Kaybna Neden OlduMevcut durumdan anlyoruz ki kfir batnn, Mslmanlar slm’ doru ve sahih bir ekilde kavramaktan alkoymak iin yaptklar fikir bazndaki taarruzlar, mslmanlar saptrmaya yetmitir. Sonuta Mslmanlar slm’ eip bkerek batnn, dini hayattan ayran akidesinden kan fikir ve kaidelerle uzlatrdlar. Byle olunca batllarn bir adm daha atp Hilfeti ykarak onu krkdrt devletten fazla paralara blp onlara istiklalini kazanm birer mstakil devlet grntsn vererek, slm’ Mslmanlarn hayatndan uzaklatrdlar. Ardndan her birinin bana kendine tabi olmu birer ynetici tayin ettiler. yle ki onun grevi, mmeti bu halinden kurtaracak herhangi bir alma varsa ona mani olsun ve d g lehine lkenin gelir kaynaklarna bekilik yapsn. Ayrca fikirlerini etkin bir ekilde yayp soyumuzdan fikren kendilerine tabi olacak olan bir nesil yetitirmek iin eitim ve retim metotlar vazedip icraata koydular. Btn bu ve benzeri durumlar, kfirlere slm' srekli bir ekilde Mslmanlarn hayatlarndan uzaklatracak imkan verdi.

Bu atlmlar Mslmanlar hak ve batl kartrr bir duruma soktu. Fikirleri batl fikirlerden etkilenmi, hayatlar batllarn hayat tarzlarna gre ekillenmi, faydac bir zihniyetle onlarn gzlkleriyle hayata bakar duruma gelmilerdir. lkeleri ruhani, vatanc veya kavmiyeti ilkelerle kart. Neticede Mslman kavimler arasnda birlik ve beraberliin teminat olan balar koptu. Mslmanlar kfr nizamlarna boyun ediler ve slm Devleti'nin olmamasnda bir beis grmediler. Bylece slmiyet bir takm ferdi ve ahsi meseleler ile ilgili er’i hkmlerle snrlandrld. Dier bir ifadeyle dini, hayattan ayrma asndan Mslmanlarn hayat tpk batllarn hayat gibi oldu. Mslmanlar adeta yere akldlar ve asla ayaa kalkmaya yeltenmediler.

Btn bunlarn bir neticesi olarak hi kimseye msamaha tanmayan Allah'n Snneti tahakkuk etti. Mslmanlar dar geimli bir hayatla, fakirlikle, zulmle, haramlarla, din ve dnya ilerinde cehaletle, kt ahlk, bozuk sosyal mnasebetlerle kar karya kaldlar.

Bu vaka cemaatlarn, hastaln temel sebepleri ile grntleri arasnda ayrm yapmalarna mani oldu. Bunu fark edemeyenler fakirlik, kt ahlk ve cehaletin, hastalnn tek sebebi olduu sonucuna vardlar. Mslmanlara kp bu geici ve arzi hastalklarla mcadele etmelerini sylediler. Kald ki bunlar mcadele edilmesi gereken esas hastalk deildi. Hali hazrdaki vakay ince, derin ve dakik bir ekilde aratran kimse, slm’ Mslmanlarn hayatndan silip spren esas meselenin slm Devleti'nin ortadan kalkmas ve kfr ynetiminin onlara hkmetmesi olduunu anlayacaktr. Fakirlik de cehalet de, zulm de onun yokluundan kaynaklanmaktadr. slmiyetin tekrar hayata hakim olmas, Mslmanlarn bugn iinde yaadklar kfr diyarlarndan birinin Dru’l slm’a evrilmesinin lzumunu idrak etmelerine baldr. yle ki o ortaya kacak Dru’l slm’da btn teba slm’n btn hkmlerine ister istemez boyun eecektir. Kald ki mevcut artlar, iar edindii slmi hkmlerle hkmedip muhakeme olunduklar ksacas, slm’n bir btn olarak hayatiyet kazand bir toplumla bir sosyal hayatla deitirmek bir vecibedir.

Bylece varlacak gaye apak ortaya kmtr. O da Dru’l slm’n kurulmasdr. Ynetim nizamnn ve btn nizamlarnn akidesinden fkrd slm Devleti ikame edilmelidir ki Mslmanlar onun korumas altnda Allah'n emirleri ve nehiylerinin gerektirdii slmi hayat yaayabilsinler.

Onu ikame edecek cemaat veya hizip gayesini snrlandrdktan sonra onu gayesine ulatracak er’i metodu ve bal kalaca er’i amelleri tespit konusuna geilir. Bunu bilmek Dru’l kfr olmas asndan Rasul (s.a.v.)'in Mekke dneminde yaad hayata mracaat edilmesini gerektirir. Zira Rasulullah (s.a.v.)'in oradaki daveti ortaya k davetidir. Sz konusu cemaat grecei ilerin metodunu ve merhalelerini ondan iktibas edecektir.

Gnmzde Takip Edilecek Metot,

Rasul (s.a.v.)'in Takip Ettii Metodun

Ta KendisidirBu grevi stlenen cemaat, Rasulullah (s.a.v.)’i Medine'de slm Devleti'ne gtren almasn iyiden iyiye aratrp renmelidir. Evet takip edilecek metot, adm adm Rasulullah (s.a.v.)'den alnr. Davetin hkmleri bu dnemden karlr. Btn zorluklara ramen sabrla bu metod alr. Davetilerin takip edecekleri yol, kimsenin ondan bamsz kalamayaca bir gerekliktir. Hani Varaka b. Nevfel Rasul (s.a.v.)'e vahiy inmeye baladnda yle demiti: "Onu yalanlayacaklar ve ona eziyet edecekler. Onu Mekke'den karp onunla savaacaklar." Bunun zerine Rasul (s.a.v.) yle dedi:

“Onlar beni Mekke'den srecekler mi!?” Varaka ona; “Senden nce gnderilmi bir Rasul yoktur ki kavmi onu bulunduu yerden karmasn.” dedi. Allahu Tela yle buyurdu:

“(Ey Muhammed) senden nce de Rasuller yalanland. Fakat yalanlandklarna ve eziyetlerine bizden bir yardm (zafer) gelene kadar sabrettiler. Allah'n szlerinde (Snnetinde) bir deiiklik olmaz. phesiz Rasullerin (bu konudaki haberleri) sana gelmitir.”

alma metodu Rasul (s.a.v.)'in metodunun bizzat aynsdr. Zira o, Dru’l Kfr olduu halde Mekke'de yayor, maksatl bir ekilde Medine'de slm Devleti'ni kurmaya gtren bir almay sergiliyordu. slm Devleti'nin kurulmu olmas asndan Mekke'den Medine'ye hicret aslnda Dru’l Kfrden Dru’l slm'a bir intikal hareketidir.

Burada yle bir soru sorulabilir: Rasul (s.a.v.)'in zamannda olduu gibi slm'a davetin, Mekke ve Medine diye iki merhalede mi cereyan etmesi gerekiyor?

Bunun cevab; Rasul (s.a.v.) zamannda davet ameliyesi aada grlecei zere iki merhalede yrtlmtr.

1. Merhale: Gerek u ki, Mekke dneminde Rasul (s.a.v.)'e inen ayetlerden az bir miktar ahkamla ilgili olsa da ou akide ile ilgilidir. Mslmanlar, inmi olan ayetlerden daha fazlas ile mkellef deildiler. Rasul (s.a.v.) de ak ve net olarak, hikmetle, gzel tle davet etmekle, silah kullanmaya kalkmamakla ve karlaabilecekleri eza ve cefaya sabretmekle emir olunmutu.

2. Merhale: Medine dneminde Rasul (s.a.v.)'e akide ile ilgili dier ayetler ve ahkama ait hkmlerin tamam indi. Rasul (s.a.v.) slm ahkamyla hkmetmekle emir olunmutu. Mesel; cezalarn tatbiki, cihadn ilan edilmesi, lkelerin fethedilmesi ve mmetin ilerinin takibi v.b. hkmleri uygulamakla memurdur. Bu dnemde Mslmanlar bir btn olarak slm'dan sorumludurlar.

Unutmayalm ki bugn biz Mekke'de olsun Medine'de olsun inmi her hkmden yani btn slm'dan sorumluyuz. Mslman hangi hkme kar kusur gsterirse onunla muhasebe edilecektir. Mesel; evlenme, boanma, al-veri, cihad, oru, hacc, uyar, toprak ve mlk edinme v.b. konulara ait btn hkmlerden ksacas Medine'de de olsa inmi olan btn hkmlerden her Mslman sorumludur. Fakat icra ve infaz halifenin mevcudiyetine bal olan, fertlerin ikameye g yetiremedii baz hkmler vardr. Ksacas cezalar veya slm’ yaymann en bata gelen yolu olan cihad, devlete ait mlkiyet hkmleri ya da Hilfet ile alakal hkmler saylabilir. Ayrca halifenin mevcudiyetine bal olmayan ve Mslmann gereini her halkarda yerine getirmesi lazm gelen hkmler de vardr ki bunlarn Mekke'de veya Medine'de inmi olmasna baklmakszn herhangi birinde kusur gsterildi mi onunla hesaba ekilecektir. Hatta Mslman bulunduu yerde ferde mteallik ahkam ikame edemiyorsa oradan hicret etmesi vacip olur. Zira Allahu Tela yle buyurdu:

“Nefsine zulmedenlerin canlarn aldnda melekler onlara, siz ne ite idiniz, derler. Onlar, biz yeryznde zayf braklmlardan idik, derler. Melekler de, Allah'n arz geni deil miydi, hicret etseydiniz ya, derler. Onlarn snaklar cehennemdir. O ne kt bir yerdir. Ancak erkek, kadn ve ocuklardan ge ve yolculua g yetiremeyenler mstesna. Umulur ki Allah onlar affeder, Allah ok affeden balayandr.”

Grld gibi gnmzdeki durumumuzu Mekke, Medine diye dnemlere ayrmak asla doru deildir. Ancak Rasul (s.a.v.)'i slm Devleti'ni kurmaya gtren Mekke'deki slm'a davette izledii metodu onun amellerinden kararak kendimize esas olarak alrz. Bu ksm Dru’l slm’ ikame ameliyesiyle alakaldr. Dierleri Mslmanlardan ikamesi istenen ferdi hkmlerdir ki, Mslman Dru’l slm'da da Dru’l kfrde de olsa onlar ikame ile mkelleftir.
22-02-2008 08:57 PM
Tm Mesajlarn Bul Alnt Yaparak Cevapla
volkanmurat

LM HeR YeRDe uNuTMa
**

ye Bilgileri

ye no: 35
Kayt : Oct 2007
Rtbe : Kullanc
Mesaj Says : 1,803

Rep Puanlamas

Rep Ver:
Rep Puan: 0

Mesaj: #7
Cvp: SLM'A DAVET
DAR-L SLM NASIL KURULUR ?

imdi eran yaplmas istenen ameli snrlandrmaya ve Daru'l slm’ kurmak iin takip edilmesi gereken aamalara dnyoruz.

Konuyu iki ksma ayrarak incelememiz yerinde olacaktr.

Birinci ksmda Rasul (s.a.v.)'in "deitirme"deki metodunu ele alacaz.

Dier ksmda da Rasul (s.a.v.)'in metodunu ortaya koyduktan sonra bu farziyeti yklenen cemaat veya hizbin "deitirme" ameliyesindeki metodunu tespit edeceiz.

Rasulullah (s.a.v.) Zamannda Kltrlendirme DnemiMuhammed (s.a.v.), Rasul olarak grevlendirilir grevlendirilmez insanlar slm'a davet etmeye balad. Bir ksm insanlar ona inand, bir ksm da onu inkar etti, ona inanmad. slm’n ad Mekke'de yaylncaya kadar insanlarla konumasn srdrd. Rasul (s.a.v.) balangta insanlar evlerinde ziyaret ederek onlar slm'a davet etti. Allahu Tela'nn: “Ey rtye brnen! Kalk ve uyar.!” ayeti gereince Mekke'de insanlar slm’a aktan aa davet ediyor ve onlar bu dinin esaslarna bal olarak kitleletirip gizlice rgtlyordu. Bunun iindir ki ashab kendi kavmi ve kabileleri iinde namazlarn gizleyerek klyorlard. Rasul (s.a.v.) yeni dine girenlere Kur'an retecek birilerini gnderiyordu. Mesel; Hattab'n kz Zeynep ve ei Sa'd'e Kur'an retmek iin Habbab b. Eret'i gnderiyordu. yle ki bu abalarla efendimiz mer (r.a.) Mslman oldu. Rasul (s.a.v.) mminleri kitleletirmek iin Erkam'n evini merkez edinmiti. Erkam'n evini bu yeni davetin medresesi haline getirmiti. nk orada onlara Kur'an okuyor onu anlayp kavramalarna yardmc oluyordu. Rasul (s.a.v.) almasn, kendisiyle beraber olan mminleri kitleletirmesini ve eitmesini, Erkam b. Ebi’l Erkam'n evinde, Allah'n; “Emrolunduun eye, kafalarn atlatrcasna davet et...” eklinde emrinin inzaline kadar gizli tutmaya saklamaya devam etti.

Bu ie baladnda insanlarda bu daveti kabul etmeye yatkn olanlar davet ediyor, davet ettiklerinin yalarna, makamlarna, cinsiyetlerine ve soylarna bakmyordu. ou gen olmak zere muhtelif evre ve mahallelerden, erkeklerden ve kadnlardan, zengin ve fakir, kuvvetli ve zayf olmalarna bakmakszn krk ksur kiiyi kendisiyle beraber Daru'l Erkam'da kitle haline getirip rgtlemiti. Bu hal dinini aa vurmakla emrolunduu zamana kadar devam etti.

te bu sahabe topluluu kltrlerinde slm kltr ile olgunlatlar, dn biimleri slmi dn biimi, nefsiyetleri de slmi nefsiyet oldu. Yetitirdii bu kitlenin tm toplumu karsna cephe alacak gce, kuvvete ulatndan emin olan Allah'n Rasul, Allah'n kitlesini aa karma emri geldiinde onlar aa kard.

Aslnda slm'a davet ii, bi'setin ilk gnnden itibaren aktan yrtlmtr. Yani Mekke'deki insanlar Muhammed (s.a.v.)'in ashabn kitle haline getirip onlar itaat altna koyduunu ve Mslmanlarn yeni dini yklenip omuzlamak iin kitlelemelerini insanlardan gizlediklerini biliyorlard. Onlarn bu bilgileri, yeni daveti hissetmelerini, nerede toplandklarn bilmeseler de m'minlerin varln duymalarn salamtr. Gerek u ki; Rasul (s.a.v.)'in slm’ aktan aa ilan etmesi yeni bir ey deildir. Yeni olan ey Rasul (s.a.v.)'in hazrlad m'minlerden mteekkil kitlenin ortaya kmasdr.

Rasul (s.a.v.)'e Allahu Tela'nn;

“Emrolunduun eye, kafalar atlarcasna davet et, mriklerden yz evir, Allah'la birlikte baka ilahlar edinip seninle alay edenlere kar biz sana yeteriz. Onlar yaknda (iin hakikatini) bilecekler.” eklindeki sz indiinde, Rasul (s.a.v.) slm'a daveti aa vurdu. Bylece gizlenme dneminden ilan etme dnemine geilmi oldu. Daveti kabule istidad olanlara ulama dneminden btn topluma hitap etme dnemine geildi. man ve kfr arasnda atma, slm'n sahih fikirleri ile kfrn bozuk fikirleri arasnda iddetli srtmeler balad. kinci merhale olan toplumla kaynama ve dmanla yz yze gelme dnemi balad. Btn asrlarda tahamml en zor iddetli merhale budur. Bu merhalede Rasul (s.a.v.)'in evi taland. Ebu Leheb'in kars olan mm Cemile, Rasul (s.a.v.)’in evinin nne pislik attnda Rasul (s.a.v.) sadece onun att pislikleri yoldan uzaklatrmakla yetiniyordu. Putlara kesilen koyun ikembesini Ebu Cehil'in, zerine atmas ancak onun davetteki srarn ve sabrn artryordu. Mslmanlar tehdit ediliyor, ceza ve cefaya maruz kalyorlard. Her kabile ilerinde Mslman olanlara ikence ektirip, onlar dinlerinden dndrme konusunda acmaszca davranyorlard. te Bilal! te Ammar! Ve onun babas ve annesi (r.a.) ve daha bir ou tahamml ve sabr timsali ahsiyetler...

Kfirler balangta Rasulullah (s.a.v.)'in davetini Ruhban ve hikmetli szler syleyen Hukeman’n ii gibi bir ey zannettiklerinden pek ilgilenmediler. nsanlarn eninde sonunda atalarnn dinlerine dneceklerini zannettikleri iin Rasul (s.a.v.)'in davetine ciddi bir ekilde engel olmadlar. Allah'n Rasul’nn onlarn meclislerine uradnda: "Abdulmuttalib'in torunu, gkten haber alp konuuyormu!" deyip geiyorlard. Fakat Rasul (s.a.v.) onlarn ilahlarndan sz ederek onlara atmaya baladnda, onu dman kabul ederek hep beraber ona kar kp onunla mcadele etme konusunda fikir birliine vardlar.

Onun Nbvvet iddiasn yalanlamak onu kk drmek istiyorlard. Bunun iin de alay ederek kk drc szler sarf ederek byle bir slupla ondan mucize getirmesini istiyor, yle diyorlard: "Muhammed'e ne oluyor ki Safa ve Merve tepelerini altna dntrmyor! Veya ona gkten yazlm bir kitap inmiyor! Neden Cibril ona yardm etmiyor! Neden lleri diriltmiyor! Dmanca inatlar byle uzayp gidiyordu. Rasul (s.a.v.) de insanlar Rablerine armaya devam ediyordu. Onu davetten alkoymak iin ona tabi olanlara kuru iftiraya, bhtan ve yaygaralara, eziyet ve ikencenin btn yollarna ba vurdular. Ancak btn bunlar Rasul (s.a.v.)'in Allah'n ipine smsk sarlp tutunmasn artrmaktan baka bir ie yaramad. O gittike daha fazla akla evkle Allah'a armaya davet etti.

Rasul (s.a.v.)'e ait haberler, maruz kald eziyetlere kar gsterdii tahamml ve davet ettii eyle alakal bilgiler kabileler arasnda yayldka yayld. Yarmadada slm kendi adndan sz ettirerek yayld. Gelen giden atllar svariler, ondan konuup haberlerini getirip gtryorlard. Haram aylar dnda Mslmanlarn insanlarla kaynap onlarla konuma anslar yoktu. Zira Rasul (s.a.v.) de bu aylarda Kbe'ye gelerek Araplar Allah'n dinine davet ediyor, sevap karlnda onlar cennetle mjdeliyor, gnahlarndan dolay onlar cehennemle uyaryordu.Rasulullah (s.a.v.) Zamannda Kaynama

DnemiKurey'in slm'a davet hadisesiyle atmas gayet tabidir. nk Rasulullah (s.a.v.) onlarn karsnda seferber olmu ve kararl bir kitle ile kmt. Ayrca davet hadisesi bizzat Kurey'i ve Mekke toplumunu karsna almt. Onlar Allah' birlemeye ve yalnz O'na ibadet etmeye ve O'nun dndaki her eyden uzak durmaya, hayatlarn ynlendiren bozuk nizamdan vazgemeye davet ediyorlar ve tapndklar ilahlarn ayplayarak sefil ve dk hayatlarndan dolay onlar knyorlard. Zira zalimce bir hayat yayorlard. Rasul (s.a.v.) hakl olarak onlara saldrrken onlar yalan ve iftiralarla karlk veriyorlard. Fakat yine de onlar dorudan doruya, emeden, bkmeden, yumuatmadan, karlk beklemeden, onlara meyletmeden ve yaclk yapmadan onlar slm'a davet ediyordu. Btn bu tavrlar kar karya kald yalanlama, dmanlk, iftira, soyutlanma v.b. onca ikencelere ramen sergiliyordu. Her eye ramen o insanlara ulayor ve slm yaylmaya balyordu.

Amcas ve einin vefat hadiseleri vukuu bulup Kurey'in basklar artnca, kuvvet, yardm ve g elde etmek iin Taif'e gitti. Onlardan Mslman olup ellerindeki glerini slm adna kullanmalarn istedi. Fakat ok kt bir ekilde onu reddettiler. Hatta o gn Mutim b. Adiyy'in verdii emanla ancak Mekke’ye girebildi. Kurey'in ona ynelik basklar arttka artyor, ona gittike daha ok ktlk yapyorlard. nsanlarn onu dinlemelerine engel oluyorlard. Fakat btn bu engellemeler onu davetinden alkoymad. Haram aylarda kabilelere slm' anlatmak iin var gcyle kendini davete vermiti. Onlar slm'a aryor, kendisinin Allah tarafndan gnderilmi Neb olduunu sylyor ve kendisini tasdik etmelerini onlardan istiyordu. Amcas Ebu Leheb de onun peinden dolap onu yalanlyor, insanlar onu dinlememeleri hususunda uyaryor, onlar etkileyip insanlarn ondan uzaklamasn salyordu. Kinde, Kelb, Beni Huneyfe, Beni Amr b. Sa'saa kabilelerinin adrlarna giderek onlar davet etti. Fakat onu dinleyen olmad. Hatta bazlar onu ok irkin bir ekilde reddediyordu. Rasul (s.a.v.)'e yardm eden her kabilenin Kurey'in dmanln, kar olann ise dostluunu kazanacan gren kabileleri Allah'n Rasul’nden daha fazla yz evirmeye baladlar. Kabilelerin ondan yz evirmesi, teker teker btn insanlar zerinde etkili olmutu. Neticede Rasul (s.a.v.)'in yalnzl artm, daveti de Mekke'deki zor gnlerini yayordu. Kfr ve inat Mekke toplumunu adeta dondurmutu. Sahabeye yaplan eziyetler daha da iddetlenince Abdurrahman b. Avf, baz sahabelerle Rasul (s.a.v.)'e gelerek silah kullanmak iin izin istedi ve yle dedi:

"Ey Allah'n peygamberi, biz mrik iken kuvvetli idik, Mslman olduk gsz dtk." Bunun zerine Rasul (s.a.v.) onlar silah kullanmaktan men ederek yle dedi:

“Ben affetmekle emrolundum, kavmimi ldrmekle deil.”

te Rasul (s.a.v.) birbirini takip eden iki dnemi Mekke'de byle geirmiti.

-- Eitim ve kltrlendirme, fikr ve ruhi olarak hazrlama dnemi. Bu dnem fikrin mefhumlat, ahsiyetlerde etkin bir hal ald ve onun etrafnda kitlelemenin gerekletii dnemdir.

-- Daveti yayma ve dmanla yz yze gelme dnemi. Bu dnem, fikirlerin, onu toplumda mdafaa edebilecek bir gce aktarlmas dnemidir. Zira bu sayede onun hayat mcadelesinde tatbik edilmesi, topluluklarn ona iman etmesi, onu anlamalar, onu yklenmeleri ve onu tatbik etme yolunda dmanla yz yze gelmesi sz konusu olabilecektir.

lk dnem, insanlarn slm'a davet edilmesi, fikirleriyle kltrlenmesi, hkmlerini renmesi ve gc yetenin slm akidesi esasna binaen kitlelemesi dnemidir. Bu dnem gizli kitleleme dnemidir. Zira Rasul (s.a.v.), slmi fikirlerle kltrlendirmesi iin dine yeni girenleri Daru'l Erkam'da topluyor, onlar kitleletirip onlarn imanlarn artrarak aralarndaki ba gittike artryordu. stlendikleri davann nemini gn getike daha da iyi kavryorlar ve urunda hayatlarn feda etmeye hazr hale geliyorlard. Bu dava onlarn sinelerine ylesine ekilmiti ki slm, damarlarnda dolaan kan haline gelmiti. Kendileri de adeta yryen slm haline geldiler. Bunun iindir ki onlar kendilerini ne kadar gizleseler, kitlelemeleri ne kadar gizli olsa ve kitlelerini gizlemeye ne kadar hrs gsterseler de daveti nefislerinde hapsedemiyorlard. Gvendiklerine ve daveti kabul etme yetenei olan yaknlk duyduklar kimselere daveti anlatmaya baladlar. Bylece insanlar onlarn mevcudiyetlerini ve davetlerini fark ettiler. Davet balang noktasndan kp btn insanlara muhatap olma imkanna kavutu. Bylece ilk dnem son buldu. Bu dnem gizli kitleleme ve kltrlenme dnemi idi.

Sonra, insanlara slm’ anlattklar, onu kabul edip barna bastklar, onu hayatlarnn bir paras durumuna getirdikleri ya da onu reddedip ona kar fikirleriyle mcadele verdikleri, onunla attklar, karlkl etkileme ve yz yze gelme dnemi olan baka bir dnem balad. Bu atma, kfr ve fesad hezimete uratan, imana ve salaha g ve kuvvet kazandran bir durumu meydana getirerek sahih fikrin zaferiyle sonuland. te etkileim byle oldu. Bu etkileim dneminde iman ile kfr, Mslman ile kfir yz yze geldiler. Bu kar karya geli, Rasul (s.a.v.)'in slm’a daveti gpegndz aktan aa, gayet kararl bir ekilde ak ve net olarak ortaya koymasyla balamtr. Tevhide davet eden, irk ve putperestlik fikirlerine hcum eden, akletmeden atalarn taklit etmelerini knayan ve yerin dibine geiren, lde ve tartda hile yapan, bozuk al-veri ve sosyal mnasebetlerine hcum eden ayetler inmeye balad. Rasul (s.a.v.) de insanlarla gruplar halinde konuarak onlar Mslman olmalar ve onu kuvvetlendirmelerini talep ediyordu. Bu yzden Kurey ve Rasul (s.a.v.) arasnda dmanlk gittike artt. Davet, evlerde, mahallelerde ve Daru'l Erkam'da yaplan halkalardan yerleik toplu kltrlemeye, kendilerine yaknlk duyulan kimselere davetin gtrlmesinden tm insanlara gtrld bir dneme geildi. Tm topluma ynelik davet ve kltrlletirme Kurey'i etkiledi. yle ki onlarn yaklamakta olan bir tehlikeyi hissedip slm'a olan kinleri daha da artt. Muhammed (s.a.v.)'e ve davetinin kkn kazyamasalar da onu engelleyecek ciddi admlar atmaya baladlar. Ancak artk bizzat davay yklenen etkin bir cemaat vard. Btn insanlar slm'n sylemini duymu, Allah'n dinine olan davet, btn Mekke ahalisi arasnda yaylmt. Erkek olsun kadn olsun insanlar slm'a girdiler. Toplumsal davet, onu en geni bir ufka tayordu. Bu davay tayanlar bu uurda eit eit eza ve cefaya maruz kalsalar da davalarndan vazgemiyorlard. Rasul (s.a.v.)'in Mekke'ye ken karanla, kasvete ve zulme saldrmas, kfr fikirlerinin ve amellerinin i yzn ortaya koymas, Kurey liderlerinin gnlnde tutuan atei krklyordu. Dorusu bu merhale Rasul (s.a.v.) ve ashab iin en zor merhale oldu.

Unutmayalm ki, kltrlenme dneminden etkileim dnemine gei sreci maharet, sabr ve ok dikkat isteyen bir sretir. Zira etkileim dnemi dnemlerin en zor olandr. Kald ki bu, doabilecek sonular ve durumlar hesaba katmayacak bir mazeret, cesaret ve sabr gerektirir. yle ki mslmanlar dinlerine ne kadar bal olduklar konusunda bir imtihana tabi tutulmulardr. Byle bir dnemde iman ve onu tama gc ve nefislerde olann gerek yz ortaya kar.

te Rasul (s.a.v.) ve ashab eza, zulm ve hakszlklara byle gs gerdiler. Onlardan bazlar dini iin kp Habeistan'a hicret ettiler. Bazlar ikence altnda can verdi, bazlar da tahamml etti dayand. Mekke toplumunun deimesi iin bu durum bir mddet devam etti. Fakat eziyet ve ikencenin iddeti bununla kalmad. Araplardan ou balangtaki durumda donuklap imana gelme konusunda bir adm bile ilerlemiyorlard. nk onlar Kurey'i kzdrmamaya dikkat ediyorlard. almalar slm’ tatbik dnemi olan nc dneme gei iin devam ediyordu. Bu da muhtemelen Mekke dnda olacakt. Zira Rasul (s.a.v.) Allah'tan inen dini insanlara aklamak iin yardm ve kuvvet talep etmek iin yolculuklara kyordu.

Rasulullah (s.a.v.) slm’ Kabilelere ArzediyorBilindii gibi Rasul (s.a.v.)in amcas Ebu Talib ve ei Hatice (r.a.), ayn ylda ldler. kisinin lm Rasul (s.a.v.)'e ynelik basklar artrd. Amcasnn lmnden nce yapmadklar eziyetleri yapmaya imkan buldular. Onun bana toprak serpecek kadar ileri gittiler. Zira Rasul (s.a.v.) yle demitir:

“Ebu Talib’in lmne kadar Kurey beni kzdracak bir ey yapmad.”

Ebu talib lnce Rasul (s.a.v.) kavmine kar yardm ve kuvvet elde etmek iin Taif'e gitti. Sakif kabilesinin reisleri ve eraflar ile grmek, kavminden muhalif olanlara kar slm’ ikame etme hususunda kendisine yardm etmeleri isteinde bulunmak zere getirdii dini onlara arz etti. Rasul (s.a.v.) Taif'e geliini gizlemelerini istemesine ramen onun davetini geri evirip kavmine de geliini ve niyetini haber verdiler. Bunun iindir ki ancak Mut'im b. Adiyy'in emanyla Mekke'ye girebildi.

Bundan byle Rasul (s.a.v.) Mekke'ye gelen kabilelerin konakladklar yerlere gelerek onlara:

“Ey filan oullar, ben Allah'n size gnderdii eliyim. Yalnz Allah'a ibadet etmenizi, O'na hi bir eyi ortak komamanz, Allah'n dnda O'na e deerler kldnz btn bu taptklarnzdan uzaklamanz, bana inanmanz, beni dorulamanz, Allah'n beni kendisi iin gnderdii eyi size aklamam iin bana yardm etmenizi emrediyorum” deyip duruyordu. Amcas Ebu Leheb arkasndan dolap onu reddedip yalanlyordu. Kimse Rasul (s.a.v.)'in davetini kabul etmiyor, yle diyorlard: "Kavmin sana uymayacak kadar seni tanyor." Ona karlk veriyor, onunla mcadele ediyorlard. O da onlara yle diyerek Allah'a davet ediyordu:

“Ey Allahm, istersen durumun byle olmamasn salayabilirsin.”

bni Hiam'n Siretinde bu konu ile ilgili yle denilmektedir: "Ez-Zhri anlatyor: Rasul (s.a.v.) Kinde kabilesinin konakladklar yerlere gelerek kendini onlara takdim etti, geri evirdiler. Kelb kabilesine geldi, onlar da kendilerine arz olunan kabul etmediler. Beni Huneyfe'ye gelerek onlardan yardm, g ve kuvvet talep etti. Araplardan onlar kadar irkin bir tarzda daveti reddeden olmamt. Amr b. Sa'sa oullarna gelerek onlar Allah'a ard kendini onlara takdim etti. Beyhre b. Firas denilen bir adam ona yle dedi: "Vallahi u Kurey gencine sahip olsam, btn Araplara hakim olurum." Ardndan Rasulullaha ynelerek, "Sana iin iin yardm etsek ve Allah da seni muhaliflerine stn klsa senden sonra ynetim elimize geer mi?! Ne dersin?!” dedi. Bunun zerine Rasul (s.a.v.); “Hkm Allah'n, onu dilediine verir.” diyerek karlk verince, Beyhare; “Senden sonra ynetim bize gemeyecekse neden senin iin boyunlarmz Araplarn kllarna hedef yapalm. Senin iinden bize ne?” dedi.”

Tpk bunun gibi, Rasul (s.a.v.) haram aylarnda insanlar bir araya geldiklerinde kabilelere gidip onlar Allah'a ve slm'a davet ediyordu. Peygamberliini, getirdii hidayeti ve rahmeti onlara arz ediyordu. Araplardan kendisine geldiini duyduu hi kimse yoktur ki Rasul (s.a.v.) onu karlamasn, onu Allah'a davet etmesin ve kendisine ineni ona takdim etmesin, sunmasn.

Rasul (s.a.v.)'in gittii ve onlar slm'a davet ettii ve kendini onlara arz ettii ancak kendisini reddeden kebilelerin isimleri unlardr: 1-Beni Amr b. Sa'sa, 2-Muharrib b. Hasfe, 3-Fezara, 4-assan, 5-Mrre, 6-Huneyfe, 7-Sleym, 8-Abes, 9-Beni Nadra, 10-Beni Bkea, 11-Kinde, 12-Kelb, 13-El-Haris b. Ka'b, 14-Uzre, 15-El-Hudareme. Bu isimler, bni Sa'd'n Tabakatna gredir.

Medine Halknn Daveti Kabul EtmesiRasul (s.a.v.) her yl Mecenne, Ukaz, Mina panayrlarnda kabilelere giderek, kendisini onlara takdim ve onlar Allah'a davet edip, Allah'n risaletinin amacna ulamasn, icabet edenlerin cennete girmesini salamak iin daveti ikame etmeye devam edip durdu. Ne var ki Araplardan hi bir kabile buna icabet etmedii gibi ona eza ve cefa edip kt szler sarf ettiler. Ta ki Allah vadini yerine getirmek iin dinine yardm edip nebisine zafer verene ve onu Ensar'dan salarn tra etmi bir gruba ynlendirene kadar. Rasul (s.a.v.) onlarn arasna oturdu, onlar Allah'a davet etti ve onlara Kur'an okudu. Onlar da Allah ve Rasul'ne olumlu cevap verdiler. Kouup, iman edip onu tasdik ettiler.

Bilahare Medine'ye geri dndler ve kavimlerini slm'a davet ettiler ve bir ksm mslman oldu.

Ertesi yl ziyaret ve ticaret mevsimi gelip attnda Evs ve Hazre kabilelerinden Mslman olanlarn says on ikiye ulam olduu halde Akabe'de Rasul (s.a.v.)'le grtler. Bu Birinci Akabe Biatdr ki buna "Bey'at'n Nisa" ad verilmitir. Onlarn talebi zerine Rasul (s.a.v.) Mus'ab b. Umeyr'i onlarla birlikte gnderdi. Onlara Kur'an' okumasn slm' retmesini ve dinde anlay sahibi kimseler haline getirmesini emretti. Mus'ab (r.a.) Kur'an okuyucusu manasnda "Okuyucu" diye anlmtr. Onun evi Es'ad b. Zrare'nin eviydi. Sonra seyd b. Hudayr ve Sa'd b. Muaz ile konutu ve her ikisi de iman ettiler. Onlar kavimlerinin reisi idiler. Sa'd b. Muaz Mslman olunca kavmine yle dedi: “Beni nasl bilirsiniz? Sizi nasl ynetiyorum?” Kavmi dedi ki: “En doru grl olanmz ve en temiz olanmzsn.” Bunun zerine Muaz (r.a.) onlara yle dedi: “Sizden erkek olsun kadn olsun, akama kadar Allah ve Rasul'ne iman etmeyen ile konumay kendimi haram klyorum.” Akama kadar herkes Abd'l Ehel (r.a.)'n evine gelerek Mslman oldu.

Akabe BiatArdndan Mus'ab Mekke'ye dnd. Zira Ensar'dan bir grup, hac mevsimi geldiinde mrik olan kavimleriyle birlikte yola kp terik gnlerinin ortalarnda Rasul (s.a.v.) ile Akabe'de grmeyi kararlatrdlar. kisi kadn olmak zere yetmi kii olduklar halde Rasul (s.a.v.) onlarla bir araya geldi. Beraberinde yalnzca amcas Abbas vard. Esad b. Zrare ilk sz hakknn Rasul (s.a.v.)'in amcas Abbas'n olduunu belirtti. Bunun zerine yle dedi: "Ey Hazre topluluu! Herhalde siz Muhammed'i neden buraya ardnz biliyorsunuz. phe yok ki Muhammed, aireti iinde en izzet ve erefli olandr. Vallahi ona bir zarar gelirse, bizden ona inanan inand iin, ona inanmayan da kendi erefi iin muhakkak ona yardm edecektir. Kald sizden baka dier insanlar onu reddettiler. Eer siz kuvvet ve mcadele ehli, harp etmeyi bilen, Araplar yek vcud olarak karsna almaktan korkmayan bir kavim iseniz bir diyeceim yok. Kararnz gzden geirin, aranzda tartn. Sonra dalp gitmeyesiniz! Zira szn en iyisi doru olandr."

Bunun zerine Medine'liler yle dediler: "Dediini duyduk! Ey Allah'n Rasul! Kendin ve Rabbn iin dilediini bizden iste.”

Rasulullah (s.a.v.) sz ald, Kur'an okudu, Allah'a dua etti, slm'n yceliinden bahsetti. Yalnzca Allah'a ibadet edip, O'na hi bir eyi ortak komamay art kotu. Sonra yle buyurdu:

“ocuklarnz ve kadnlarnz nasl koruyorsanz beni yle korumak zere bana biat ediyor musunuz?” Berae b. Ma'rur onun elini tutarak yle dedi: “Seni hak zere Neb olarak gnderene and olsun ki oluk ocuumuzu koruduumuz gibi seni koruyacaz. Evet sana biat ettik. Ey Allah'n Rasul! Allah'a yemin olsun ki biz savala bym, zrh ve silahla oka har neir olmu bir kavimiz ki bu zellik bize byklerimizden kald. Onlara da byklerinden kalmt.”

Bu arada Ebu Heysem b. et-Tayhan ve Berae sz aldlar. Berae yle dedi: “Ey Allah'n Rasul, bizimle bir takm insanlar arasnda -yani Yahudiler- buz ve fke var. Biz onlardan ok adam asp kestik. u anda biz sana yardm etsek ve Allah da sana yardm edip sana zafer verse bizi dmanlarmzla ba baa brakp kavmine dner misin?! Ne dersin byle bir ey olmasn umuyor musun?” Bunun zerine Rasul (s.a.v.) tebessm etti, sonra yle dedi:

“Hayr! Bilakis kana kan! Talana talan!! Ben sizdenim siz de benden, sizinle savaanla savar, sizinle iyi geinenle iyi geinirim.”

Sonra Abbas (r.a.)'a dnerek: "Mallarmz talan olsa, byklerimiz ldrlse de biz ona biat ediyoruz" dediler. Ardndan Berae yle seslendi: "Ey Allah'n Rasul elini uzat." Sonra yetmi ksur kii Rasul (s.a.v.)'in elini skarak ona biat ettiler. Topluluk biat edip tamamlannca, eytan Akabe'nin ykseklerinde duyulan en yksek sesiyle yle bard: "Ey uyuuk ahali! Muhammed'den ve dinini terk eden bir grup adamdan haberiniz var m?! Onlar sizinle savamak zere birletiler." Rasul (s.a.v.) onlara dedi ki:

“sa (a.s.)'n Havarilerinin kefil olduklar gibi siz de kavmine kefil olmak zere iinizden on iki kiiyi temsilci seiniz. Ben de kavmime kefilim.” Hemen on iki tane kefil gsterdiler. Bylece yksek iman atmosferinde biat tamamland. Hatta Abbas b. Ubade Rasul (s.a.v.)’e yle demiti: “Seni hak ile gnderene and olsun ki eer istiyorsan hemen yarn Mina’da bulunanlara kllarmzla saldralm." Rasul (s.a.v.): “Henz bununla emrolunmadk. imdilik kafilenize geri dnn.” dedi.

Ziyaret mevsimi sona erip biat eden topluluk Mekke'den ayrlp biat haberi Mekkelilere ulatnda ldrdlar. Bu konuda bni Sa'd Tabakat'nda Urve'den, o da Hz. Aie'den (r.anha) rivayetle yle demektedir: "Yetmi kii Rasul (s.a.v.)'e biat ettiinde phesiz onu sevindirmiti. Zira Allah sava ehli, saygn ve cesur bir kavmi ona yardmc klmt. Ne var ki mslmanlara yaplan eziyetler daha da artmaya balad. Rasul (s.a.v.)'in ashab eziyetleri ikayet edip hicret iin izin istediler. Ardndan Rasul (s.a.v.) hicret edilecek yurtlarnn Yesrib (Medine) olduunu onlara haber verdi. Artk dileyen kp oraya hicret ediyordu. Rasul (s.a.v.) yle demiti:

“Ryamda Mekke'den hurma bahelerinin bulunduu bir yere hicret ettiimi grdm. lkin orann Yemame veya Hecer olduunu dndm. Meer oras Yesribmi.”

phesiz Rasul (s.a.v.)’in kabilelerden nusret talep etme giriimleri, Birinci ve kinci Akabe Biat, bu dine yardm edecek gl ve kuvvetli bir oluumu meydana getirmek iindi. sadece slm'a davet, yaplan ikence ve eziyetlere tahamml etmekten ibaret deildi. Bilakis Mslmanlarn kendilerini mdafaa iin bir kuvvetin bulunmas da iin bir parasyd. Ayrca uzakm gibi grnse de slm' toplum hayatnda tatbik edecek ve slm’ tm insanlk alemine tayacak olan slm Devleti'nin kurulmasn salayacak olan ilk ekirdek g ve ke tan oluturmaya sebep olacak bir nusret gerekliydi. yle bir g ve kuvvet lazmd ki, slm’ koruyacak ve Allah yolunda nne kacak her engeli aarak onu yayacak. te bu minval zere mal, vatan, ei, akrabay terk etme pahasna hicret hadisesi vukuu buldu. Medine'ye hicret, Habeistan’a hicretten tamamen farkl bir yapya sahipti.

Habeistan’a hicret, dinlerinden dolay maruz kaldklar basklardan ve balarna bir musibetin gelmesinden korkarak ferdi bir k niteliindeydi. Allah, Habeistan'a hicreti Mekke'de ikence gren mslmanlara bir rahatlama ve bir hava deiimi klmt. Uzun sre orada kalacak durumda deillerdi. Bilakis daveti yeniden daha canl ve zinde bir ekilde yklenmek iin kendilerini orada bir sre hazrladlar. Muhacirlerin gittikleri lkedeki nizamlara ramen attklar hi bir adm yoktur ki asl yerdeki ynetimin deimesine katks bulunmasn. Ta ki bu sayede daveti daha iyi yklenebilsinler.Medine'ye HicretMedine'ye hicretle, bir yapnn yani slm Devleti'nin kurulmasndan sonra davet ameliyesi, szl anlatm, sabr ve tahamml evresinden, infaz devresine gei tamamlanmtr. Hicret, Daru'l kfrden Rasul (s.a.v.)'in Medine'de kurduu Daru'l slm’a intikal hareketidir. Zira orada slm, bir devlet halinde slm'la hkmetme, onu pratikte ortaya koyarak ona davet etme, ktlk ve taknlklara kar maddi kuvvetle onu himaye etme ilemi ile tamamyla bambaka bir ekilde yklenilecekti.

Rasul (s.a.v.) Medine'ye ulatnda byk bir topluluk onu karlad. Yapt ilk i, mescidin temelini atmak oldu. Zira mescit hem bir namazgah hem de istiare, Mslmanlarn ilerini ynetme ve aralarnda hkmetme yeri idi. Medine'de sava hazrlklar atmosferi balatld. Bir seriye teekkl ettirilip komutan tayin edilerek Medine dna gnderildi. Ayrca Yahudilerle bir anlama imzaland. Ksaca sylemek gerekirse, Rasul (s.a.v.) Medine'de bir devlet bakan gibi davranp hkmetmeye balad.

te btn bu anlatlanlar Rasul (s.a.v.)'in Daru'l slm’ kurana kadar yaptklar iler idi. yle ise Rasul (s.a.v.)'in yaptklarndan yola ktmzda bize den nedir?

Gerek u ki; biz Rasul (s.a.v.)'in hal tarzyla mukayyetiz. Onun gidiatn, izini takip etmemiz er’i bir vecibedir. slm Devleti'ni kurmak iin almak farz olunca, Rasul (s.a.v.)'in izledii metodu takip etmek de farz olacaktr. Zira onun herhangi bir hkm aklayc fiilleri, aklanan meselenin uyulmasn zaruri klar. Bir vacibin eda keyfiyetini gsteren fiilleri aynen takip etmek de vaciptir. Allahu Tela yle buyurmaktadr: “De ki; te benim yolum! Ben ve bana tabi olanlar bir basiret zere (sizi) Allah'a davet ediyoruz.”

Binaenaleyh bize den slm'a davet yolundaki almamz Rasul (s.a.v.)'in yapt gibi iki dneme veya merhaleye taksim etmektir.

- Kltrlendirme ve yaplanma merhalesi,

- Mcadele ve yz yze gelme merhalesi.

Rasul (s.a.v.) birinci merhalede ne yapmsa bizim de onu yapmamz gerekmektedir. Bunun iin nce daveti kabul edip onun zorluklarn yklenmeyi kabul eden kiilere yerleik slm kltrnn verilmesi ve onlarda sekin bir slmi ahsiyetin oluturulmas hedeflenir. slmi ahsiyet ise aydn bir slmi dn biiminin ve sekin slmi nefsiyetin oluturulmasyla gerekleir. Bunlar yapabilmek iin ise yerleik halka davet almas yaplr. Tpk Rasul (s.a.v.)'in kendisinde hayr umduu kimseleri, toplumdaki mevkisine ve yana, cinsiyetine ve soyuna bakmakszn davet edip onlar kitleletirmesi gibi. Kitlede u zellikler tahakkuk edene kadar bunu yapmaya devam edilir.

- erisinde bulunduklar bozuk ortama direnebilecek bir seviyeye gelinceye, nefsiyetleri ve dn biimleri slm oluncaya kadar slmi kltrde olgunlamak.

- Daveti kendi nefislerinde hapsetmeye takat getiremedikleri bir hale gelmeleri. Bylece kendilerinden hayr umduklar ve yakn grdkleri kimselerden balamak suretiyle emberi gn be gn genileterek benimsedikleri slm kltrn bakalarna gtrme arzu ve isteinde olurlar.

- Bylece insanlar onlarn davetlerini, varlklarn ve toplantlarn hissedecek bir duruma gelene kadar.

Rasul (s.a.v.)'in davetinin ilk aamasnda bulunan bu zellik bizde de var olunca ikinci dneme gei yapabiliriz.

te bu merhalede bizim Rasul (s.a.v.)'in yapt gibi daveti aktan aa yapp onu mevcut olan topluma beyan edip, toplumun fikirleriyle, adetleriyle, nizamlaryla arparak, hatalarn ve bozukluklarn ortaya karp gstererek buna kar slm'n fikirleri, mefhumlar ve nizamlarnn stnln gn gibi mmetin anlayna sunmamz gerekmektedir. Rasul (s.a.v.)'in yapt gibi emeden, bkmeden, ksmadan ve yamultup yumultmadan, yaclk yapmadan, rfleri, gelenekleri, dinleri, yneticileri ve ideolojileri hesaba katmadan btn cesaret ve kuvvetlerimizle apak bir ekilde slm'a davet etmemiz lazmdr. nsanlarn olumlu veya olumsuz karlamalarna, geleneklerine gre hareket edip etmediklerine, daveti kabul edip etmediklerine bakmadan yalnzca slm dncesinin mutlak egemenliini dikkate alarak daveti tamamz lazmdr. Bilakis slm’n esaslarna tutunup bakalarn o istikamette deitirene kadar srar ve sabr iinde olmalyz. Bu davetimize kar mevcut otoriteyi elinde tutanlarn yapacaklar engellemeler -Rasul (s.a.v.) zamannda onu engelledikleri gibi- bizim siyasi olarak onlarla yz yze mcadele etmemizi gerektirir. Bu da tpk Rasul’n yapt gibi onlarn ayplarn, ynetimlerinin i yzn yneticilikteki beceriksizliklerini ortaya karmak suretiyle olur. te Kur'an'dan buna bir rnek. Haim oullar arasnda erefli bir konumunun olmasna ramen bakn Kur'an, Ebu Leheb'in adn zikrederek nasl saldryor:

“Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da! Onun mal ve kazanc ona bir fayda vermedi. Alevli bir atee atlacaktr.” Kur'an byle bir taarruzu ve tehdidi Mahzum oullarnn efendisi, Velid b. Muire'ye de yapmtr. Allahu Tela yle buyurmaktadr:

“Tek olarak yaratp kendisine geni servet ve gz nnde duran oullar verdiim kendisi iin (nimetleri) ayaklar altna serdiim kimseyi bana brak.”

“Ben onu Sekara (cehenneme) sokacam.”

“...Btn bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanm.”

Ayrca Ebu Cehil hakknda ayette u ifadeler yer almaktadr:

“Hayr! Eer (yaptna) son vermezse derhal alnndan yakalar cehenneme atarz. nk o yalanc gnahkar bir alndr.”

Demek ki daveti yklenmemiz, Rasul (s.a.v.)'in bakalarnn hidayeti iin gsterdii hrs ve itiyak gstermemizi gerektirmektedir. Nasl Rasul (s.a.v.) bu merhalede onlarn akidesi ve gayesi olmas iin slm akidesini onlara hrsla anlatyorduysa bizim de bu daveti, onlarn dnya ve Ahiret saadetleri iin yklendiimize kanaat getirmelerini istiyoruz.

Bu ekildeki bir amansz mcadele Rasul (s.a.v.) dneminde olduu gibi beraberinde reddedilmeyi, engellemeyi, yalanlanmay, dmanl, iftiralar, ilikileri koparmay getirebilir. Btn bunlar bugn de olacaktr.

Sahabe (r.a.)'n silaha bavurma ihtiyacn duyup Rasul (s.a.v.)'e gelerek bu konuda talepte bulunmalar ve Rasul (s.a.v.)'in; ِ“Ben affetmekle emrolundum, kavimle savamakla deil” diyerek onlar engellemeleri bizim de ynetimi elde etmek iin nusret talebinde bulunmadan silaha bavurmamamz gerektiini gstermektedir.

Rasul (s.a.v.)'in daveti nc dneme tamas iin -ki bu dnem slm’ metoduyla hakim klma imkann elde etme dnemidir- nusret (yardm) talep etmesi gibi bizim de metoduna uygun olarak slm’ hakim klp onu ikame etme imkanna kavumak iin nusret talep etmemiz gerekmektedir. Zira Rasul (s.a.v.)'in fiillerinde bunu apak grmekteyiz.

Nusret Talep EtmekMetot hkmlerinden ok nemli olan bir hkm olan "nusret talep etmek" hadisesinin zerinde biraz durmamz gerekmektedir. Bu konuya biraz deinip bize gerekli olan ksaca ele almak istiyoruz. zellikle slm Devleti'ni kurmaya alan kimsenin "nusret talep etme" meselesini kmsemesi dnlemez. Adeta ls olmayan bir ayrnt veya kendisiyle amel edilmeyecek derecede senedi zayf bir haber olarak ele alamaz. Buna ramen ne yazk ki bir takm insanlar hadlerini ap rahatlkla bu mevzudaki ahkma ve bu ahkmla amel edenlere saldryorlar. Kald ki Rasul (s.a.v.)'in sireti, dikkate alnmayacak ufak ihtilaflar dnda tmyle bunun vakasn gstermektedir. Dier taraftan siyer kitaplar gnmz cemaatlarndan hi birine gven vermemektedir. Siyer kitaplarnda ve bizzat Kur'an'da; "barna bastlar" ve "yardm ettiler" ifadesi getii halde ve Kur'an onlar vmek maksadyla ve onlar en belirgin zellikleriyle, vasflaryla vasflandrp isimlendirerek onlara "Ensar" adn vermi olmas gz ard edilebilmektedir.

Gerek u ki; Rasul (s.a.v.)'in siretine bakan kimse onun kuvvet sahibi nderlerden nusret talep ettiini grr. Kald ki o bu talebinde defalarca ok irkin bir ekilde geri evrildii halde srarla nusret talep etmeye devam etmi, aralksz bunu tekrarlamtr. bni Sa'd Tabakat'nda Rasul (s.a.v.)'in yardm talep ettii on be kabile ve airet ismini vermektedir. Bu denli srar, eer bir eye delalet ediyorsa o da apak bir ekilde "nusret talep etme"nin bilfiil Allah'n Rasul'ne bir emir olduudur. "Nusret talep etme" iine olumlu cevap verenleri "Ensar" diye isimlendirmesi bunun bir baka delilidir. Ayrca Kur'an'n birden fazla yerde onlardan vgyle sz etmesi ve Allah'n onlar baladnn ifade edilmesini de buna ekleyebiliriz. Onlarn derecesi muhacirlerden hemen sonra olduu sabit olmutur.

Dier taraftan "nusret taleb"i tanmn ieren lafzlar "taleb"in er’i bir hkm olduuna delalet etmektedir. Nitekim Rasul (s.a.v.) yle demitir:

“Ey falan oullar, ben Allah'n size gnderdii Rasuluym. Ben yalnz Allah'a ibadet etmenizi ve hi bir eyi O'na ortak komamanz emrediyorum. Bana iman etmenizi ve beni tasdik etmenizi, ayrca Allah'n beni kendisi iin gnderdii eyi aklayp ortaya koyana kadar bana yardm etmenizi sizden istiyorum.” Grld gibi bu talep Allah ve Rasul'nn bir emri durumundadr. Emir de er’i hkmdr. Bir er’i hkm icra ve infaz iin uygun bir uslb ittihaz edinilmitir. Haddi zatnda soyut bir uslptan ibaret deildir.

Ayrca Rasul (s.a.v.) ile kendisinden nusret talep edilen kesimler arasnda meydana gelen mnakaalar, kinci Akabe Biatnda Rasulullah (s.a.v.) ile Ensar arasnda geen konuma, Rasulullah (s.a.v.)'in dinin ikamesi, dini koruyacak ve uygulayacak olan varln oluturulmas hususunda ok fazla srarl olduunu ak bir ekilde ortaya koymaktadr. Aracl ile davetin ynnn deitirildii, davetin uygulanaca ve tm aleme yaylaca bir lkeye geiin tamamland bu hkm nasl ihmal edebiliriz? Bunu ihmal etmenin hesabn kim verecek?

Kfirler; "nusret talep etme" iinin arkasnda bir biatlama ve dinin desteklenmesi sz konusu olacan anladlar. te! Beni Amr b. Sa'saa heyetinin, Rasul (s.a.v.)'in davetinin ynetimle ilgili olduunu gayet iyi kavram olmas, Mekke kafirlerinin kinci Akabe Biatnn yapldn haber aldklarnda lgna dnmeleri ve yle demeleri: "Ey Hazreliler! Sizin u adamnz aramzdan karp bizimle savamak zere ona tabi olduunuzun haberi bize ulat (aklnz banza aln!)." Hatta kinci Akabe Biat tamamlannca eytann en yksek sesiyle; "Ey uyuuklar! Muhammed ve bir grubun bir araya gelip sizinle savamak zere biatlatndan haberiniz var m?!" diye barmas, evet btn bunlar Rasul (s.a.v.)'in yardm talep etme ameliyesinin boyutunu gstermektedir.

El-Bera; kinci Akabe Biat sonrasnda yle dedi: "Elbette ki biat ediyoruz. Ya Rasulullah, and olsun ki biz sava ve silahlarla bydk." Ebu'l Heysem b. Et-Teyhan da yle dedi: "Bizimle baz kavimler arasnda srtme vardr. Allah sana yardm edip seni galip klarsa, bizi terk edip kavmine dnmeyi umar msn! Ne dersin?"

Esad b. Zrare de yle dedi: "Bugn onu karmak, btn Araplardan ayrlmak ve kllarnz srsanz da nemli kiilerinizin lm demektir." Abbas b. Ubade'nin sz de u olmutur: "Ey Allah'n Rasul, eer istiyorsan kllarmz ekip Mina'da bulunanlara saldralm."

Dier taraftan Rasul (s.a.v.)'in Eb'l Heysem'e cevab yle olmutur:

“Bilakis kana kan! Talana talan! Sizin savatnzla savar, bar yaptnzla bar yaparm.”

te Aie (r.anha)'n Rasul (s.a.v.)'den sz ederken dedii u sz; "Allah'n sava, saygn ve kahraman bir kavmi ona yardmc klmas onun ok houna gitmiti."

imdi de bni Hiam'n Rasul (s.a.v.)'in nusret talep etmesi konusunda sylediklerine bakalm: "Allah (C.C.) Rasuln aziz klmay ve dinine yardm etmeyi dilediinde onu Ensar'dan bu kk toplulua yneltti."

Btn bu szckler, bu hkmn ehemmiyetini gsterdii gibi slm'a davet edilip onu kabul eden kiinin dinin bir yardmcs durumuna gelecei gereinden sarfnazar edilemeyeceini de gsterir. Zira "biat" esnasnda kullanlan szcklerden olan, "dini aa karma", "yardm", "harp", "eraftan olanlarn ldrlmesi", "kllarn krlmas", "btn Araplar karsna alma", "kadnlarn oluk ocuunu koruduklar gibi onu koruma" gibi tm szckler, tabirler ve ifadeler, dini tebli etmede g kullanmay gerektirse de Rasulullah (s.a.v.)'in istedii ekilde himaye talebidir. Dini ve davay koruyacak, dinin hkmlerini uygulayacak ve tm dnyaya yayacak olan devletin kurulmas talebidir.

Btn bunlar gz nne alarak Rasul (s.a.v.) iin u deerlendirme yaplabilir:

- Rasul (s.a.v.), slm'a davetin ve ahslarn selameti iin mriklerden de olsa himaye ve yardm talep etmitir. Dier insanlarn ona saldrmalarna kar amcasnn onu korumasnda olduu gibi. Mut'im b. Adiyy'in Taif dn onu himayesine almas da byledir. Ancak bu himayenin Mslman sktrarak onun dinini pazarlk konusu yaparak verilmesi doru deildir. Hani amcas ondan davetinde mriklerin akidesine acmaszca saldrsn hafifletmesini istediinde Rasul (s.a.v.) yle demiti:

“Ey amcacm, Allah'a yemin olsun ki gnei sa elime, ay sol elime koyup bu davetten vaz gememi isteseler yine de vaz gemem. Ta ki Allah ya bu dini galip klar ya da ben bu uurda helak olurum.”

- Rasul (s.a.v.) kabile reislerine ulap onlarn imana girmelerini arzuluyordu ki, ona tabi olanlar da iman etsin. Bu, davetin en kolay yoldan yaylp ok sayda insan tarafndan kabul edilmesini salayan bir yntem idi. Kabileye bal olanlarn katlmn salayan geerli adetleriydi.

- Rasul (s.a.v.) kinci Akabe Biatnda olduu gibi Mslman olmalarn art koarak kuvvet sahiplerinden nusret talep etmitir.

Dier taraftan kuvvet sahiplerinden nusret talep etmenin Rasul (s.a.v.) zamanndaki vakasn iyi anlamak gerekmektedir. Nusret, kavmin ele balarn bnyesinde toplayan kiilerden talep edilmitir. Sz konusu liderler hem ynetici, hem askeri komutan, hem de insanlarn grlerine bavurduu kiilerdi.

Gnmzde ise ynetici zor kullanarak kuvvete sahip olmaktadr. O halktan bir para deildir. Halktan bir para imi gibi bir grnt vermesi gerek deildir. Bize den Rasul (s.a.v.)'in yapt gibi toplumun arkasnda bulunanlarn nndeki kapnn almas iin toplumda arl bulunanlara ulamamz, halk desteini almamz ve ynetimi ele geirmek iin kuvvet sahiplerinden "nusret talebi"nde bulunmamz gerekmektedir. Ayrca eza ve cefann ileri safhaya varp iddetlendii zaman cemaat fertlerinin dinlerini pazarlk konusu yapmadan tandklarndan ve akrabalarndan himaye istemeleri ya da grmelerinde bir beis yoktur. Bunu ortaya koyarken biz Rasul (s.a.v.)'in yaptn yapm oluyoruz. Zira bu hkm, Rasul (s.a.v.)'in yapt olaylardan aynen alyoruz:

te Rasul (s.a.v.)'in takip ettii ve bizim de onun fiillerine balanarak takip etmemiz gereken metot budur. Bu metotta unlar buluyoruz:

1- Rasul (s.a.v.)'in Mekke'de daveti omuzlarna ykleyerek kendisinden sonra mmete komutanlk yapacak olan muhacirleri yetitirdii gibi slm Devleti'ni kuracak olan genlii hazrlamak ve rgtlemek.

2- mmette siyasi dnce ve uyankl salayacak gr kazandrmak ve bunu btn fertlere yaymak. Sadece slm’ isteyen ve korunmasna her zaman hazr olan Medine halknn yapt gibi slm Devleti kurulduunda zerine titreyecek, gz gibi koruyacak ynetim nizam gibi her meselede slm'dan bakasna asla rza gstermeyecek halk desteinin salanmas.

3- Araclyla ynetime ulalacak olan g ehlinin elde edilmesi.

Gerek u ki, ne zaman bu artlar hakkmzda tahakkuk ederse, Rasul (s.a.v.)'in takip ettii ayn metoda gre slm Devleti'nin kurulmas iin gerekli olan artlar da hazrlanm olur. Allah sbhanehu Tela’nn eriatnn gereini yapmaya koyulanlara yardm etmeyi vaad ettii muhakkaktr. Zira yle buyurmutur:

“M"minlere yardm etmek zerimize bir hak olmutur.”

“Allah, muhakkak ki kendi (dini)ne yardm edene yardm edecektir. phesiz Allah ok kuvvetli ve pek azizdir.”

“Allah sizden iman edip salih amel ileyenlere, muhakkak onlardan ncekileri halife kldm gibi onlar da yeryznde halifeler klacam. Onlar iin raz olduum dinlerini hakim klacam. Korkularndan sonra onlar gvende klacam ki bana ibadet edip hi bir eyi irk komasnlar diye vaad etmitir.”

Metot ve slubimdi ortaya atlan soru udur: Rasul (s.a.v.)'in Mekke'deki hayat srasnda yapt her hareket ve syledii her sz Allah'n ona inzal buyurduu vahiy olarak deerlendirilerek ylece gereinin yaplmas vacip olarak m saylacak? Yoksa baz fiiller ve szler vahiy olarak deerlendirilmeyip vcubiyet sahasnn dnda m braklacak.?

te metot, slub ve ara (vesile) konusunu bu balk altnda inceleyeceiz.

Ortaya atlan dier bir soru da udur: Metodun -ki o er’i ahkmn bir yekndr- tecrbe ile elde edilebilecek bir ey olduuna, denendikten ksa bir mddet sonra faydal olduu grldnde doru olduu kabul edilen, aksi takdirde hatal olduu anlalabilen bir ey olduuna hkmetmemiz yerinde midir? Metot hakknda bu kanaat doru mudur?

Birinci Soruya Geri Dnelim

Allah Sbhanehu Tela Mslmanlardan Rasul (s.a.v.)'in btn sz ve efaline ittiba etmelerini, ayrca her sz ve davrann esas almalarn talep etmektedir. Zira Allah (C.C.) yle buyuruyor:

“O heva ve hevesinden konumaz. O kendisine inzal olunan vahiyden bakas deildir.”

“Rasul size neyi getirdi ise onu aln, sizi neden nehyetti ise ondan saknn.” te buradaki “neyi” edat umum ifade eder. Binaenaleyh Rasul (s.a.v.)'in getirdii (bize tebli ettii) dinin dnda hi bir mesele yoktur. u var ki bu umum lafzn tahsis eden er’i delilin istisna ettikleri eyler mevcuttur.

Gerekten ittiba etmek konusunda Rasul (s.a.v.)'in baz fiil ve szlerini ayran deliller mevcuttur.

- Mesel; Rasul (s.a.v.) yle demitir: “Dnya ile ilgili ilerinizi siz daha iyi bilirsiniz.” Dnya ileri ile kasdedilen ziraat, sanat, keif ve icad, tp ve mhendislik eitim-retimi v.b. hususlardr. Btn bunlar vahyin konusu dndadr. Rasul (s.a.v.) bu mevzularda kendisinin dier insanlardan bir fark ve stnl olmadn bize bildirmitir. Hurma aalarnn alanmas hadisesinde olduu gibi.

- Rasul (s.a.v.)'in baz fiilleri vardr ki yalnz kendisine has olduu ve bakasnn o fiillere itirak edemeyecei sabit olmutur. Mesel; kuluk namaz yalnz kendisine vacip klnmtr. Visal orucu ve drtten fazla kadnla evlenmek yalnzca ona mbahtr.. te bu ve buna benzer Rasul (s.a.v.)'e has olduu sabit olan amellerde ona ittiba edilmez.

- Ayrca bir takm davranlar da vardr ki insan olmann bir gerei olarak herkes onlar yapar. rnein oturmak, yrmek, yeme, ime v.b. eyler bu snfa girer. yle ki bu fiiller Rasul (s.a.v.)'e mbah olduu gibi btn mmete de mbahtr.

- Dier taraftan Rasul (s.a.v.) er’i hkm icra ve infaz ettiinde onu muhtelif slub ve aralar kullanarak icra etmitir. Demek oluyor ki er’i hkm, icra ve infaz gerekli olan Allah'n hkmdr. er'i hkmn infaz keyfiyetine gelince, yani slub ve aralar sz konusu olduunda o, Rasul (s.a.v.)'in ahsna braklmtr. Rasul (s.a.v.) da her insan gibi onu harama gtrmeyen gzel bir slub ve vesilelerle infaz etmitir.

Bunu yle bir rnekle izah edelim: Allah (C.C.) yle buyurmutur:

“Emrolunduun eyi (kafalarn) atlatrcasna anlat.” Bu emir, yerine getirilmesi gereken bir er’i hkmdr. eriat onun icra ve infaz iin mahdut bir keyfiyet gstermemitir. Rasul (s.a.v.) Allah'n emrine uyarak mriklerin kafalarn atlatrcasna emrolunduunu tebli etmesi, aksi ynde hareket etmesi mmkn olmayan bir emirdir. Ancak ayet bu emrin infaz keyfiyeti konusunda Rasulullah' balayc bir hususu bildirmemitir. Rasul (s.a.v.)'in davranlarn (efalini) kendine esas klarak slm Devleti'ni kurmak isteyen cemaat iin de ad geen mevzuda balayc bir slub yoktur. Kald ki Rasul (s.a.v.) bazen "Safa" tepesine kard, bazen yemee arrd, bazen de mslmanlar alarak iki saf halinde Kbe'yi tavaf ederek sz konusu aikar daveti icra ve infaz ederdi. Btn bu slublar er’i hkmn infaz ile ilgilidir. Yani asl hkmle, yz yze mcadele ile ilintili, ayrntl davranlardr. Asl asndan mbah saylmaktadr. Bunlarn infaz hususunda tafsili usluplar belirtilmeyerek cemaatn tesbitine braklmtr. Bir rnek daha verelim: Allahu Tela yle buyurdu:

“Sizin ve Allah'n dmanlarn korkutacak yetimi sava atlarnzdan gcnzn yettii kadarn hazrlayn.” Burada "hazrlayn" ifadesi bir er’i hkmdr. Yerine getirilmesi gerekir. Farzdr ve ona muhalefet etmek haramdr. Bu ayette stenen, ey kendisi dolaysyla dmann korkaca gcn hazrlanmasdr. "Besili atlar" dmann korkutulmas iin bir vesile (ara) durumunda olduu iin balayc deildir. yle ise dman korkuya sevk edecek her aracn bulundurulmas istenmektedir. Kendisiyle cihadn tahakkuk ettii aralar yenilenmitir. yleyse er’i hkmn icra edilmesinde aktif aralarn elde edilmesi istenmektedir. Gnmzde kendisiyle cihadn yaplabilecei ara ve gereler, Allah'n dmanlar olan mnafk, mrik ve kafirleri korkutacak olan uaklar, toplar ve fzeler v.b. eylerdir. Grlyor ki er’i hkm ari'nin hitabnn merkezletii aka grlen asl hkmdr.

Buna gre slub, asl hkmn tenfiz keyfiyetiyle ilintili teferruat gsteren hkmdr. Mbah klnm olmas bakmndan en uygun olann belirleme ii bize braklmtr.

Binaenaleyh Mekke'de olsun Medine'de olsun akideye taalluk etsin, nizam ile ilgili olsun, metodunu gstersin ya da er’i hkmn tatbikine ait olsun yukarda belirttiimiz istisnalar ve benzerleri dnda Rasul (s.a.v.)'den sadr olan her ey vahiydir, esas alnmas gereken ey durumundadr.

Rasul (s.a.v.)'in Mekke'deki davetinin seyrine dikkatlice bakan, muhalefet edilmesi caiz olmayan balayc er’i ahkm niteliinde olan davranlar ve eylemleri icra ettiini grecektir. Ayrca slub niteliinde olan davranlarna da ahit olacaktr. Kendisinden infaz istenen er’i hkm iin baz vesilelere ba vurduunu da grecektir. te bundan dolaydr ki metot niteliinde olan hkmler ile slub ve vesile karakterinde olan hkmlerin arasn ayrmak bir mecburiyet olmaktadr. Ta ki sz konusu cemaat kendisinden istenen eyin ne olduunu ve muhayyer brakld alan iyice bellesin.

Metodun tamamen artlara gre cemaatn isteine braklm slublardan saymak caiz deildir. Byle yapld takdirde metotla ilgili er’i hkmler ihmal edilerek onlarn yerini beeri metotlar alacaktr. Bunu daha iyi aklamak iin bir ka misal vereceiz:

- Allah (C.C.) yle buyuruyor: “Emrolunduun eyi kafalarn atlatrcasna anlat.” Bu emir, Allah'n Rasul'ne aktan aa davet etmesini isteyen emridir. Bu emir iki er’i hkm ortaya koymaktadr.

1- Bu ayetin nzlnden nce aktan davetin yaplmad.

2- Bu ayetin gerei olarak davetin bundan byle aka yaplaca.

Buna gre ayetin inzalinden sonra Rasul (s.a.v.) daveti aikar veya gizli yapma konusunda muhayyer deildir. Bilakis aikar bir ekilde davet ederek Allah'n hkmne itaat etmesi gerekmitir. te bu, eriatn beyan ettii er’i bir hkm olup Rasul (s.a.v.)'in kendiliinden ortaya koyduu bir keyfiyet deildir. yleyse esas alnmas lazmdr. Zira Allah'n “Emrolunduun eyi” eklinde kavli celilesi olan Allahu Tela'nn bir emri olduuna delalet etmektedir.

- Allahu Tela yle buyurmaktadr: “Kendilerine; ellerinize hakim olun ve namaz ikame edin, denilenleri grmedin mi...” Yine kafirlerin iddet kullanmalarna kar Abdurrahman b. Avf'n Rasul (s.a.v.)'den silah kullanmay talep ettiinde kendisine;

“Ben affetmekle emrolundum, kavimle savamakla deil.” demesi ve sonra da Mekke'den Medine'ye hicret esnasnda savaa izin veren;

“Zulme uramalarndan dolay onlara savama izni verildi. phesiz Allah onlara yardm etmeye kadirdir” ayeti, daha nce savaa izin verilmediine ve daha sonra izin verildiine, izin verenin Allahu Tela olduuna delalet etmektedir. Bunun iin er’i bir hkm olarak gereinin yaplmas vacip olmaktadr. Bunlar, Rasul (s.a.v.)'in yapp yapmamakta serbest kald ilerden deildir. Aksine hepsi vahiydendir ve balaycdr. Rasul (s.a.v.)'in onunla mukayyet olmas gibi, bizim de onunla kaytl olmamz kanlmazdr.

- Rasul (s.a.v.)'in kabilelerden nusret talep ederken sarf ettii mbarek szler de tpk bunun gibidir. O, kabilelere yle demiti:

“Ey filan oullar! Ben Allah'n size olan elisiyim. Ben size yalnzca Allah'a ibadet edip O'na hi bir eyi ortak komamanz, O'na tapp O'na denk tuttuunuz O'nun dndaki eylerden vaz gemenizi, bana inanmanz ve bana kuvvet vermenizi (bir rivayette de, bana yardm etmenizi) emrediyorum. Ta ki bu sayede Allah'n beni kendisi iin gnderdii eyi beyan edeyim.”

Grld gibi Rasul bu iin Allah'n (C.C.) bir emri olduunu ifade etmektedir. Rasul da vahyin gereini yapyor. Rasul (s.a.v.)'in defalarca hem de irkin bir ekilde geri evrilmesine ramen nusret talep etmekte srar etmesi de bunun Allah'n bir emri olduuna delalet etmektedir.

Bu rnekler metotla alakal baz er’i hkmlerle ilgiliydi. er'i hkmn kendisiyle icra ve infaz edildii slub ve vesilelere gelince, onlarn mahdut ekilleri bizden istenmemektedir. Biz er’i hkmn infazn baaryla sonulandracak uygun slub ve vesileleri seip uygulayacak durumdayz.

Gerekte yerleik kltrlendirme iini Rasul (s.a.v.) mminlerle birlikte baz evlerde mahallelerde ve Daru'l Erkam'da bilfiil yapmtr. Bu hkm, bizim iin balayc olan bir er’i hkmdr. Bunu uygun bir slubla icra etmitir. Yerleik bir ekilde slmi fikirleri vermek iin oturumlar dzenlemek veya ailelerle ilgili slublar seebilir. Ona haftalk bir vakit tayin ederek oturumlara katlacak fertlerin veya ailelerin saysn belirleyebilir. Btn bunlar davete icabet edip iman eden genlerin nefislerinde slmi fikirlerin kklemesini salayacak mtenasib slublardr. Bu saha tamamen bize braklmtr. slmi fikirleri kkletirecek kltrlendirme ameliyesini icra edeceimiz slub ve aralar seip belirleme durumundayz.

Rasul (s.a.v.) kendini tamamyla davasna vererek Mekke sokaklarnda ve tm insanlarn nnde devaml insanlar davet ediyordu. Biz de bu ii yapmaya kalktmzda, hitabet veya sohbetlerde fikirlerin yaylmas gibi uygun slublar benimseyeceiz. Ayrca insanlarn ac tatl gnleri dolaysyla bir araya gelinmesi durumunda davet grevini yerine getireceiz. Ya da kitap, dergi ve dier neriyat, teyp veya video kasetleri ile ve dier iletiim aralar ile en uygun bir ekilde yaplabilir. Btn bunlar mbah olan aralardr.

Bunun gibi Rasul (s.a.v.) nusret talep etmek iin Taif'e doru yol aldnda yayan veya binekli olarak oraya gitmesi, bu hususta herhangi bir arac kullanmas balayc hususlardan deildir. Bu tr aralar eriat snrlandrmadan bize brakmtr.

Bunun iin Rasul (s.a.v.)'in bir kl kadar inemedii er’i hkmlerin erevesini izdii ve belirledii vahiy kaynakl metodu ok iyi kavramamz gerekmektedir. Ayrca Rasul gibi bizim de bu ilahi olan metottan kl kadar amamamz lazmdr. er'i hkmn icra ve infaznn muktezas olan ve deiebilen btn ara-gere, ekli ve slublar Rasul (s.a.v.)'e braklm olduu gibi bize de braklmtr.

phesiz "Daru'l slm" oluturmak er’i hkmdr. Ne yazk ki onu oluturma metodunu, slub seviyesine indirgeyerek kendi kendimize bunu ortaya koyma durumunda olduumuz tasavvur edilmekte ve bizi Daru'l slm' oluturma neticesine gtrecei zannedilerek ie kalkmaktayz. Bu erevede; fakirlere yardm, gzel ahlaka davet, okullar ve hastaneler ina etmek, faziletli amellerde bulunmaya armak, yneticilere kar savaarak cihad etmek, veya ynetime katlmak amacyla meclise girmek gibi hareketlerin tamam, Rasulullah (s.a.v.)'in Dar' slm’ kurmak iin Rabbinin emrine sarlarak takip ettii yoldan kmak demektir. Rasul (s.a.v.) Allah'n emrinin bir gerei olarak her trl glkler karsnda hakk haykrd gibi bizim de her trl zorluklar karsnda hakk haykrmalyz. Yoksa ona muhalif davranm oluruz. Yine Rasul (s.a.v.) Mekke'de savamaktan elini ekmesini ve Mslmanlarn silah kullanmasna izin vermemesini rnek alarak biz de onun gibi yapmalyz. Rasul (s.a.v.)'in nusret talep etmesi gibi muhtelif vakay ayn itibarla deerlendirip biz de nusret talep etmek durumundayz. Ksacas Allah sbhanehu ve Tela'nn, Rasulne belirledii her adm bizi balar. Ona muhalefet etmek, ona itina gstermemek eriata muhalif davranmak demektir.

Grld gibi metot hususunda biz muhayyer deiliz. eriat bize bir gaye ve ona ulama metodunu birlikte belirlemitir. Ona itaat etmekten baka bir muhayyerliimiz yoktur.

Ayrca hemen belirtelim ki metodu ve atlacak admlar belirleyecek tek ey er’i nasslardr ki o da Kur'an ve Snnettir. Metodun belirlenmesinde ii akla, artlara ve maslahata brakamayz.

Binaenaleyh bize den Rasul (s.a.v.)'in metodunu iyice kavramak o nasl yrmse ylece yryp balanmamz vacip olmaktadr. Onun almasnn merhalelerini ve her merhalede tamamlanan ileri ok iyi ortaya koymamz gerekmektedir.

Kltrlendirme merhalesinde, Rasul (s.a.v.), fertlere ulama, kendisine iman edenlerle beraber gizli bir yerde toplanma ve onlar kltrlendirme iine srekli bir ekilde devam etmitir. Bizim de bu ii yapmamz gerekmektedir ki bu bir er’i hkmdr. Ancak bunu yaparken bavuracamz slub ve vesilelerden uygun olan tercih etmek bize kalmtr.

Kaynama merhalesinde Rasul (s.a.v.) meydanlarda alenen slm'a davet ediyor, inen yzlerce ayet, bozuk akide ve adetlere, isim ve vasflarn zikrederek Kurey'in ileri gelenlerine saldryordu. te Rasul (s.a.v.) bu ileri grrken bu haliyle kendini kabilelere arz ederek kabul etmelerini istiyordu. Bizim de bu ilere birer er’i hkm olmalar itibar ile sarlmamz gerekir. Btn bunlar, birinci merhaledeki kltrlendirme ameliyesine eklemeliyiz. Zira birinci merhalede fikr ekimenin ve siyasi yzlemenin yaand ikinci merhaledeki ilerin kltr verilir. Ayrca mmetin maslahat slm esaslarna gre bina edilerek kfirlerin mmeti smrerek yaptklar ihanetlerin ve ynetimde yapageldikleri zalimliklerin ortaya karlmas lazmdr. Btn bunlar tamamen Rasul (s.a.v.)'in efali esas alnarak onlar iin uygun slub ve vesileler tercih edilerek yaplr.

Evet, Rasul (s.a.v.)'in Mekke'de geirdii bu zaman dilimi Daru'l slm’n kurulmasnda esas alnmas gereken bir dnemdir. Rasul (s.a.v.) bu metot zere yrrken ve bu amacn gerekletirecek ilerle urarken hor grlyor, zayf braklyor ve iddetli eziyetlere maruz kalyordu. Fakat btn bunlar ne onun hakk haykrmasn engelledi ne de azmini zayflatt. Allah ona emrediyordu o da btn gayretleriyle onu infaz ediyordu. Daveti aktan aa gtrmesini isteyen Allahu Tela’nn zet ifade eden: “Emrolunduun eye apak davet et.” ayetini iiten ve Rasul’n bu emre imtisalen Rabbinin emrini hi kimseden ekinmeden btn iddeti ile haykran, Rasuln bu hareketini grd halde onun metodu bizim iin balayc deildir diyen bir kimse, Rasln metodunu anlamaktan ne kadar da uzaktr. Eer metot balayc deilse, kafirlerin hakim olduu bir ortamda kafirlere meydan okuyarak onlarn ilahlarna, liderlerine, adetlerine ve dncelerine saldran Rasulullah (s.a.v.)'e ne gerek vard? Kald ki O, btn bunlar Kur'an'n ynlendirmesi ile yapmaktayd. Rasul (s.a.v.) ileri gelenlerine meyledip onlar raz edebilirdi. Ya da bozuk adetleriyle amel edip onlar imkan dahilinde kendine kar yumuatabilirdi. phesiz eer byle yapsayd, Rabbinin emrine muhalif davranm olurdu. Kald ki Kur'an ayetleri iniyor ve Rasul (s.a.v.) emirlerini, direktiflerini aynen yerine getiriyordu. Allah sbhanehu Tela ona; “Kalk ve uyar!” dediinde yukarda getii gibi kalkp mriklerin reislerine szl olarak saldrmt.

“Ebu Leheb’in iki elleri kurusun.” “Bir de soysuzlukla damgalanmtr.” v.b. ayetler elbette ki alenen okunmutur. Ayrca Kur'an Rasul (s.a.v.)'i mdafaa ederek; “Sen Allah'n nimeti sayesinde mecnun deilsin” demektedir. Bununla kalmyor; “stiyor ki sen onlara yumuak davranasn da onlar da sana yumuak davransnlar” diyerek kfirlerin vasflarn ortaya koyuyor ve Rasul (s.a.v.)'i Mekke ve evresini apak Allah'n indirdii eye aikar bir tarzda beyinlerini atlatrcasna davet etmesini emrediyordu. Onu ve beraberinde bulunanlarn silahla davetini men ediyordu. Grld gibi Kur'an ayetleri inzal oluyor, Rasul (s.a.v.) de o istikamette yryordu. Metodun gerekli ve balayc olmadn syleyen kiinin daha ne delili olabilir ki?!

Zira gerekli ve balayc olmamas; serbest braklmas manasna gelmektedir. Yani Rasul (s.a.v.) ona inen ayetlere veya hi olmazsa bazlarna muhalif davranabilme serbestiyetine sahipti. nk aslnda inen ayetlere balanma mecburiyeti falan da yoktur. Bu da u demektir: Biz de Rasul (s.a.v.)'in metodunu takip edip etmemekte muhayyeriz, baka bir metot takip edebiliriz. te bu dnceyle Rasul (s.a.v.)'in toplumu deitirme konusundaki metodunu sahih ve doru bir biimde anlamaktan uzaklayoruz.

Gnmz Mslmanlar, Metot ve slubu Birbirine KartrdlarGnmzde mevcut durumun zerinde kaim olduu esaslarn Rasul (s.a.v.)'in yaad zamandan farkl olmas, baz Mslmanlarda metot hususunda bir phenin ortaya kmasna kaynaklk etmitir. Rasul (s.a.v.) zamannda toplumlarn ilkel bir tarzda kabile ve airetler eklinde yaplanm iken gnmzde daha karmak ve i ie bir tarzda yaplanm olmas, o gnn devletleri mesabesinde olan kabileler binlerle ifade edilirken, gnmz devletlerinin nfuslar milyonlar on milyonlarla ifade ediliyor olmas, gemite davet, kafirleri imana davet eklinde cereyan ederken gnmzde mslmanlarn slmi hayat yeniden balatmaya davet eklini alm olmas, Rasul (s.a.v.) zamannda Rum ve Fars imparatorluklar gibi byk devletlerin, Rasul (s.a.v.)'in Mekke'deki davetine mdahale etmedikleri halde gnmz liderlerinin byk devletlerin siyasetlerine bal olmalar, daha da te onlarn siyasetlerinin uygulayclar olmalar ve byk devletlerin slm’a ve Mslmanlara tuzaklar tezgahlamalar, evet ite btn bunlar bu pheyi beslemektedirler.

Bu phe sahiplerinin halleri unu ifade ediyor: Bu kadar ey deimi iken nasl Rasul (s.a.v.)'in metodunu alacaz? Bunda bir donukluk ve katlk vardr. Kald ki biz byle zor bir durumda braklm deiliz. Asl ama slmiyetin bir devlet eklinde tatbik edilmesi ve Allah'a ubudiyetin gereklemesi gibi byk hedeflere ulamaktr.

Mevzular ele alta sahih ve doru bir kavrayn salanmas iin gerekli olan er’i hkmn daima sebebi nzul olan bir vakaya inmi olduu gereinin bilinmesidir. Vaka yerini farkl bir vakaya braktnda er’i hkm de yerini yeni bir er’i hkme brakr. Fakat vaka deimedii srece ona taalluk eden er’i hkm olduu gibi kalr. Kald ki vaka hakknda itibar olunan onun esas vasflardr, d grnm deildir.

Buna gre toplum; ayn fikirlere inanan ve o fikirlerden doan duygular kabul eden ve bu fikirler dorultusunda oluan her eye raz olan ve bu fikirlere muhalif olan duygulara buz ve nefret duyan insanlardan meydana gelmitir. Bu adan bu fikirlerden neet eden ve bu insanlara tatbik olunan nizam bu duygulara ynelen tecavze engel olur. Bylece insanlar kanaat getirdikleri ve gven duyduklar bir hayat yaamaya devam ederler.

Bazen ilkel bazen girift pek ok muhtelif ekillerde de olsa toplumun vakas budur. nsanlardan mteekkil btn toplumlar mterek fikir ve duygulara sahip ve bu fikirlerin cinsinden olan bir nizamla hkm olunmay gerektirirler. lkel kabile veya ada devlet eklinde olmas, nfusunun binler veya milyonlarla ifade edilmesi arasnda bir fark yoktur. Hapsi de toplumdur. nk onu toplum yapan nitelikler ayn kalp, deimemektedir.

Dier taraftan Rasul (s.a.v.) slmi fikirleri, duygular ve nizamlar ortaya koyma metoduyla slm toplumunu meydana getirmeye alt. Bunu slm toplumunu meydana getirme metodu olan er’i metotla yapt. Btn almasn bu ynde gsteriyordu. Medine'de topluma stn gelen Mslmanlardan bir takm fertler oluturdu. Onlara slm’n temel fikirlerini kavratm ve o fikirlerle mtecanis duygular meydana getirmiti. Rasul (s.a.v.) onlara hicret ettiinde slm toplumunu tekil edecek nizam ikame etti. lk etapta yaln bir ekilde teekkl eden devlet, bilahare intizam altna alnarak techiz edildi.

Byk devletlerin o gn mdahale etmedikleri, gnmzde slm'a ulalmaya engel olduklar meselesine gelince bu durum, metoda olan ihtiyac ortadan kaldrmaz, bilakis onun gerekliliini pekitirir. Vakann bu olmas itibaryla devlette ve kltrlenme iinde bir kat daha fazla almay gerektirecektir. Byk devletlerin siyasetlerini ihata edip, kukla ve kle yneticiler vastasyla bize uygulamay planladklar desiselerini anlamalar iin bir kitlenin bu ynde almas gerekecektir. Bu sayede bunlardan korunabiliriz.

Rasul (s.a.v.)'in gcn sadece imana davette harcadn, o zamanda az sayda er’i ahkmn sz konusu olduuna gelince, diyoruz ki: Az sayda hkm inmi olsa da yine davet konusunda er’i ahkmla amel etmenin ehemmiyetine olan delalet nem arz etmektedir. Kald ki Mekke'deki davet slm'a girmeye davet niteliindedir. Gnmzde btn ahkm ayetleri inmi olarak davet, Mslmanlar nezdinde slmi akideye davettir. Dier bir ifadeyle Allahu Tela huzurunda Mslmanlar sadece inanmakla sorumlu deil bilakis btn bir slm'da
22-02-2008 08:58 PM
Tm Mesajlarn Bul Alnt Yaparak Cevapla
volkanmurat

LM HeR YeRDe uNuTMa
**

ye Bilgileri

ye no: 35
Kayt : Oct 2007
Rtbe : Kullanc
Mesaj Says : 1,803

Rep Puanlamas

Rep Ver:
Rep Puan: 0

Mesaj: #8
Cvp: SLM'A DAVET
ERATIN METODUNA AYKIRI

TEZLER

slm'a davet ederken; Rasulullah (s.a.v.)'in metodunu, onun metoduna balanmamzn nemini ve onun dna klmamasnn gerektiini sylediimiz zaman, arkasnda bir ksm slmi cemaatlarn veya Mslman dnrlerin bulunduu kimselerden bu konu ile ilgili eitli tezlerle karlamaktayz. Biz bu tezleri ileri srenlere bakmadan tezlerin kendisini ele almak istiyoruz. Mslmanlarn aknlk ierisinde kalmamas, bu tepkiler ierisinde boulup kaybolmamas veya davay yklenmekle ilgili phelere sahip olmamas iin hzl bir ekilde bu tezlerin neler olduunu arzedeceiz. Bunlarn en nemlilerinden bazs unlardr:1. Tez: Hilfeti Kurma Farziyeti Yalnz Yneticileri ve

Onlarn evrelerini Buna armakla Snrldr

nsanlardan bir grub, insanlara liderlik etmekte, ynetim iini elinde bulundurmaktadrlar. Eer bunlar davete icabet ederlerse, toplum slm lehine evrilir ve bylece deiir. Bu kiileri byle bir anlaya iten sebep ise, onlarca yle ifade ediliyor: "Sradan Mslmanlar armak, davetileri, yneticilerin zelilletirme operasyonuna maruz brakr. Bu ise kiinin sabr ve takati dnda bir ii stlenmesi demektir. Byle bir davran ise eriata nehyedilmitir. nk Rasulullah (s.a.v.) yle buyuruyor "Mslman'n kendi kendini zillete uratmas doru deildir." Soruldu ki: "nsan nasl kendi kendini zillete uratr?" Dedi ki: "Dayanamayaca belaya maruz kalmasdr."

Toplumlardaki davet hareketlerini inceleyen kimse, bunlarn zulm, fsk, aknlk, sknt ve meakkatlerin oalp artt zamanlarda ortaya ktn grr. Yalnz Allah'a kulluk etmekten ve Allah'n hakimiyetinden uzaklald zaman bu trden grntler toplumu kuatr. Bu sebeplerdir ki btn Peygamberler, Muhammed (s.a.v.) de insanlar ilk nce yalnz Allah'a iman etmeye ve yalnz O'na kulluk etmeye davet etmitir.

Gemiteki veya gnmzdeki toplumlar genel olarak yneticiler ve onlarn evreleri tarafndan ynetilmitir. Batl inanlar, tasavvurlar ve bunlardan kaynaklanan kanunlar hep bunlarn karlar dorultusunda ortaya konmutur. O yzden makam ve karlarn korumak iin bunlar himayeleri altna alrlar ve onlar savunma iini stlenirler. Bundan dolay uyank bir bedevi Arap Rasulullah (s.a.v.)'in davetini ilk defa iin duyunca u derin ve isabetli sz syledi. "Bu dava krallar tarafndan kerih grlr." Toplumlardaki insanlar, yneticilerin ve bunlarn evrelerine boyun eerler. Etkileyen deil etkilenen olurlar. Onlar sevmeseler bile onlarn kendileri zerine uyguladklar hkmlere boyun eerler. Yneticilere, onlarn evrelerine ve uyguladklar dzene kar kp deitirmek istediklerinde karlaacaklar tepkiyi bilirler.

Allahu Tela tarafndan, hakla aydnlatmak ve sahih yola ulatrmak iin gnderilen Peygamberler, ilk nce kavimlerindeki yneticiler ve onlarn evreleri tarafndan reddedilmiler ve kar klara maruz kalmlardr.

Yneticilerin evreleri unlar kapsar; yneticilerin yardmclar, kar evreleri ve ok zengin i adamlar. Bunlar insanlarn liderleri ve nderleri olurlar. Yneticiler iin gerekli olan siyasi ve fikri ortam olutururlar. Yneticiler bunlara dayanrlar ve onlarn desteini alrlar. Allahu Tela, bunlarn Peygamberler ve davetlerine kar gelme hususunda nclk yapanlarn ta kendileri olduklarn belirtmitir. nk mal, para ve makam sahibi olma sevgisi ve istei kalplerini doldurmutur. Onlarn karlar merkezlerine ve ynetime doru olmutur. Bundan dolay, Allahu Tela'ya davet edilince, bu kesim davann, kendi karlaryla ve merkezleriyle elitii endiesine kaplp davaya kar cephe olutururlar. Yneticilerin kalplerini davaya kar kinle doldururlar. Bununla savama iini ve yok etme hareketini onlara ssl gsterirler. Bylece yneticiler kesimi de kendi gslerinde sakladklar er ve gnahla o evrenin arsna ve nasihatna uyarlar. Bylece Allah'n Peygamberleri ile bu yneticiler ve evreleri arasnda mcadele balar. Aralarnda fikri kavga ve siyasi mcadele kzr. Her iki taraf, halk kendi yanna ekmeye alr. Nebiler silahsz, gsz ve doru szn gc dnda baka gce malik olmadklar halde hak silahyla hakka davet etmekle kaim olurlar.

Yneticiler ve evreleri peygamberlerin davetlerini balangta batl iddialarla rtmeye gayret ederler ve yle iddia ederler: "Bu davetilerin szleri bir bydr, eskilerin masallardr, bunlar yalancdrlar. Buna inanan kimseler beyinsiz, ve insanlarn en ala ve ddr."

Bu batl propaganda ie yaramaynca ikenceye, hapse atmaya, sktrmaya, eziyete uratmaya ve ldrme yollarna bavururlar. Bylece Peygamberler ve tabileri ile yneticiler, evreleri ve krallarn dinleri zerine devam eden insanlar arasnda savan btn kaplar en geni ekilde alr. Kur'an- Kerim, bu mcadeleyi her zaman birok yerde anlatr.

Efendimiz Nuh (a.s.) kavmini davet etmeye balar balamaz davetine ilk nce kar kanlar kavminin ileri gelenleri veya yneticilerinin evresi olmutur. Allahu Tela Araf suresinde bu hususu yle bildirmektedir:

"And olsun ki Nuh'u kavmine gnderdik. Ey kavmim, dedi. Allah'a kulluk edin sizin ondan baka ilahnz yoktur. Dorusu ben size byk bir gnn azabnn inmesinden korkuyorum. Kavminden ileri gelenler dediler ki; Biz seni ak bir sapklk iinde gryoruz. Nuh dedi ki: Ey kavmim bende bir sapklk yok, yalnz ben Alemlerin Rabb tarafndan gnderilmi bir Rasulm."

Efendimiz Hud (a.s.) Ad kavmini Allah'a kullua davet ettiinde de davetine ilk nce kar kanlar bu kavmin ynetici evresidir. Allahu Tela yle buyurdu:

"Ad kavmine de kardeleri Hud'u gnderdik : Ey kavmim, Allah'a kulluk edin , sizin ondan baka ilahnz yoktur. Ondan korkmaz msnz? dedi. Kavminin ileri gelenlerinden olanlar yle dediler: Biz senin bir beyinsiz olduunu gryoruz ve seni yalanclardan sanyoruz, dediler."

Efendimiz Salih (a.s.) Semud adl kavmini davetine arnca buna ilk itiraz eden yine yneticilerin evresidir. Allahu Tela yle buyurdu:

"Semud kavmine de kardeleri Salih'i gnderdik. Ey kavmim, dedi. Allah'a kulluk edin. O'ndan baka ilahnz yoktur."

"Kavminden byklk taslayan ileri gelenler, ilerinden zayf grlen inananlara: Siz Salih'in gerekten Rabb tarafndan gnderildiini biliyor musunuz? dediler. Onlar da: Evet dorusu biz onunla gnderilene inananlarz, dediler. Byklk taslayanlar: Biz sizin inandnz inkar edenleriz, dediler."

uayb (a.s.) ise Medyen adl kavmini arnca yneticilerin mstekbir evresi davete kar ktlar. Allahu Tela yle buyurdu:

"Medyen'e de kardeleri uayb' gnderdik: Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan baka ilahnz yoktur."

"Kavmimden byklk taslayan ileri gelenler dediler ki: Ey uayb ya mutlaka seni ve seninle beraber inananlar kentimizden karrz, ya da milletimize dnersiniz."

Musa (a.s.)'in davetinden de rnek gsterelim. Allahu Tela onu Firavun'a ve evresindekilere gnderince bunlar onu yalanladlar, dierlerini Musa (a.s.)'dan korkuttular onun aleyhine deiik aibeler yaydlar. Onu ldrmek iin Firavunu tevik ettiler. Allahu Tela yle buyurdu:

"Onlardan sonra, Musa'y mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarna gnderdik. Ayetlerimize hakszlk ettiler. Fakat bak fesatlarn (bozguncularn) sonu nasl oldu."

"Firavun kavminin ileri gelenleri dediler ki: Bu ok bilgili bir sihirbazdr."

"Firavun kavminin ileri gelenleri dediler ki: Musa'y ve kavmini brakyorsun ki seni ve tanrlarn terk edip yeryznde fesat m karsnlar?"

"Firavun'un ileri gelen adamlarnn kendilerine ktlk yapmasndan korktuklar iin kavminin iinde Musa'ya yalnz (gen) bir takmdan bakas inanmad. nk Firavun yeryznde ok ululanan ve israf edenlerden (ar gidenlerden) idi."

Rasulullah (s.a.v.)'in siyerinin de gemi Peygamberlerin siyerlerinden pek fark yoktur. Rasln davas esnasnda da davay donduran, ona iman engelleyen ve onu dinlemeyi nleyen hususlarn ve mminleri sktrmak, kovuturmak ve onlara ikence ektirmek isteyenlerin varlna rastlanmaktadr. Mminler, kavimlerinin ve ailelerinin, kendilerini imanlar hakknda fitneye uratmalarndan korkuyorlard. Yeni inanacak kimseler, daha nce iman etmi olan kimselerin akbetlerine urayacaklarndan ekiniyorlard. Sava ve mcadele, bata toplumun ileri gelenleri olmak zere mminler ile kendilerine muhalif olanlar arasnda devam ediyordu. Sonunda tautlarn zerine bastklar dayanak ayaklar altndan ekilir ve hakkyla davay omuzlayanlar, ii ele alp yrmeye balarlar.

Buhari bni Mesud (r.a.)'n yoluyla unu rivayet etti: "Peygamber (s.a.v.) secde ederken Kurey'ten baz insanlar onu evirdiler. Utbe bin Ebu Muayt adl bir kii gelip deve yavrusu dounca onunla sarlp silindii deriyi Rasulullah'n srt zerine att. Rasulullah (s.a.v.) ban kaldrmad. Kz Fatma (r.anha) gelip onun zerine atlan kaldrp att ve bunu yapana beddua etti. Rasulullah (s.a.v.) Kurey'in ileri gelenlerinden Haim olu Ebu Cehil, Rabia olu Utbe, Halef olu meyye'ye ve dierlerine beddua etti." bni Mesut (r.a.) yle devam ediyor: "Rasulullah (s.a.v.)'in kendilerine beddua ettii kiilerin, Bedir savanda ldrldklerini grdm, onlar bir kuyuya da atldlar."

Rasulullah (s.a.v.) dneminde Mekke'de bilinen tek ynetici ve evresi yoktu. Ynetici grubunu oluturan birok insan vard. Davet esnasnda Rasulullah (s.a.v.)'e kar koyan ve insanlar ondan uzaklatranlar bunlard.

Dier Peygamberler yalnz kendi kavimlerine gnderildiler. Fakat Rasulullah (s.a.v.) davetiyle birlikte btn insanlara gnderildi.

Kibirlerinden dolay Kurey'in ileri gelenlerinin O'nun davetini geri evirmeleri, Rasln yapt davetin yalnzca onlarla snrl olduu anlamna gelmiyordu. Davet ederken insanlar arasnda ayrm yapmadan, zengin olsun, fakir olsun, efendi olsun, kle olsun herkesi slm’a davet ediyordu. Hatta Rasulullah (s.a.v.), hem Kurey’in liderlerinin, hem de onlarn arkasndaki topluluun iman etmelerine gsterdii zenden dolay Kurey’in liderlerini slm’a davet etmesi esnasnda yanna gelen ama ve fakir bir m'min olan Abdullah bni mm Mektum'a yzn buruturunca Allah tarafndan ikaz edilmiti. Allah'n Rasulne ynelik bu ikaz, liderlerin slm’a davet edilmesine nem vermesini yasaklayan bir uyar olmaktan te davette ayrm yapmasn ho karlamayan bir uyardr. Zira davetin liderlere gtrlmesi ile dier insanlara gtrlmesi arasnda bir fark yoktur.

Siyer kitaplarnda grdmz gibi Rasulullah (s.a.v.)'in toplumun liderlerini ve efendilerini daveti, yalnzca onlarn iman etmelerine gsterdii zenden te, zellikle liderlerin arkasndaki insanlarn iman etmelerine gsterdii zenden kaynaklanyordu. te bu yzden davet herkesi kapsamaldr.

stelik Rasuln davetine, Kurey'deki liderler tarafndan deer verilmeyen Bilal, Ammar, annesi ve babas gibi insanlar veya Suheyb ve Selman gibi Kurey'in liderlerinden saylmayan kimseler olumlu cevap vermiti. Yine Amir b. Fheyre, mm Ubeys, Zinnire, Nehdiye ve kz ve Memmel oullarnn cariyesi gibi kle iken Ebu Bekr (r.a.) tarafndan azad edilmi ilk Mslmanlar yer almaktayd.

Rasulullah (s.a.v.) ncelikli olarak, hayrl olabilecek insanlar davet ediyordu. Sonra herkesi davet etti. Kendisine icap edenler ise yal ve gen, kavminde itibar sahibi olanlar ve olmayanlard.

Buna gre davet etmek hususunda ayrm yaplamaz. Yani davet herkese ynelik olmaldr. Bu hususta Rasulullah'n (s.a.v.)'in takip ettii yol izlenir. Ki bylece Daru’l slm kurulsun.2. Tez: Allah'u Tela Bizden Dru'l slm' Kurmak in

almay Deil, Kendisine badet Etmemizi stiyorRasul (s.a.v.) slm Devleti'ni kurmaya davet etmedi. Ancak Allah'a kulluk etmeye davet etti. Baka ifadeyle, temel sorun slm Devleti'ni kurmak deil, Allah'a ibadet etmektir. Veyahut; nemli olan slm devletini kurmamz deil, Allah'a kulluk etmemizdir ve buna benzer szler sarf ediyorlar.

Bu itiraza cevap verebilmek iin ibadetin ne anlama geldiini ve nasl gerekleeceini belirginletirmek gerekir.

Allah Tela insan kendisine kulluk etsin diye yaratmtr. yleyse ibadet; nsann yaratl gayesidir. "La ilahe illallah" sznn manas ise; Allah'tan baka tapnlacak ilah yoktur. Allah dnda her ey batldr ve reddedilmelidir demektir. Ve insanlar bu kelimeye bu anlam erevesinde iman etmelidirler. "Muhammedn Rasulullah” kelimesi ise: badet ve itaat ancak Muhammed (s.a.v.)'in getirdiine gre olmaldr. Bunun manas: badet ve itaat yalnz Allah'n elisi olan Muhammed (s.a.v.)’in getirdiine gre olmaldr. Ve insanlar bu kelimeye bu anlam erevesinde iman etmelidirler.

badet, yalnz Allah iindir. Ancak Allah'n Resulne vahyedip gsterdii ekil erevesinde yaplr. Her ite ve her szde bu temelin gzetilmesi arttr.

Mslman hayatnda bir ihtiyac salamaya veya bir deeri yerine getirmeye kalknca deiik ekillerle doyurabilecei uzvi ihtiyalarn ve igdlerini tatmin etmek iin er’i hkmlerin gsterdii ekli benimser.

Amelleri eriat ahkamna gre tatbik etmek, yalnz bu ahkamla yetinmek ve bunu Allah'a imana dayandrmak, yaplan ameli bir ibadet haline getirir.

Gerekletirilmek istenen her iin veya ihtiyacn arkasnda hayatn her alann kapsayan insann davranlar yer almaktadr.

badet ise; nsann btn ilerini Allah'n emir ve nehiylerine gre yrtmekle beraber bunun yalnzca Allah'a imana dayandrlmasdr. Bu ifade ise, ibadetin insann her iini kapsadn gstermektedir.

Bir mslmana; "Allah'a ibadet et" dediin zaman sadece, fakihlerin ibadet bal altnda snflandrdklar, namaz, zekat, hac veya oru farzlarn eda etmesini emrettii anlalmamaldr. Bylesi bir istekle ancak Allah'n her emrine itaat ve her nehyinden vazgeilmesi gerektii anlalmaldr.

Allah'a iman ise amellerin dayand temeldir. badet ise, btn ileri yalnz Allah'a imana dayanarak gtmektir. Bu anlamda dinin tm ibadettir. badet, yaratcya boyun emektir. Bylece, Allah'a ibadet ettiimiz zaman, ilim sahibi ve her eyden haberdar olan Allah'a itaatkar olmu oluruz. Bu ise, gnll ve tam teslimiyet gstererek ona boyun emektir.

Bundan dolay, Marufu emretmek ve mnkeri nehyetmek, kafirlerle ve mnafklarla Allah iin cihad etmek, mslmanlarn yaay ve ilikilerinde Allah'n dinini hakim klmak, btn insanlar arasnda slm davetini yaymak, mslmanlarn varln korumak, namaz klmak, oru tutmak vs, btn bunlar Allah'a itaat ve ibadetten birer paradr.

nsann btn ilerini kapsayan Allah'a kulluk etmek mslmann bulunduu duruma gre olur. Namaz klmayan bir Mslman namaz klmaya, oru tutmayan oru tutmaya davet emek veya slm eriatnn belirledii ller erevesinde al-veri yapmasna davet, mslman Allah'a kullua yani ibadet etmeye davettir. Her ibadetin temeli Allah'a imana dayal olunca namaz, oru ve dier ibadetlere davet etmeden nce imana da armak gerekir. Nitekim, davet edilen kiinin imann canlandrmak gerekir. leri yrten yalnz bu iman olmaldr.

Allah'n dinini hakim klmak ve indirdikleriyle hkmetmeye davet etmek de itaat edilmesi farz klnan Allah'n bir emrini yerine getirmektir. Ancak Allah'a inanan kimse bunu yapar. Buna davet etmeden nce imana armak gerekir ki bu ite Allah'a ibadet gereklemi olsun.

Bugnk mslmanlar Allah'n dinine dayanmayan, kfr nizamlarnn, uyguland rejimlerin glgesinde yaadklarna ve slmi hayat yaamadklarna gre Allah'n dinini uygulamaya davet etmek, Allah'a kulluk etmeye davet etmek demektir. Tm abalar ve gayretler buna ynlendirilmelidir.

Bu nedenle davetimizi, Allah'a ibadeti tam anlamyla gerekletirecek olan, "Yeniden slmi Hayat Balatmak" eklinde isimlendirebileceimiz amzn problemlerini oluturan Allah'a ibadetle balamalyz. Bu nedenle; slm Devleti'ni kurmaya davet etmek, Allah'n dinini hakim klmaya davet etmenin ta kendisidir. Bu da bir ibadettir. Bu davet, Allah'a ibadet etmeye bir davettir. nk, bu davet inandmz Allah'n bir emridir. Mslman bunu yerine getirmeye kalkmazsa Allah'a kulluk etme grevinde haddi am olup gnah ilemi saylr.

Bu sebeple bata bahsettiimiz baz mslmanlarn nerileri veya anlaylar yanltr. nk, onlar Hilfet devletini kurmak iin yaplan mcadelenin ibadetle elitiini zannederler veya yle gsterirler. Bu ise Kur'an'n bir ksmyla amel etmek ve bir ksmn terk etmektir. Halbuki; Mslmanlar bundan nehyedildiler.3. Tez: Rasulullah (s.a.v.)' in Siyerinin Doruluu

phelidirBunlarn sznn manas, bu siyerin nasslar gvenilir olmad iin balayc deildir. Dolaysyla siyret gereince hareket etmemiz istenilemez. Bunu da kendileri aleyhine deil lehlerine bir hccet sayarlar ki Hilfeti kurmak iin Mekke'de iken Rasulullah (s.a.v.)'in amelini rnek almaktan geri kalsnlar.

Buna cevap yledir: Siyer, haberler ve olaylardan ibarettir. Bunlar aratrlmaya ve rivayetlerinden emin olunmaya muhtatr. Siyer, Rasulullah (s.a.v.)'in amelleriyle ilgili olduu iin vahiyden bir para saylr. Buna gre, mslmanlar kitaba ve snnete ihtimam gsterdikleri kadar Rasulullah (s.a.v.)'in siyerine de o kadar nem vermeliler. Mekke'deki siyeri, orada yapt amellerdir. Bu ameller, Medine'de Daru'l slm'n kuruluuna yol amtr. Onu aratrabilen kimseler, bu aratrmay ihmal edince gnahkr olurlar. Ayrca, dier mslmanlar da onu aratrma gcne sahip olanlar tevik etmedikleri iin gnahkr olur.

Ne tuhaftr ki siyerin doru olmadn syleyenler, hadislerin aratrlmasyla ve tahriciyle ilgilenen kimseler arasndan kmaktadr. Sanki bunlar, Allah'n dinini hakim klmak iin almaktan muaf tutulmular da bu tezleri ileri srerek kendilerini, nemli bir mesafe kaydetmi ve son noktay koymu kimseler sayyorlar.

Bunlar herhangi bir mslman gibi slm Devleti kurmak iin almakla emredildiklerini unutmu haldeler. Oysa bu durum onlarn bu konuyu aratrmalarn ve incelemelerini gerektiren bir durumdur. artlar, onlar, er’i meseleler iin hadisleri tahric etmeye sevk etmise bunun iin onlara teekkr edilir. nk bunu aratrabilmek iin ok aba harcadlar ve zaman geirdiler. Ancak bu artlar altnda onlarn bu durumu anlamalar nasl olacak? Yaplmas gereken iin dinin hakim klnmas ile ilgili olduunu anlamalar iin daha ne kadar zaman geirmeleri ve aba harcamalar gerekecek?

Siyer kitaplar tamamen ihmal edilecek dereceye dmedii gibi iinde geen rivayetler hemen alnabilecek halde de deildirler.

Siyer alannda tarihi yazlar yazan yazarlar, rivayet edenler, onlarn gvenirlilii ile rivayetlerini ve bunlarn salamlln incelerken hadis aratrclar kadar dakik deillerdi.

Bu nedenle, hadis alimleri ve hadis aratranlar, siyer yazarlarna dikkatsiz davranan kimseler gibi bakarlar. Doru olan hadis ilminin, muhaddislerin ve hadis alimlerinin hadisler ve raviler hakknda yaptklar gibi aratrma yaplmasn gerektirmektedir.

Ayn tr aratrma ve inceleme Rasulullah (s.a.v.) ve ashabnn hayatn ieren siyer ilmi iin de gereklidir. Dierlerinin siyerleriyle ilgilenenler msamahakrlk gstermise, siyer ilmi ihmal edilemez, ktlenemez. Olaylar oktur, gnler srtle gemektedir, yleyse siyer veya tarih yazarlar muhaddislerin yollarn izleyeceklerse btn olaylar kuatamazlar.

Bundan dolay Rasulullah (s.a.v.)'in siyreti mslmanlarn ok ok nem vermeleri gereken konulardandr. nk, Rasulullah (s.a.v.)'in szlerini, fiillerini, takrrini ve sfatlarn iermektedir. Bunlarn tm, Kuran' Kerim gibi teri kaynadr. Nebevi siyer, teri kaynaklarndan birisini oluturmasndan dolay hadisten bir para saylr. Neb (s.a.v.)'le ilgili ne kadar sahih rivayet bulunursa snnetten bir para olup er’i delil saylr. Buna ek olarak, Rasulullah (s.a.v.)'i rnek edinmek Kur'an'n emirlerindendir. Allahu Tela yle buyurmaktadr:

“Muhakkak ki Rasulullah sizin iin gzel bir rnektir.” Dolaysyla siyrete nem vermek ve tabi olmak er’i bir emirdir.

lk dnem mslmanlar siyer naklinde rivayet metodunu kullanyorlard. Tarihiler, tarih nakline, duyduklarn bakalarna aktararak baladlar. Rasulullah (s.a.v.)'in amellerini gren, szlerini iiten ilk nesil, grdklerini ve duyduklarn dierlerine aktardlar. kinci nesil ise birinci nesilden alarak kendilerinden sonrakilere aktardlar. Bunlarn bir ksm u ana kadar hadis kitaplarnda da grld zere aldklar hadisleri yazdlar. Hicri ikinci asra gelindiinde, baz alimlerin siyerle ilgili haberleri topladklar ve hadislerin tedvininde olduu gibi rivayet edenlerin isimlerini de zikrederek rivayetlerini aktardklarn grmekteyiz. Bu nedenle, hadis alimleri ve aratrclar, rivayetleri, rivayet edenleri inceleyerek reddedilen zayf rivayetler ile sahih rivayetleri birbirinden ayrabilirler ve sahih siyeri tespit edebilirler. Sahih olduu takdirde siyerde gvenilen deliller bunlardr. Buradaki mesele, yeni bir ilim ina etmek deil, ancak Rasulullah (s.a.v.)'in szlerinin ve fiillerinin dikkatli bir ekilde gzden geirilmesidir. Bu nedenle gnmzde siyerete nem veren mslmanlardan bu ii yerine getiren mslmanlarn varlna rastlanmaktadr. Ayrca, dini yaatmak ve hakm klmak isteyen cemaat ve hizip, delil olarak itimat ettii nasslardan emin olmaldr ki Rasulullah (s.a.v.)'i tam olarak rnek edinebilsin.

Farkl isimler altnda yazlm olmasna ramen siyer kitaplar, Kur'an'n iaret ettii davetin aamalar dorultusunda tpk hadis kitaplarnn toplanmas gibi toplanabilir. Zira Kuran- Kerim, siyer kitaplarnda nakledilenlerin shhatine k tutacak ekilde bu merhalelerin bir ok detayn beyan etmitir. Kuran- Kerim'de yaplmas istenileni dakik bir ekilde aklayan ayetlere rastlamak mmkndr.

rnein Rasulullah (s.a.v.) putperestler, dehriyyun, (zamann ezeli olmasna), Mecusiler, Sabiinler, Yahudiler ve Hristiyanlar gibi bozuk ve batl inan sahiplerinin inanlarna, dncelerine saldrmtr. Birok ayette Kur'an bunlar sergilemitir. Rasulullah (s.a.v.) adetler ve geleneklere atmtr. Kz evlatlarn diri diri topraa gmme konusuna, baz hayvanlara dokunulmazlk getirilmesine ve falcla atmtr. Yneticileri ele alp onlara bazen isimleriyle, bazen de vasflaryla atp onlar tehir etmitir. slm daveti aleyhine entrikalarn kefetmitir. Daveti tayan cemaatlarn bunlarn tmne bal kalmalar arttr. Ball, bu metodun aslna ve genel manasna ynelik olmaldr. Uslp, vesile ve ekillere balanmak art deildir. Yanl fikirlere, yanltc mefhumlara ve slm’a aykr olan sapk rf ve adetlere dokunup atar. Yneticilere dokunup atar. Onlarn entrikalarn aa karr. slm fikirlerini ve hkmlerini belirgin bir ekilde izah eder. mmetin bunlar benimsemesine, hayat sahasnda tatbik etmeye, kendisiyle beraber almaya davet eder.

Rasulullah (s.a.v.), kimseye ya ekmeksizin, dalkavukluk ve uzlama yapmakszn ve orta yolu kabul etmeksizin slm fikrine kar gelen herkesin yzne kar kmtr. Korkutmalar ve tehditlere aldrmayp onlardan hi korkmamtr. Sabrederek dayanp Rabbnn emrinden hi sapmamtr. Kur'an bunu bize anlatrken takip edecei yol esnasnda cemaata yol gstermektedir.

Allahu Tela'nn kendi Resulne;

“Emrolunduun konular aka duyur” diye indirdii ayet, bundan nce atmann sz konusu olmadn, gizliliin ve daveti gizlemenin varln gstermektedir. Bu ayet, mcadele merhalesinden nce bir merhalenin varlna iaret etmektedir.

Allahu Tela'nn, "Baky (bakent) ve etrafndakileri uyarasn" mealindeki ayeti, Mekke dna davetin gtrlmesine delildir. Kuran'n muhacirler ve Ensar'dan sz etmesi, hicretin ve nusretin (yardm alma konusunun) var olduuna delildir.

Bylece, Kuran'n birinci mrit olduu grlr. Hadis kitaplar Mekke dneminde yaayan mslmanlarn haberleriyle doludur. rnein Buhari "Mekke'deki Peygamber (s.a.v.) ve Sahabelerinin Mriklerden ektikleri Skntlar" bal altnda bir blm ayrmtr. Burada Habbab bin Eret'in Rasulullah (s.a.v.)'e gelii ve mslmanlar iin zafer ve yardm etmesi talebiyle ilgili hadisi ve Rasulullah (s.a.v.)'in Kurey'in ileri gelenlerine beddua etmesine dair hadisi, Taif'e gittii zaman kavminden grd iddetli eziyeti rivayet etmitir. Ayn ekilde dier hadis kitaplarnda da hadisler yer almaktadr. Bu nedenle biz, Rasul’n yapt ve bizden de yapmamz istenen bir emrin karsnda olmadmz gibi byle bir nassa da sahip deiliz.

unu da sylemek gerekir; Siyer kitaplarn yazanlar gvenilir ve herkesin gvenini kazanm imamlardr. Bunlardan bazlar unlardr:

- bni shak: (H:85-152) bni shak'n "el-Meazi" isimli siyeri vardr. mam Zhri onunla ilgili yle demitir: "Kim Meazi’yi renmek istiyorsa bni shak'a bavursun." afi ise yle demitir: "Meazi konusuna dalmak isteyen kimse bni shak'a muhtatr." Buhari de zamannda ondan sz etmitir.

- bni Saad: (H168-230) Onun kitab "Et-Tabakat"dr. Onunla ilgili el-Hatib el-Badadi yle demitir: "Muhammed bni Saad bizim nezdimizde gvenilir ve adalet ehlidir. Onun szleri onun doruluuna delalet eder. Rivayetlerinin oundan emin olmak iin derin inceleme yapmtr." bni Hallikn yle demitir: "bni Sa’d sadk ve gvenilir biridir." bni Hacer yle demitir: "bni Sa’d byk hafz, gvenilir ve tarafsz biridir."

- Taberi: (H:224-310) Onun kitabnn ad "Peygamberler ve Krallar Tarihi"dir. Taberi isnad metodunu kullanarak kitabn yazmtr. Onun hakknda el-Hatib el-Badadi yle demitir: "Snnetleri, onlarn yollarn ve shhatli olup olmayann bilir. nsanlarn gnlerini ve haberlerini de bilir." Hadis konusu kendisine galip geldii iin muhaddislerin metoduna gre tarih kitabn yazmtr. "Rasulullah (s.a.v.)'den Sabit olan Haberleri Tafsil Etmek Ve Eserleri ncelemek" adl bir hadis kitab vardr. bni Asakir onunla ilgili yle demitir: "Bu kitap Taberi'nin ilgin kitaplarndandr. Rasulullah (s.a.v.)'in sahih hadislerini iermitir."

bni Kesir ve ez-Zehebi'nin de siyer kitaplar vardr. Bunlar hadis konusunda tam uzmandr.4. Tez: u Anda Toplumu Deitirmede Takip

Edilmesi Gereken Metot Yneticilere Kar

Silah KullanmaktrBu grlerine delil olarak da Rasul (s.a.v.)'in Allah'n hkmn ikame etmeyen kt, erli yneticilere kar klla kar klmasn talep etmesi gerektiini bildiren hadisi delil gsteriyorlar.

Grlerine katlmasak da sahiplerini takdir ettiimiz bu anlayta onlara cevap olarak diyoruz ki; Hadisin varid olduu durumun ve artlarn iyi tahkik edilerek hangi vakaya indiinin belirlenmesi bize hangi durumlarda bavurulacak bir zm tekil ettiini gsterecektir. te hadisi sahih manada kavratacak yol budur. Hadiste klla kar klmasnn talep edildii yneticiler, Daru'l slm'n yneticileridir ki bunlara er’i kaide ile biat edilmitir. O ynetici Mslmanlarn ona biatyla halife olmutur. te byle bir yneticinin hkmettii lke Daru'l slm'dr. O lkenin gvenlii de Mslmanlarn gcyle salanmaktadr. Bu durumda Mslmanlar yneticiye itaat etmekle mkelleftirler. Fakat ynetici Allah'n indirdii hkmlerden saparsa bir hkm de dahi olsa mslmanlara kfr hkmlerini uygulamaya balarsa ve bunun byle olduuna dair herhangi bir phe kalmazsa, o zaman Mslmanlarn o yneticiye kar silaha sarlmalar gerekir. Eer bu meyandak hadislerin zerinde iyi dnlrse bunun vakasnn yukarda getii gibi olduu grlecektir. te hadis; bni Malik el-Ecai'den rivayet edilir ki yle demektedir: "Ben Rasul (s.a.v.)’i yle derken iittim:

“Yneticilerinizin en hayrllar sizin onlar sevdiiniz ve onlarn da sizi sevdii, onlara dua ettiiniz onlarn da size dua ettii kimselerdir. Yneticilerinizin en ktleri de sizin onlara kzdnz onlarn da size kzd kimselerdir.” Denildi ki; “Ya Rasulullah onlara klla kar kmayalm m?” Dedi ki: “Aranzda namaz ikame ettii srece ona silahla kar kmayn.” phesiz ki burada namazn ikamesinden maksat eriat hkmlerinin tatbik edilmesidir. Bir para zikredilerek, btn kastedilmitir.

Daru'l kfrn yneticisine gelince zaten onun vakas tamamyla farkldr. Mslmanlar ynetse de Mslmanlarn imam veya halifesi deildir. er'i bir usul ile onlarn bana ynetici tayin edilmemitir. Kendilerine farz olmu olsa da esasen ad geen ynetici slmi ahkam tatbik etmek iin taahhtte bulunmamtr.

Bunun iindir ki hali hazrdaki vakamza dikkatli bir ekilde baktmzda toplumu deitirmeksizin silaha sarlmann yeterli olmadn grrz. Deiimi gerekletirmek isteyen her kimse bilmelidir ki mesele yneticiyi slmi hkmlerle hkmetmeye yneltmekten farkl bir boyut kazanmtr. Zira bu i iin devlet adamlarna, slm merkezli bir siyasete ihtiya vardr. phesiz slm'la hkmetme ve slmi ynetim ii ylesine kolay bir i deildir. Ancak yeterli bir gc elinde bulunduran nemli askeri komutann ve slm'a olan byk bir balln baarabilecei bir itir. Ayrca dirayetli er’i anlaya sahip sekin alimlere de ihtiya vardr. te Rasul (s.a.v.)'in metodu bu ad geen unsurlarn hepsini temin etmektedir. yle ki:

- Evet Rasul (s.a.v.)'in metodunda, slm Devleti'nin kurulmasndan nce slm davetini yklenmede harcanm yllarn tecrbesine sahip rnek siyasi komutanlar mevcut idi. yle ki bunlar kfir devletlerin ve onu dnya devletlerine kar anna yakr bir tavr alma merhalesine tayabilirler. te bunu becerecek olan devlet; hidayetin yolunu aan hidayete kavuturan Rasul (s.a.v.)'in metodu zere kurulan Raid Hilfet Devleti’dir.

- Ayrca slm Devleti'nin kurulmasndan nce devletin klfetini yklenmeye gnl vermi m'min genlerin bulunmas. Bu genler davete ve slmi siyasi ortam oluturacak davet ilerine nem veren genler olacaktr. Bunlardan valiler, cihad emirleri, byk eliler ve dier devletlerde slmi daveti yklenecek onu organize edecek insanlar kacaktr.

- Dier taraftan slm’ ve devletini kucaklayacak ve koruyacak olan halk desteinin temin edilmesi.

- Gerek u ki; Glerine g katacak, halkn desteine sahip eitimli, tecrbeli ehli kuvvetin temin edilmesi. nk onlar halka kar deildirler, halkla beraberdirler. zellikle halk yneticinin ve ynetiminin btn gcyle halkn yannda ve onlarla beraber olduu, Allah'n farz kld slm hkmlerini onlara tatbik edeceklerini ve bylece dini aziz klacaklarn anladklarnda ad geen slm Devleti'ne ve halifesine tam destek verecei muhakkaktr. te Rasul (s.a.v.)'in metodu btn bunlarn teminatdr.

Kald ki her eyden nce silahl mcadele ii byk bir serveti, silah ve silahl eitimi gerektirir. Buna yeltenmek ise takat getirilmeyen bir kuvvet ve harekete kalkmak demektir. Bu metotla ynetimi deitirmek slm d baka bir gce snmakla ancak olur. Bu da daha yolun bandayken davay kaybetmek demektir. Kald ki Mslmanlar bunu denediler ve sadece ellerinde gnah ve vebal kald. Zaten deneme (tecrbe) szlnn slmi davet metodu iin sz kabalndan baka bir deeri yoktur.

phesiz biz, silahl mcadelenin toplumu deitirmede eriatn gsterdii metot olmad ifademiz, Mslmanlarn bu zalim yneticiler zerinde hibir haklar olmad eklinde anlalmamaldr. Aksine btn mmet dinde kardelerimizdir. Gerekten biz onlarn gayretlerini ve glerini birletirmek istiyoruz. Onlar er’i hkmn istedii amelde bir araya gelsinler. Bununla beraber onlara, Rasul (s.a.v.)'in ashabnn, Mekke'de silah kullanmaya izin talep etmelerine ramen bunu men ettiini hatrlatmak istiyoruz. Rasul (s.a.v.) yle demiti:

“Ben affetmekle emrolundum, kavimle savamakla deil.”

Ayrca Allahu Tela'nn u sz de bu yndedir:

“Kendilerine; Ellerinizi savatan ekin, namaz kln, zekat verin denenleri grmedin mi? Onlara sava farz klndnda...”

te bu deliller davette Rasul (s.a.v.)’in metodunu takip etmek hususunda bir birini desteklemektedirler. Dolaysyla Rasul (s.a.v.)'in metodundan kl kadar sapldnda bunun kt tezahrleri, sz konusu cemaat ve hatta btn mmet zerinde ortaya kacaktr. Burada zellikle ehemmiyetini vurgulamak istediimiz ey Rasul (s.a.v.)'in metoduna gzel bir ekilde bakmak iin bu konudaki er’i ahkamn ve Rasul (s.a.v.)’in metodunun tekrar titiz bir ekilde ele alnmasnn gerekliliidir. Neticeyi verecek olan Allah'tr, dn Allah'adr.
22-02-2008 08:58 PM
Tm Mesajlarn Bul Alnt Yaparak Cevapla
volkanmurat

LM HeR YeRDe uNuTMa
**

ye Bilgileri

ye no: 35
Kayt : Oct 2007
Rtbe : Kullanc
Mesaj Says : 1,803

Rep Puanlamas

Rep Ver:
Rep Puan: 0

Mesaj: #9
Cvp: SLM'A DAVET
SLM’IN ER HKMLER

KAVRAMADAK METODU

Hi phesiz her slmi cemaat ve partinin dinin ikamesi iin yaptklar iyilii emretme ve mnkerden sakndrma almalar eriatn gsterdii ekilde olmas gereklidir. Zira daha nce akladmz gibi doru bilgiye dayanmayan, ihlas ve halis niyetle tahsil edilmi bir er’i ilim olmadan ne amel ne de bir itaat ve ibadet sz konusu olamaz.

yle ise ad geen cemaattan istenen er’i bilgilerin erevesi nedir? Sz konusu cemaat, genlerini hangi kltrle kltrlendirecek ki mmeti o kltrle techiz edip hazrlasnlar?

te bunun iindir ki marufu emredip mnkeri nehyetme grevini ifa edecek olan cemaatn gereince hareket edecei ve bal kalaca, kendisinden istenen bu er’i ilmi bilmesi lazmdr. Bu sayede, er’an kendisinden istenilenden bakasna yneldiinde nasihat edilecek, yolunu ardnda ise dorultulacaktr. Her konuda cemaat er’i hkmle hareket etme durumundadr. Zira her husus er’i hkmlerce kayt altna alnmtr ki ona ittiba gerekmektedir. Ona muhalif davranmak caiz deildir. nk slm'da nasihat btn toplumu kuatr.

Bu konuya, btn er’i hkmleri tafsili delillerinden elde etmeye, karmaya bizi ulatracak sabit bir metodun olduunu ifade ederek balamak yerinde olacaktr. Elde edilmeye allan er’i hkmn daveti yklenme konusunda olmu olmas veya ibadet, muamelat, ukubat ve hatta yenilecek, giyilecek, ahlk v.b. konularda olmu olmas arasnda bir fark yoktur. Muhakkak surette er’i delillerden karlm olmas gerekmektedir.

te bu metod, slm'n ve onun temel kural haline getirdii deimez sabit metottur. Yoksa bu Mslmanlarn deha ve zekalaryla ortaya koyduklar bir metot deildir. Bu demektir ki slm akidesi Mslmann tek bir hkm de olsa eriatn dnda bir kaynaktan alamayacan yazl kural halinde vazetmitir. Mslman er’i nasslarn delalet ettii ereve ile mukayyed klnmtr. Bu metodun bu hal zere muhafaza edilmesi, anlaylarn sadece vahiyden hkm kabilecei eklinde olumas, akideye olan bak asnn ancak fkha ve fkh kurallarnn doru kavranmasyla tanmlanabilecei gereinin gz ard edilmemesi gerekmektedir.

ctihatta sabit olan bu metot, bir cemaatn ve partinin kltrlemesinde birinci dereceyi almas gerekecek kadar nem derecesine sahiptir. Zira ictihad bize tafsili delillerden er’i hkmleri karma imkann vermektedir. Gerek u ki er’i nasslardan hkm karmada izlenen metot sahih ve doru ise zann galip ile sahih ve doru hkmlere ulatracaktr. Bylece Allah'n rzasna kavuulmu, ecir elde edilmi olur. Aksi takdirde er’i hkm diye isimlendirilse de er’i metotla hkm istinbat edilmedikten sonra herhangi bir gr olmaktan baka bir deer ifade etmez. Bir hkm, “er’i hkm” olarak adlandrmakla er’i hkm saylmaz. Hkmn elde edildii metottan dolay bu ismi alm olmas gerekir.

Bat kltrnden ve hkm istinbat metodundan etkilenen gnmzn mslmanlar olan bizler, bugn yukarda akland ekliyle er’i hkmn er’i metotla elde edilmesine dnden daha ok muhtacz. Zira bu hastalk ayn zamanda ulema diye isimlendirilen bir ok kiinin de iine dt asrn hastaldr. nk batnn fikir ve metotlaryla yryen ve Rabbani hidayetten ve metottan uzak kalan ulemann ictihad ve fetvalar slm'n ictihad kurallarna aykr dmektedir.

ctihatlarnn sonular birbirinden farkl olsa da tm Mslmanlarn zerinde birleecekleri, ictihadda belli bal bir metodu olan eriata snmaktan baka kar yollar yoktur. Biz burada bu sahih ictihad metodunu icmali olarak sunacaz. Bu sahih metot selefin takip ettii metot olduu gibi kyamete kadar sonradan gelenlerin de metodu olmaldr.

Vakay Kavramaker’i hkmn istinbatnda slmi metot udur:

nce ortaya kan problemin derin bir kavray ile kavranmas.

Sz konusu problemi zme kavuturacak gerekli er’i delillere dnerek onlarn incelenmesi ve doru bir ekilde anlalmas.

Ardndan incelenen er’i delillerden ilgili problem hakknda hkm istinbat edilmesi.

Buna gre iinde bulunduu vakay deitirmek iin alan cemaat veya partinin, bu almada kendisi iin lazm olan er’i hkmleri benimsemesi gereklidir.

Vakay doru kavramak gerek anlamda vakay detayl olarak analiz edip irdelemekle olur.

Dier taraftan er’i bir kavray; er’i delillerin kt kaynaklar ve tafsili delillerden hkm karmann kendisine gre yapld usul kaidelerini snrlandrmay gerektirir. Hkm istinbat ise, hkmlerin indii vakalar, hkmlerin icra keyfiyetlerini ve illetlerini bilen itihad yapacak mtehidin bulunmasn gerektirir.

yle ise iinde yaad fasid vakay deitirmek isteyen cemaat veya partinin vakay anlamak iin u ilemleri yapmas gerekir:

Deitirmek istedii vakay hem dncesinin hem de deiimin konusu yapmaldr.

erisinde yaad vakay derinlemesine dikkatlice incelemeli ve zlmesi gereken sorunu kesin izgileriyle belirlemelidir. Eer zlmesi gereken sorunlar ok ise u soruyu sorarak problemin analizini yapmaldr: Bu problem, baka problemlerden mi kaynaklanyor, yoksa kendisi temel bir problem midir? Bu sorunun cevaplandrlabilmesi, temel sorun ile temel sorunun uzantlar, gstergeleri arasnda ayrm yapmay gerektirir. Bu sorulara alnacak cevaplarla temel hastalk ve temel hastalktan kaynaklanan hastalklar belirlendikten sonra yani hastalk doru bir ekilde tehis edildikten sonra hastaln ilacn tesbit etmeye geilir.

Gerek u ki, iin ehli olan doktor esas hastal tehis edip belirledikten sonra arzi ve tali olan hastalklarn onu oyalamasna frsat vermez. Hastalk midede ise ve bu, hastann vcuduna zarar veriyorsa, dolaysyla da hastann cildinde bir takm karalklara ve atein ykselmesine sebep oluyorsa doktor, esas hastal gz ard edip grnrdeki tali hastalklar tedavi yoluna giderse yzeysel bir tedaviye ba vurmu olur. Bu da ad geen doktorun iinin erbab olmadn gsterecektir. Kald ki en bata asl hastaln yani midesinin tedavi edilmesi gerekir. nk asl hastalk tedavi edildi mi onun sonucu olan dier hastalklar da ortadan kalkacaktr. Gerek doktor ayrca arzi olan dier hastalklarn tedaviye ihtiya duyup duymadn da bilir. Bazen asl hastaln tedavi edilmesiyle arzi olanlar ortadan kaybolur. Bazen de asl hastalk hasta zerinde ayrca tedavi isteyen kalc etkiler de brakabilir. Fakat her eye ramen bunlar ikinci derecede nemlidir.

te bugn iinde bulunduumuz vakann durumu da tpk bunun gibidir. Zira biliyoruz ki bugn kar karya kaldmz bir esas problemimiz vardr ki bir ok czi problemi beraberinde getirmitir. Problem udur: Bu gn slm mmetine isabet eden esas problem hayatlarnn Allah'n hakimiyetinden uzak olmasdr. Bu esas sorun da beraberinde bir ok czi problem ihdas etmitir. Mesel; fakirlik, cehalet, kt ahlk ve bozuk sosyal mnasebetler v.b. durumlarn hepsi batl ynetimin zulmnden kaynaklanmaktadr. Allahu Tela bu durumlarn esas sebebini aklamak iin yle buyurdu:

“Kim beni anmaktan yz evirirse ona dar bir geim vardr.”

Bu czi problemler temel sorundan kaynaklanmaktadr. Bu temel sorunun kkl ve srekli zm, ncelikle sz konusu durumun deitirilmesiyle olacaktr. alma, slmi hayat yeniden balatma noktasnda odaklamadka, hayatta Mslmann tm davranlarnn Allah'n emirleri ve yasaklar dorultusunda yrtlmesine ve Allah'n indirdikleri ile ynetimin kurulmasna sevk edecek nitelikte, slm akidesi siyasi bir akide olarak ele alnmadka Allah'n indirdiklerinin dndaki kanunlarn uygulanmasndan kaynaklanan hastalklarn hibiri kesinlikle sona ermeyecektir.

Demek ki esas problem ne eitim, ne ahlk ve ne de ekonomidir. Ayrca bata gelen konu Mslmanlarn hak ve hukuklarnn mdafaas ve Mslmanlarn ictimai hayatta iktisadi ve askeri sahalarda nemli mevkilere gelmeleri de deildir. Bilakis bata gelen konu akide ve amel boyutuyla hakimiyet konusudur. Sz konusu ettiimiz bu hakimiyet yalnz ve yalnz Allah'n hakimiyetidir. Vaka asndan Mslmanlarn slm kltrne olan gvenleri tekrar kazandrlmaldr. Hayatlarnda akidelerinin rn olan sistemin ortaya koyduu zmlere nem vermeleri iin nefislerinde etkisini kaybeden slm akidesi tekrar eski haline dndrlmelidir. Bunu cennete olan zlemlerinden ve cehenneme olan korkularndan dolay yapsnlar. Ayrca btn Mslmanlarn u andaki durumlarn ve hatta btn insanln u anda iinde yaad bozuk ve fasid hayattan kurtulmas gerektii gibi nem versinler. Btn bunlar slm akidesiyle ve ondan fkran nizamlarla gerekleecektir.

Bunun iindir ki bunu idrak eden ve kavrayan cemaat asl hastal belirler ve bilir ki gerekten ne zaman esas hastalk tedavi edilirse arzi ve tali olan dier hastalklar da tedavi edilmi olacaktr. Btn bunlar vakann gerek manada anlalmasnn nemini ortaya koymaktadr.

Bu, usulclerin “menat” diye isimlendirdikleri eydir. zm isteyen durumun dikkatlice incelenmesi her halkrda er’i delillerin toplanmasndan ve hkmn belirtilmesinden nce gelir.

Dier taraftan vakaya vakf olmak ve onu kavramak onunla ilgili er’i ahkam kavramaktan daha zordur. Zira byk bir dikkat ister. Kald ki zm isteyen vakay yanl algladmzda ve vaka hatal bir biimde zihnimizde yer ettiinde vaka ile ilgisi olmayan delillere yneleceimizden vakay doru bir biimde zecek olan er’i delillere ulamam olacaz. Dolaysyla gerekte var olan vaka yerine zihnimizde yanl olarak canlandrdmz vakaya zm bulmu, er’i delilleri ilgili olmayan yerlerde kullanm olacaz.

Gerek u ki vakay gerek manada anlamak iin akl gereklidir. Ayrca vakay dnceye kaynak veya l almak caiz deildir. Hatta vakadan hi bir er’i hkm de kmaz. Bilakis asl olan vakann olduu gibi gerek manada kavranmasdr.

er'i Nasslar AnlamakVakann olduu hal zere akl ile gerek manada kavranmasndan sonra sra sz konusu vakay er’i delillerden istinbat edilen er’i hkmlerle zme kavuturmaya gelir. Vakaya zm aranrken akln hakem veya l olarak alnmas asla caiz deildir. Aksine burada akln grevi er’i delillerde mevcut olan er’i zm ve areyi bulup, kavrayp karmaktr.

eriat doru kavramak iin eriatn kaynaklarn ve kendisi ile bozuk olan vakay deitirmek zere kullanlacak er’i zme gtrecek usul kurallarn bilmek gerekir. Sonuta insanlarn kanalize olmasn istediimiz doru bir bak asna ve sahih bir tasavvur ve ictihadta yani istidlal metodunda takip edilecek doru metod renilmi olur.

er'i Hkmn KaynaklarOrtaya konulan her hkmn bir kayna vardr. Bu nedenle dikkatli ve detayl bir aratrmadan sonra hkm karmada kullanlacak bir kaynan benimsenmesi mutlaka gereklidir. slmiyetin iki teri kayna ve ls zerinde hi bir ihtilafn meydana gelmedii “Kitap” ve Snnet” olduu herkesin malumudur. Bu iki esasa dayandrlan icma, kyas, istihsan, sahabe gr ve bizden ncekilerin eriatna gelince; bunlarn hepsinde ihtilaf husule gelmitir. Grnen o ki bir cemaat iin delil olmaya elverili olan ey o cemaat tarafndan kendisinden er’i hkm alnacak bir l durumuna gelmektedir.

Kur’an ve snnetin yannda kati delillere yani Kur’an’a ve snnete dayanan kaynaklarn benimsenmesi gerektii de bilinen bir husustur. Dier bir ifade “tabi” durumunda olan sz konusu l ve kaynaklarn esas er’i kaynaklar gibi terinin kayna olduklarna ve birer er’i delil olduklarna dair Kur'an ve Snnetten kesin delillerin bulunmas muhakkak surette gereklidir. Yani iki esas delil olan Kur'an ve Snnetin, neyin terinin kayna olduunu kesin bir ekilde bize bildirmelidir. er’i kaynaklar taklit yolu ile almak yeterli deildir. nk bunlar kesinlii gerektiren slm'n btnlerindendir. Taklit ise insan kesin olana gtrmez.

Terinin kaynaklar kayt altna alnp belirlendi mi sz konusu cemaatn hangi kaynaklardan beslendiini kavrarz. Ayrca hangi kaynaklardan hkm karamayacan da belirlemi oluruz. Terinin kaynaklarnn snrlandrlp belirlenmesi gerekten pek nemlidir. Zira hangi kaynak hatal olarak terinin kayna olarak benimsenmise onunla ilgili btn hkmlerde hatann varl sz konusudur. yle ise cemaat, yapaca ilerin er’i hkmlerini ortaya koymadan nce er’i hkmlerin karlaca kaynaklar belirlemelidir. Haddi zatnda herhangi bir cemaatn amellerine esas alaca er’i kaynaklar tespit etmeden slm risaletini yklenmesi asla caiz deildir.

Btn kaynaklarn zanni olmasnda bir hayr olduunu dnmek doru deildir. Bilakis bu tutum beraberinde kaynaklarda karkl, kargaal getirir. Bu da vaka karsnda hilei eriyyeye veya akla veya heva ve hevese, artlara veya maslahata uymaya sevk eder. Sonuta delil akl ve maslahatn hizmetine girmi olur. Kald ki bizden bunun tersi istenmektedir.

te bunun iindir ki asl olan ad geen cemaatn toplumu iyi ynde deitirmek ve kalkndrmak konusunda grlerini ortaya koymadan nce hkmlerin kaynaklarn her trl d tesirlerden uzak bir ekilde belirleyip ortaya koymasdr. Kaynaklarn belirlerken tek l nasslar olmaldr. yle ki nasslarn kati ifadeleriyle nelerin o hkme kaynak olup olmayaca ortaya konmaldr. Dier taraftan ad geen cemaatin belirledii kaynaklar, kendisi iin balayc olur ve ona gre amellerine yn verir. Fakat onun dndakiler iin balayc deildir. Eer mmknse elindeki hccetlerle bakalarn ikna etmek iin tartabilir. zellikle bak asna gre kati ve kesin dedii konularda delilini ortaya koymaldr. Aksi takdirde kendisini ve bakasn zor duruma sokmu olur.er'i Nass Anlamann MetodolojisiSz konusu cemaat er’i ahkam istinbat edecek kaynaklar tespit ettikten sonra sra bu kaynaklar nasl kullanacan ve bu kaynaklardan nasl hkm karacan ortaya koymaya gelmitir. Yani kaynaklardan hkm karmaya gtrecek usul ve kaidelerin bilinmesi ve belirlenmesi merhalesine geilmi olur. phe yok ki fakih, er’i bir hkm karmaya yneldiinde zerine hkm bina edecek usul kaideleri onun zihninde mevcuttur. Yazl ve yazl olmayan bir metodolojiye sahip olmayan bir ilim dal esasen mevcut deildir.

Dier taraftan er’i nasslarn; mm veya has olan, mcmel veya mufassal olan, mutlak veya mukayyed olan olduu gibi emir veya nehiy olan, nasih ve mensuh olan, mefhumu muvafk veya mefhumu muhalif olan da vardr. Ayrca lafzen manen ve aklen ele alnmas gerekeni de vardr. Haberi ahad olan vardr ki baz yerlerde kendisine ihtiya duyulur, baz yerlerde ona ihtiya duyulmaz. Ve daha buna benzer deiik yapda nasslar vardr. te ad geen cemaatn bunlar ele al usul ve kaidelerini ve hkm zerine bina edecei metodolojiyi ortaya koymas zaruridir.

Ne var ki bu usul kaidelerinin byk ounluu ihtilafldr. Bilindii gibi her kaideden de bir ok teferruat ortaya kmaktadr. Bu nedenle cemaat doru olduuna kanaat getirdii kaideleri benimseyerek ihtilaftan kurtulmal ve bu kurallar gereince de furuattan olan meseleleri anlamaya almaldr.

Takip edilecek usul ve kaideler belirlendikten sonra sz konusu cemaat kaynaklardan er’i hkmleri karma ve anlama kudretine malik olmu olur. Bundan sonra cemaata den belirledii ictihad metoduna tabi olmaktr. Bu metotla cemaat dierlerinden ayr bir zellik kazanmaldr. Cemaat, bu metodu kullanarak genlerini kltrlendirmeli ve ylece insanlarn karsna kmaldr. Ite slm davasn tayan herhangi bir cemaatn ilk nce yapmas gereken ey budur.

Evet gerekte mctehidin ii tabibin iine benzer. En bata yapmas gereken ey hastann durumunu kendisinden dinlemektir. Sonra hastann ikayet ettii esas hastal belirlemelidir ki kendisinden hastaln arza ve tesirlerini gidersin. Ardndan sra tahsil sresince rendii bilgileri hatrlamaya gelmitir. Bazen duyduu ilalarn vasflarn, zelliklerini tespit etmek iin kitaplara mracaat eder. Nihayet ilac bulup karr ve uygular.

Tpk bunun gibi toplumu iyi ynde deitirmeyi ve kalkndrmay isteyen ve bunu yapmaya kalkan cemaat eer slm cemaat ise, ad geen deiimi slmi bir deiim olarak gerekletirmek durumandadr. yle ise deiimin er’i delillere bina edilmesi gerekmektedir. Deiimin ahsi grlere, arzulara, akla dayal maslahatlara, artlara veya vakaya gre ekillendirilmesi doru deildir. Bilakis eriat cemaat amellerinde er’i hkm esas almaya mecbur eder. slm sevgisi ve gayreti Mslmanlarn menfaatlarna uygun olan hkme ynelmeyi gerektirmez. Gerek u ki Mslmanlarn maslahatlarnn ne olduunu ancak eriat belirleyecektir. Zira eriat Mslmanlarn maslahat iin gelmitir. Ite bu noktada slmi bir bak asnn maslahat ile ilgili ayrntlarn ortaya koymak gerekmektedir. eriata gre maslahat ne zaman muteber olur?

MaslahatMaslahat, bir menfaat elde etmek veya bir zarar gidermek demektir. Bunu da ya akl ya da eriat kararlatrr. Eer akln kararna braklrsa hakiki maslahatn ne olduunu insanlar asla bulamazlar. nk akl snrldr. O insann knhn kuatacak nitelikte ve gte deildir. Akl insan iin neyin maslahat olduunu kararlatramaz. nk o sz konusu olan eyin maslahat m yoksa mefsedet mi olduunu bilemez. nsann gerek mahiyetini ancak onu yaratan bilir. O da Allah sbhanehu Tela’dr. Ne var ki insan falan eyin onun maslahatna veya zararna olduunu zanneder. Fakat bu bir zandr ve kesinlik ifade etmez. Bunun iindir ki maslahatn zanna bina eden helak olur. yle ki bazen bir eyin insan iin bir zarar olduunu zanneder daha sonra onun bir maslahat olduu ortaya kar ve elde edecei hayr da karm olur. Bazen de bir eyin kendisi iin maslahat olduunu zanneder sonra zarar olduu ortaya kar. Bu durumda da kendisi zarara dm olur. ou defa akln bugn mefsedet dedii eyin, yarn maslahat olduu sabit olur. Veya bugn falan eye maslahat der yarn onun bir zarar olduu sabit olur. Bir hkmn bu kadar deiken olan bir esasa bina edilmesi caiz delidir. Bu zellik, insanlarn yararna olduu zannedilen beer tarafndan vazedilen nizamlarn en belirgin vasfdr. Kanunlarn sk sk deitiini grmemiz bundandr. Kanunlar srekli olarak ortaya kan gerekliliklere ve problemlere bal olarak deiiklie urar. Grnen o ki bugne kadar eya ve fiiller hakknda sahih nihai bir hkme varlmamtr. Onlara gre deimeyen ve gelimeyen nizam hareketsiz ve donuktur. Bu konuda baz Mslmanlarn da kfr fikirlerinden etkilenmi olduklarn grmekteyiz. Gya bununla dinlerini ve kendilerini mdafaa ediyorlar! slmiyeti tabiatna uygun ve sahih bir anlayla kavramaktan uzaklatklarndan dolay dmanlaryla fikr olarak ayn kaynaktan besleniyorlar.

phe yok ki, insann igdlerinden ve organik ihtiyalarndan kaynaklanan tm ilerini dikkate alan, her trden problemini zen, sahih ve doru bir ekilde doyuma kavuturacak yolu gsteren sadece Allah'tr. Arzu edilen odur ki zm isteyen problemin vakaya uygun ve doru bir ekilde zlmesidir. nsan vakas ftraten deimediine gre onun sorunlar da deimeyecektir. Erkein, erkek olmasnn doal bir gerei olarak, kadna ynelik sabit ihtiyalar vardr. Bu adan erkek ile kadn arasnda bir fark yoktur. Madem ki kadn ve erkek deimeyen birer vakadr, yle ise oradaki ilgi ve alakalar da esasen deimeyecektir. Doru olan budur. Kadn ve erkein doas deimedii ve deimeyecei halde, kadn-erkek ilikilerini dzenleyen bir nizam ortaya koyup ardndan bir ksm gelimeleri bahane ederek konulan nizam deitirmenin hibir ekilde anlam yoktur.

Mesel; ikinin doas deimedii srece ikinin hkmnn zaman iinde deimesini hakl gsterecek ne olabilir? Yine kumar bir vaka olarak deimemitir ve deimeyecektir. Onun hkmnn deimesi gerektiini kim nasl savunabilir ki? Btn konular byledir.

Bunun iindir ki gelime, tekaml ve zamana uyma gibi vasflar beer tarafndan vazedilmi, konulmu ve bir trl doru olan, hak olana ulaamam nizamlarn vasflardr. Bu sre gelen deiim, insanlarn kendi kabiliyetleriyle sahih olan nizam asla bulamayacaklarnn bir delilidir. Bu acziyetlerini tekaml ve geliim diye gya gzel szcklerle sunmaktadrlar. Bir de yle diyebilmektedirler: “Zaman ve mekann deimesiyle hkmlerin deiecei inkr edilemez.” Bu sz beeri nizamlar iin sarf edilmitir. lahi nizam asndan bu asla doru deildir. nkr ve reddedilmeye mstehaktr.

Bu adan bakldnda bir mesele hakknda Allah'n hkm bir olur, bir ka tane olmaz. Eer vaka deiirse tabiatyla buna bal olarak hkm de deiecektir. rnein zm yemek mbahtr. Ancak ne zaman zmn doas iki olarak deiirse hkm de mbah iken haram olarak deiir. Ardndan baka vakaya dnrse hkm de deiecektir. Btn bunlar zaman ve mekana bal deillerdir. Bilakis bir yerde haram olan bir ey baka bir yerde hell olacak deildir. Veya belli bir yerde hell olan ey dier bir yerde haram olacak deildir. Gerek u ki zaman ve mekann er’i hkm zerinde bir tesiri, bir etkinlii yoktur.

Dier taraftan slm eriat mazideki btn vakalarn ve srp gelen btn problemlerin hkmlerini kuatmtr. Daha henz meydana gelmemi ve bir problem olarak ortaya kmam ve vukuu bulmam hi bir hadise yoktur ki slm ahkamnn kapsamna girmi olmasn. Zira slm eriat insann btn fiillerini kamil manada kuatmtr. Allah (C.C.) yle buyurdu:

“Her eye bir aklama olsun diye sana kitab indirdik.” Bu bakmdan ya Kur'an’dan ve Snnet'ten bir delille veya eriat vazedenin vazettii hkmlerine bina ederek -ki bu da nasslarn delalet ettii bir illeti gstermeyi ihtiya gsterir, yoksa aklen gsterilen bir illet geerli olmaz- hkm ortaya konur. te burada biraz durup akli kyasla er’i kyasn ne olduunu aklamamz gerekmektedir.

Akli KyasAkl birbirine denk ve benzer eyler ve durumlar hakknda hkm verirken eit davranr. Bunun iin birbirine benzer ynleri olan iki ey arasnda bir kyas oluturur. Ayrca birbirine aykr, muhtelif olan eyler ve durumlar hakknda da muhtelif hkmler verir. Onlarn arasn ayrr. Halbuki bu er’i kyasn aksine bir durumdur.

nk eriat ounlukla birbirine denk olan eylerin arasn ayrr, muhtelif ve aykr eylerin arasn da birletirir. Mesel; birbirinden fark olmayan ayn olan zamanlarn arasn ayrarak kadir gecesinin dier gecelerden stn olduunu aklar. Bunun gibi birbiri gibi olan mekanlarn da arasn ayrarak Mekke’nin Medine’den ve Medine’nin de dier ehirlerden stn olduunu aklar. Namazlar ksaltmada drt rekatl olanlarla rekatl olanlar birbirinde ayrr. Drt rekatl namazlarn ksaltlmasna izin verirken rekatl ve iki rekatl namazlarn ksaltlmasna izin vermez. te btn bunlar gsteriyor ki, akln bunlar eriat gibi deerlendirmesine imkan yoktur. yle ki eriat temiz olan meninin aktlmasnda gusl yapmay farz klarken, ayn yerden kan ve ayn zamanda necis olan sidik ve mezi iin ayn hkm vermez. Boanan kadnn kuru’ (temizlik mddeti) beklemesini farz klarken, kocas lm bir kadnn yeniden evlenmesi iin drt ay on gn beklemesine hkmeder. Kald ki her iki kadnn rahimlerinin durumlar ayndr. Ayrca eriat su ve topran biri temizleyici dieri kirletici olmasna ramen ikisini de temizlik iin ayn kabul edip abdest ve boy abdesti iin suyun bulunmad durumlarda toprakla teyemmm yapmay hkme balar. Aralarnda fark olmasna ramen evli kadn-erkek zaniye de, kasten adam ldrene de ve mrtet olana da lm cezasn uygular.

Bunun iindir ki eriat yle hkmler verir ki akln onlar bulmasna imkan yoktur. Altn verip bilahare daha fazla altn almay ve nesie faizini haram klar. Kadnlara deil de erkeklere altn takmay ve ipekli elbise giymeyi haram klar. Al-verii hell klar fakat ribay haram klar. Kafirin vasiyet konusundaki ahadetini caiz grrken vasiyetinden vaz geme konusunda bir Mslman ahidin bulunmasn art koar.

Burada efendimiz Ali (r.a.)’n u szn zikretmek yerinde olacaktr: “Eer din kiisel grten alnabilseydi, mestin altn meshetmek stn meshetmekten daha uygun olacakt.”

Btn bunlar slmi hayat yeniden balatmak iin alan cemaat veya partiler iin bata gelen esaslardr. Ad geen cemaat kltrlendirme ameliyesinde bulunurken vakann hakikatine nasl vakf olacan belirtmesi gerekir. Ardndan er’i kaynaklarn ve usul kaidelerini belirleyerek genlerini bunlarla yetitirmelidir. Zira cemaatn akletmesi ve almas bu er’i kaynaklar ve usul kaideleri ile olacaktr. Btn bunlar cemaatn yapaca kltrlendirme almasnn mhim bir ksmn tekil etmektedir. te bylece verilen kltrn ve takip edilen metodun ve oluturulan fikirlerin ak ve net vahiy ifadelerinden alnmas gereklidir. Ayrca saf ve temiz, ak, net vahiy ifadelerine dayanmayan btn fikirlerden de uzak durulmaldr. Mesel; “Zaman ve mekann deimesiyle hkmlerin deiecei inkr edilemez” veya “Zaruretler mahzurlu eyleri mbah klar” veya “Maslahat neredeyse Allah'n eriat oradadr.” v.b. kaidelerin peine dmek doru deildir.

Btn bunlar gsteriyor ki cemaatn kendine bir metodoloji edinmesi gereklidir ki eriat anlamada onun bak asna yn versin, eriat anlamasna hkmetsin. Bu cemaatn yapaca ilerle ilgili er’i ahkam ortaya koymadan nce yapmas gereken bir zarurettir. Bu k sayesinde ancak yoluna devam edebilir. Ancak bylece Allah'n rzasn kazanabilir.

Bazen olur ki bir meselede birden fazla ictihad ortaya kar. Sz konusu cemaata den ihtilafl meselelerde delilin kuvvetine bakarak er’i bir hkm benimsemektir. Bylece bundan sonra takip ettii usul ve fruu anlasn. Ta ki genlerini bu esas zerine yetitirsin. Bu genler ellerindeki delillerle hayat sahasna inerek insanlar buna davet etsinler. Kendileri ikna olduklar gibi kesin hccetlerle bakalarn da ikna etsinler. Bylece takip ettii metot sayesinde alarak gayesini tahakkuk ettirsinler. Byle olmad takdirde fikren gerileyip alma metodundan sapacaktr. Kendi usul kurallarn ineyecektir.

Dikkat edilirse er’i hkmn kaynaklarn ve usul kaidelerini tespit etme konusu bozuk vakay deitirmek iin kullanlacak er’i hkmlerin tespit edilmesi konusundan nce gelmektedir. Cemaat bozuk vakay deitirmek ve mmeti kalkndrmak zere yola ktnda bir ok zorluk meekkat ve korkun eyle kar karya kalaca muhakkaktr. Kaynaklarn usul ve kaidelerini salam bir ekilde belirleyip kayt altna almayan cemaatlarn baz glkler karsnda metotlarn ve kanaatlarn arabuk deitirdiklerine ahit olmaktayz. slm davetinin nnde duran en nemli engel ve problem bozuk sistemin kendisi olduu halde -kendilerinin de itiraf ettikleri gibi- slm’n ra olduunu ve bu ynyle de demokrasi ile benzetii bahanesiyle demokratik oyunlara snmaktadrlar. Bazen de “bizden nceki eriatlar bizim iin de eriattr” szn bahane ederek gemi dinlerdeki birksm uygulamalara sndlar. slm eriatnn metoduyla toplumu deitirmenin ok zor olduu gerekesiyle bylesi farkl yollara sndlar. Bazen ise toplumu deitirecei zannyla cemiyet ve dernek almalar slubunu kullanarak metod adna sluplarn ierisinde boulup gittiler. Bazen de, toplumu deitirmede er’i hkmn gerei olmamasna ramen ierisinde bulunulan artlarn gerektirdiini syleyerek silahl mcadele yapmann gereine inandlar.

Kaynaklar ve usul kaidelerini belirlemek, er’i ictihad metoduna tabi olmak, cemaat iin sadece Allah (C.C.)’n emirleriyle ve iradesiyle kaytl olmak, vakaya boyun ememek artlara mahkum olmamak ve maslahata tabi olmamak demektir.

Bylece cemaat er’i dnme metodunu belirledikten sonra alma metodunu da belirleyebilecektir. Aksi takdirde nnde bir ok yollar oluacak ve hangisine tabi olacan da bilemeyecektir. Byle usuz bucaksz bir vadide nnde bir ok yol bulunan ve hangisine gireceini bilemeyenleri Allah kayrmaz.

Parti veya cemaat kltr kaynaklarn ve kurallarn belirledikten sonra, belirledii kaynaklarn ve usul kaidelerinin altnda insanlara tayaca kltr belirlemeye gemelidir.

Kaynaklar ve kaynaklardan hkm karma usul ve kaidelerinin belirlenmesi, eriatn net ve doru anlalmasn bir karkla meydan verilmemesini, vahyin ar ve duru olan ifadeleri zerine kurulu olmayan her eyden uzaklamay salar. Heva ve hevesin eriat anlama zerindeki tesirini bertaraf eder. Akln hkm koyma ynndeki abasn krar. Kltrn kaynaklarn ve elde edilmesinde kullanlacak usul kurallarn incelemeden, belirlemeden cemaat kltr zerinde aratrma ve inceleme yapmak mmkn deildir.

Buraya kadar anlatlanlar gsteriyor ki ad geen cemaatn ta ezelden mmetin yaad vakay ve bu vakann zerine kaim olduu fikirlerin, iarlarn ve nizamlarn nelerden ibaret olduklarn gerek manada aratrp ett etmeli ki insanlarn nasl ve neden onlar benimsediklerini ve onlara nasl kapldklar ortaya ksn. Zira slm mmeti kfirlerin dertlerine are diye sunduklar kfr fikirlerinin basknna uramtr. Bu mmet siyasi olarak smrgeci kfirlerin menfaatlarnn bekileri tarafndan ynetilmektedir. yle ki mmetin kazanlar ve servetleri bu yerli ibirlikileri tarafndan smrgecilere peke ekildi. Ayrca onlarn maslahatlarn tehdit edecek her trl almaya engel oldular. Devaml surette bir bask ve tehdit oluturdular. Zira kfir smrgeci bat, mmetin kendi bekas iin rgtl siyasi bir cemaat veya hizip almas yapmasnn menfaatleri asndan sakncalarn ve tehlikelerini iyi biliyorlard. Bunun iin mmet iinde siyasi rgtlenmi cemaat veya hizbi alma yapmay kt ve gnah olduunu savunan fikirleri oka yaydlar. Buna mukabil mmetin czi bir takm ilerinin grlmesi iin cemaatlamay telkin edip desteklediler. Kald ki bu tr cemaatlar bir takm ayrntlarla, fakirlik ve bozuk ahlak slah etme gibi ilerle uramaktan teye gidemezlerdi. te bylece neticede Mslmanlarn dinlerine olan gvenlerini sarstlar. Dinlerinin insanlarn sorunlarna zm retebilecek tek doru akide olduuna dair inanlar yara ald. Mslmanlarn akideleri hayattan ayr kalnca ve akidenin hayattan uzaklaarak soyut kalmas bir gereklilikmi gibi anlalnca mmetin iinde bulunduu bozuk vakay dzeltmesi beklenemezdi. Evet mmetin durumu bu kadar vahimdir. Bunun iin sz konusu cemaat ve hizbin iinde bulunduu problemleri ve kar karya kald fikirleri derin ve dikkatlice irdelemesi ve analiz etmesi gerekmektedir ki bu sayede zerine ayak bast zemini iyi tehis etsin ve tansn. zerinde yaad zeminin tabiat nedir? Tanyacak ki nasl yryeceini bilsin. En zorlu engelleri amak iin ihtiya duyduu alet ve edevat tespit edebilsin. Gerek u ki btn bunlar ncelikle vakann iyi tahkik edilip kavranlmasn gerektirir. te bu, cemaatn kltrlendirme ameliyesinde nemli bir blm tekil etmektedir. nk nce onu kendi hesabna tahlil edecek, ardndan genlerine, hatta btn insanlara aklayacak ki kimse vakann iyznden gafil kalmasn. Bu sayede mmet vakay idrak etsin, onu deitirecek sahih zm arasn ve bulsun.

mmetin yaad vakann fikr, siyasi ve sosyal yaps iyice irdelenip analiz edilerek ortaya konduktan sonra cemaat, fikirlerin, grlerin ve er’i hkmlerin zerine bina edilecek er’i kaynaklar ve esaslar belirlemeye balar. Bylece insanlara ve genlerine benimsedii fikirlere, grlere ve er’i hkmlere ulatracak metodu aklayabilir. nk ancak bu ekilde genler iyi bir ekilde ikna olup slmi bir ahsiyet ve siyasi kavrayla onu merkezi bir ekilde hazmederler ve neticede btn mmet bu fikirleri ve zm yollarn benimser ve sahip kar.
22-02-2008 08:59 PM
Tm Mesajlarn Bul Alnt Yaparak Cevapla
volkanmurat

LM HeR YeRDe uNuTMa
**

ye Bilgileri

ye no: 35
Kayt : Oct 2007
Rtbe : Kullanc
Mesaj Says : 1,803

Rep Puanlamas

Rep Ver:
Rep Puan: 0

Mesaj: #10
Cvp: SLM'A DAVET
CEMAAT KLTRmmetin durumu deiime muhta olduu iin, slm ideolojisi zerine kurulu olan siyas bir kitle yoluyla siyas ekilde deitirme hareketinin yaplmas gerekli olmutur. Bundan dolay kitlenin sfatlarn, zelliklerini, kendisini meydana getiren ve yaatan hususlar bahseden bir inceleme yapmak lazmdr. Gemite kurulan kitlelerin baarszlklarn ve sebeplerini inceleyip telafi ederek bu incelemeyi tamamlamak lazmdr. Nitekim kitleleme asndan slplarla ilgili hkmler, alma iin en uygun ve iyi olannn belirlemesi iin Mslmanlara braklmtr. Bu konu ise, hizb kltrn maddelerinden bir madde olmaktadr.

- Fikirleri, duygular ve nizamlar kark olan bir toplumda yaayan Mslmanlarn fikirlerinin, duygularnn ve sistemlerinin birbiri ile uyumlu olmas iin, slm Devleti kurmak iin yaplan almada toplumun karlaaca durumlar, toplumun durumunu, toplumu oluturan ve etkileyen faktrleri ve toplumun nasl deitirilecei konularna da deinmek gereklidir.

- Ferdin vakas toplumun vakasndan farkl olunca, buna bal olarak ferdin dinamikleri de toplumun dinamiklerinden farkl olmaktadr. Dolaysyla fertle ilgili er’i hkmler toplumla ilgili er’i hkmlerden farkl olmaktadr.

- Cemaatn ii, toplumu deitirmekle ilgili olunca, toplumun deitirilmesi ile ilgili detayl fikirlerin ve bu vakay tedavi edecek er’i hkmlerin benimsenmesi de gereklidir. Bylece fertlerin ve tm insanlarn amelleri ile ilgili her eyi -ister terki caiz olmayan slmi bir toplumun tesis edilmesi gibi farz kifaye olan bir hkm olsun isterse fertle ilgili er’i hkm olsun- bu esas zerine ekillendirsinler. Nitekim cemaat bu fertleri gnlk hayatlarnda; muamelt (insanlar arasnda ilikiler), ibadet ve ahlkla ilgili hkmleri benimsemelerinin vucubuna davet ettii zaman onlar buna icabet etsinler.

- Bugnk Mslmanlar akllarn kullanrken Batdan etkilenince, maslahatlarnda veya menfaatlarnda arzularna uyunca akl konusuna ve unsurlarna deinmek kanlmaz hale geldi. Bu erevede akln snrn, akide, er’i hkmler ve fikirler konusunda akln nasl kullanlacann aklanmas gerekti.

- Yaplmas gereken alma, Allah’n indirdikleriyle hkm ikme etmeye ve Daru'l slm’ kurmaya ynelik olunca Rasulullah (s.a.v.)'in Mekke’deki hareketini ve Medine’de slm davetini tesis ettiren amellerini bilmeyi ve buna uymay gerekli klmtr. Ayrca almann seyri, metodun hkmleri ile vesile ve sluplarn hkmleri arasndaki fark idrak etmek lazmdr ki, Rasul’n ameline dakik ekilde uyulsun.

- Yine yaplmas gereken alma, Allah’n indirdikleriyle hkmetmeyi tesis etmeye ve kurulu olan nizamlar deitirmeye ynelik alma olunca, yneticilerin faaliyet ve icraatlarn siyas ynden izlemek, onlarn gereklerini renmek, ballklarn bilmek, onlarn davranlarna tahakkm eden byk devletlerin siyasetlerini idrak edip planlarn ortaya kartp tehir etmek de gerekmektedir.

- Mslmanlarn memleketleri, kfr nizamlarna, Bat hadaratna (hayat hakknda mefhumlarna), onlarn fikr, sosyal, iktisad ve siyas sistemlerine boyun edii iin slm Devletini kurmaya ynelik almann seyri dier ideolojileri, inanlar, bunlar zerine dayal fikirleri ve bunlardan fkran nizam ve sistemleri eletirmeyi gerektirmektedir.

- er'i gaye, slm’ tatbik etmek ve onu dnyaya bir mesaj olarak gtrmek olunca, slm ynetimine, devletine ve devlet yapsna, ekline, rkunlarna, organlarna, mekanizmasna, anayasasna ve uygulanacaklar hakknda genel dnceye deinmek de gereklidir. Yine mevcut olan ynetim ekillerine deinmek gereklidir ki bunlar bilip slm ynetim eklinin bunlardan farkl olduu idrak edilsin ve bu ynetimlerin tesiri altnda kalnmasn. Ayrca devletin zerine kurulduu temellere deinmek lazmdr.

te bu ekilde cemaat, kendi almas ve daveti iin lazm olan kltrn tespit etmeye ve belirginletirmeye alr. yle bir kltr gereklidir ki Mslmanlar ve gayri Mslimleri olan tebaalarn slm ile ynetecek Hilfet Devleti’ni kurmak yoluyla slm hayat yeniden balatmay, dava ve cihad yoluyla darda risaleti yaymay salayacak seviyede olsunlar.Akidenin nemislm akidesi, partinin veya cemaatn almasn harekete geiren unsur olduuna ve hedefinin de Allah’n indirdikleriyle hkmetmek olduuna gre, cemaatn benimseyecei kltrn salam ekilde akidesiyle balanmas gereklidir. Byle olunca davay yklenenler sorumluluk ihsasna sahip olurlar, davaya nem verirler, cidd ve fedakr olurlar, cokulu ve heyecanl olurlar. Ayn anda yolun zorluklarna ve meakkatlarna tahamml ederler. Bundan dolay davay tayanlar insanlardan bir teekkr beklemezler. Ancak gelecek iddetli bir gnn akbetinden saknarak Rablarndan korkarlar. Bu nedenle dnya nimetlerinden mahrum olsalar ve geici hayatn meakkatn ekseler dahi rahat olurlar. nk gayesi Allah’n rzasn kazanmak, Ahiretin nimetini ve saadetini elde etmektir. Nitekim akide, kltrn temeli olarak ittihaz edilince, insanlarn (toplumun) deitirilmesinde de slm akidesi esas olarak alnr. Mslmanlarn ektikleri zulmden nefret etmek veya cahillikten kurtulmak veyahut durumlar dzeltmeyi temel olarak semez. Zira Mslmann davay dier Mslmanlara ve insanlara gtrmesinde etken faktr imanla ilgili dncelerdir. Temelde slm’n metodu da budur.

stelik bu kltrle beraber deitirme kltr iin esas olarak ittihaz edilen iman fikirleri, bu gayeyi gerekletirecek ekilde verilmelidir.

Akide, bu gayeyi gerekletirmeye yardmc olacak bir ekilde verilmelidir.

Benimsenen er’i hkmler verilirken hedeflenen gaye bariz ekilde gsterilmelidir.

Ayn ekilde vaka incelenirken, bu gayeyi gerekletirmeye yardmc olacak ekilde ele alnmaldr.

zetle; parti kltr, slm akidesine bal olmal, er’i delilleri gstermeli ve er’i gayeyi gerekletirecek adan verilmelidir. Bu gaye, slm Devleti’ni kurmak yoluyla, yani Allah’n hkimiyetini tahakkuk ettirerek pratik ekilde Allah’a kulluk etmeyi meydana getirmektir. te bu cemaatn genleri bu tarzda yetitirilmelidir.

slm akidesinin vcuddaki ba ve organlar iin bir kalp konumunda bulunduuna, her konunun maliki ve her eyin temeli olduuna gre, bu akide u ekilde verilmelidir:

1- Kullukta ve teride Allah' "bir"leyecek bir ekilde verilmelidir. Bu hakka Allah'tan baka kimse sahip olmamaldr. Tek Rab ve tek yaratc O'dur. Her eyi bilen, her eyden haberdar olan ve ter eden (yasa gsteren) yalnz kendisidir. lerin tedbiri yalnz kendisine aittir. nsan kendi ftratnda ve tabiatnda aciz, eksik, muhta ve snrl olduunu hissettiine gre doru yolu bulmak ve karanlktan kurtulup nur ve aydnla gelmek iin bu ilaha snr. Nitekim Allahu Tela, kendi kullarndan bir Rasul seti ve buna indirdii risaletiyle, selmet yollarna, rzasna uyan insanlar hidayete erdirdi. Bize Rasuln Rabbinden getirip tebli ettiine tabi olmamz talep etti. Bu Rasul ise masumdur. Kendisine btn insanlara hidayet, nur, rahmet, t ve kalplerde olanlara ifa olan Kur’an, bir risalet olarak indirilmitir. Eer insanlar iman edip itaat ederlerse Allah kendilerine daimi nimetlerini hazrlamay, isyan edip reddederlerse kendilerine cehennemi vaad etmitir. Zira insan, Rasulullah (s.a.v.)'in Rabbinden getirdii risalet gereince yalnz Allah’a kulluk etmek iin yaratlmtr.

2- Mslmanlar slm’n, iman ile insan vakasn; mutlak yaratc olan Allah'a imandan ibaret olan hayat ncesiyle, lmek ve dirilmek, hesap, sevap ve cezann sz konusu olduu hayat sonrasna iman etme ile balant kurduunu bilmeleri gerekmektedir. Akide; hayat, hayat ncesi ve sonras arasnda balant kurularak aklanmaldr. Kim bu balantlar koparrsa, hayat, ncesini ve sonrasn birbirinden ayrrsa sz kesin bir delile dayal olmad gibi sz de kfr saylr.

3- Bu akide, kendisiyle mmeti diriltecek ve dnyaya slm’ bir risalet olarak gtrmeye sevk edecek ekilde verilmelidir.

4- Mslmanlar ada kfr fikirlerine kar kendi fikirlerinin doruluklarndan emin olmaldr. Bu erevede, kapitalist, milliyeti, vatanc ve dier ada fikirlerinin batll ve sahtelii gsterilmelidir. slm ile dier fikirler arasnda mukayese yaplarak slm dndaki btn fikirlerin, bu fikirler zerine kurulu btn kurulu ve topluluklarn batl ve sahte olduu sonucuna ulalmaldr. Ardndan yalnzca slm’n hak ve doru olduu, hem akide hem de sistem ynyle tm dnyay slah edebilecek gte olduu ve tm bunlarn ancak slm Devleti'nin kurulmas ile temsil delecei aklanmaldr. Ayrca slm’a dayal cemaat, smrgeci kfirlerin Mslmanlarn zihinlerine soktuklar; “dnce ve kltr zgrl”, “Kaysere ait olan kaysere ver, Allah’a ait olan Allah’a ver”, “vatanm daima hak zerindedir”, “zalim de olsa mazlum da kardeine yardm et” gibi tm cahili mefhumlar, sahte iddialar ve tabirleri, parlts gzleri kamatran sahte sloganlar ve propagandalar boa karmak iin alr. slm cemaat bu ve buna benzer mefhumlarla savaaca gibi; “eriat gelitirmek gerekir”, “eriat kanunlatrmak lazmdr”, “an ihtiyalarn karlamak iin eriatn elastiki olmas lazmdr”, Dini hayattan ayrmak”, “dinde siyaset yoktur”, “zaman ve mekn deiimiyle hkmlerin deimesi inkr edilmez” gibi bat kavramlarn ve bunlarn etkilerinin Mslmanlarn zihinlerinden ve hayatlarndan uzaklatrmak iin de almaldr. Cemaat, btn bu batl sloganlar drmeye alrken La lahe llallah Muhammedn Rasulullah’a dayal ve ondan fkran fikirleri yerletirmek ve yaymak iin almaldr.

“La lahe llallah Muhammedn Rasulullah” Kelime-i Tevhidi'nin manasna ve mefhumuna ilmen ve amelen ters den her ey terk edilmedike ve bunun dndaki her iman braklmadka Kelime-i Tevhid nefislerde netlemeyecei, safiyet kazanmayaca eriata bilinen bir husustur. Allahu Tela yle buyurmaktadr:

“Kim tautu inkr ederse ve Allah’a inanrsa, kopmayan salam bir ipe sarlm olur.”

Nefiste kfrn veya irkin herhangi bir izi ve eseri kalmamas iin ayette Allahu Tela, tautu inkr edip reddetmeyi n plana karmaktadr. Kfr inkardan, tautu reddettikten sonra ise iman gelmektedir. te salam bir kulpa yapan kimsenin durumu budur. Nitekim Allahu Tela yle buyurmaktadr:

“Kesin olarak bil ki, Allah’tan baka tapnlan yoktur.”

nsan aratrdktan ve dndkten sonra Allah'tan baka ilah olmadna ve tapnmaya mstahak olann yalnzca Allah olduu sonucuna varr. te "Allah'tan baka ilah yoktur" ifadesi, Allah'n uluhiyyetinin isbatdr. Dierlerinin uluhiyetini reddettii gibi Allah’n uluhiyetini ispatlamaktadr. Bu ise, ispatlarn en kuvvetlisidir. Ayrca snrlandrmay ifade etmektedir. Buna binaen sosyalist, milliyeti, vatanc, laik, demokratik ve dier fikirler inkr edilip reddedilir. Bunlar doru olmad gibi kurtarc da deildir. Daha dorusu batl ve bozuktur. nsan mutlu etmez, bedbaht eder. Allah’n dini ve eriatndan baka nur, aydnlk, ifa ve hidayet yoktur.

Cemaat elemanlarnda slm ahsiyetleri oluturmaya alr. Doru slm lleri onlara vererek eriata balanmay onlara sevdirir ve buna aykr her husustan onlar nefret ettirir. eriatla muhakeme olunmay sevdirir, baka eyle muhakeme olunmay onlara nefret ettirir. Bylece zihniyetleri eriatn l ve fikirleriyle kaytl ve mazbut hale gelir, meyil ve eilimleri de slm’n ynelttii tarafa ynelir ve slm’n reddettiini reddeder. Ancak eriatn kabul ettii eyi kabul eder ve ona rza gsterir. Reddettii her eye honutsuzluk gsterip kar gelir.

Cemaat, youn abalarla genlerinde bu kltr yerletirmeye alr. Bu yolla liderlik ve dava ilerini stlenmeleri iin genlerini hazrlar. Genler bu kltr edindikten sonra hemen meydanlara inip insanlara kabul ettirmeye alrlar. Vakay kavramada akln snrlar ierisinde hareket eder. Akla dayanan fikri ameliyeyi genlerine reterek akln tarifini renmelerini veya akln snrlarn kavramalarn salar. Bu ekilde cemaat, genlerinin olaylara ve sorunlara kar nasl davranacaklarn belirler. er'i hkmler iin lazm olan vaka ile ilgili akl tariflerin cmlesine nasl vardn da anlatr. Bu tarifler menata benzer. Menat, vakann gereidir. Bir er' hkm uygulanmak istenince nce bunun menatn anlamak gerekir. Yani vakann gereini kavramak lazmdr ki, hkm dellet ettii vakasna uysun. Akl, uzv ihtiyalar, igdler, kalknma, toplum, hadarat, medeniyet ve benzeri kelimelerin ne anlama geldiini tarif etmek gerekir. nk bunlarn ne olduklar anlalnca onlarla ilgili er’i hkmler de anlalr.

Cemaat, er’i hkmleri er’i delillerden kartarak tespit eder. Vakay tedavi etmek ve problemleri zmek iin er’i delillerden hkm istinbat eder. Bunu yapabilmek iin ise er’i nasslar ve delilleri anlamaya imkn veren btn ilimleri benimsemeye muhtatr. Bunu baard zaman ilgili konu hakkndaki Allah'n hkmn renebilir. Cemaat, kendi genleri ve Mslmanlar nnde bu istidll (delilden hkm kartma operasyonu) yapmaldr ki onlar da bunu rensinler. eriat anlamada ve hkmlerini istinbat etmede slm’n metodu nefislerinde yerlesin.

Cemaat, benimsedii kltrn genlere verilmesindeki maksatn, onu amele dntrmek ve uygulamak olduunu gstermelidir. Bu kltrn, ilim sahibi olmak veya bilgileri gelitirmek, artrmak iin olmadn anlatmaldr. Ancak bu kltr, fikr atma ve siyas mcadele yapmak iin edinilir diye belirtmelidir. Ayrca mmeti temsil edecek bu varl kurmak iin mmete bu kltr fikr liderlik olarak gstermek amacyla edindirdiini pekitirmelidir.

Cemaat bu kltr genlerine aklarken bunlar pratik ve dakik bir ekilde aktarmaya ar derecede zen gstermelidir. Syledii ile yaptnn birbirinden farkl olmamasna dikkat etmelidir. Hakk bilir ama tersini yaparsa Allah nezdinde en irkin hareketi yapm saylr.

te cemaat, bu kltr benimsemeli. Genlerini bu kltr esas alarak yetitirmeli ve kalplerinde onu yerletirmelidir. Genel bir uurdan kaynaklanan fikir hakknda kamu oyu oluturacak ekilde temel slmi dncelerle mmete ulamaldr. Yalnz Allah'n eriatnn hakim olmas iin tek bu hedef zerine mmeti birletirecek ekilde akideye ait dnceleri ve temel er’i hkmleri mmete kabul ettirmelidir. Bylece uzun zamandan beri mmetin yitirdiinin tekrar kazandrlmas iin balangc oluturan doru yneli ve eilimler yeniden saplanm olur..

Yasama ve kulluk etme konusunda Allah' "bir"lemeye gtrecek dnceleri anlatmak, ittiba konusunda yalnz Allah Rasul (s.a.v.)'i kabul etmek, insanlar cennete tevik etmek ve cehennemle korkutmak, slm’n birok farzlar ile ilgili olduu iin slm Devleti’ni kurmaya almann slm’n en nemli farzlarndan olduunu anlatmak, bu temel fikir ve er’i hkmlerin rneklerindendir. Yine slm mmetinin tek mmet olduu, sistemlerin ve rk farkllnn Mslmanlar birbirinden uzaklatramayacan, Mslmanlarn karde olduklarn, vatanclk ve milliyetilik dncelerinin aralarnda salam bir ba oluturamayaca gibi konularn anlatlmas da bu temel fikir ve er’i hkmlerin rneklerindendir. Mslmanlarn Allah’n eriatndan uzaklamalar Mslmanlara ancak zilleti ve zayfl miras brakmtr. Bu nedenle Mslmanlar Allah’n eriatna balanmaldrlar. Delilini bilmeden bir ii yapmaya kalkmamaldrlar.

Bu ve buna benzer fikirler, slm mmetinin yetimesi ve olgunlamas iin verimli ve elverili topra hazrlar.

Yukarda gsterdiimiz hususlar, cemaatn kltrne dahil olmaldr. Derdimiz, altnda cemaatn oluturulaca bu kltr tespit etmeye ulatracak eriatn emrettii doru metodu meydana karmaldr.

Bu ekilde cemaatta, fikri ve siyasi mcadeleyi yapacak, omuzlarnda bu ii tayacak ve mmette cemaat tarafndan kabul gren dnceler erevesinde kamuoyu oluturacak, cemaat iin lazm olan hkmlerden, grlerden ve fikirlerden mteekkil byk bir taife meydana gelir.

te cemaatn iinden kmamas gereken ereve budur. Bunun tespitinde ve snrlandrlmasnda muvaffak olursa, baz fer hkmlerde ictihad neticesinde hata etse, bakalar kendisine muhalefet etse veya kendisi dierlerine muhalefet etse dahi kendisine pek zarar gelmez.

Bylece cemaatn yeryznde Allah’n eriatn hkim klmak ve btn dnyada O’nun davetini yaymak eklinde temsil edilen gayeye ulamak iin muhta olduu kltr bulunmu olur. Muvaffakiyet yalnz Allah’tandr.
22-02-2008 08:59 PM
Tm Mesajlarn Bul Alnt Yaparak Cevapla
Gnder  Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  slam Alimleri Ansiklopedisi 002 Muhamed Dolaku 225 33,067 30-11-2013 11:50 PM
Son Mesaj: Muhamed Dolaku
  slam Alimleri Ansiklopedisi 001 Muhamed Dolaku 498 71,808 31-03-2013 10:45 PM
Son Mesaj: Muhamed Dolaku
  mann ve slam'n artlar Muhamed Dolaku 0 618 04-07-2012 05:12 AM
Son Mesaj: Muhamed Dolaku
Exclamation TRK SLAM LMCLERNN ;YAPTIKLARINI MERAK ETMYORMUSUNUZ..? Goncagl 5 2,517 16-01-2011 05:46 PM
Son Mesaj: Goncagl
  slam'n stei Adap lleri Gl_Kbra 5 1,727 24-09-2010 07:59 PM
Son Mesaj: Dkran


  SLM'A DAVET
  Mesaj SecenekleriOnceki - Sonraki KonuAra / BulYer mleri
  nceki Konu
  Sonraki Konu


   
  Hadis Bahesi

  Hadis Bahesi


  "Canm kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedike cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedike de iman etmi olmazsnz. Yaptnz takdirde birbirinizi seveceiniz bir ey syleyeyim mi? Aranzda selam yaynz!" Mslim, iman 93-94


  "M'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acmakta ve birbirlerini korumakta bir vcuda benzerler. Vcudun bir uzvu hasta olduu zaman, dier uzuvlar da bu sebeple uykusuzlua ve ateli hastala tutulurlar." Buhari


  "Bir kimse srf Allah rzas iin bir yetimin ban okarsa, elinin dokunduu her sa teline karlk ona sevap vardr". Muslim


  "Hibir kul, kyamet gnnde, mrn nerede tkettiinden, ilmiyle ne gibi iler yaptndan, maln nereden kazanp nerede harcadndan, vcudunu nerede yprattndan sorulmadka bulunduu yerden kprdayamaz." Tirmiz


  " Rabbinize kars gelmekten saknn, be vakit namaznz kln, Ramazan orucunuzu tutun, mallarnzn zektn verin, yneticilerinize itaat edin. (Bylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz." Tirmiz, Cum'a, 80


  " nsanda bir organ vardr. Eer o salkl ise btn vcut salkl olur; eer o bozulursa btn vcut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. " Buhr


  " Bir mslmann diktii aatan veya ektii ekinden insan, hayvan ve kularn yedikleri eyler, o Mslman iin birer sadakadr." Buhr


  " iye cretini, (alnnn) teri kurumadan veriniz. " Ibn Mce


  " Sz tayanlar (cezalarn ekmeden ya da affedilmedike) cennete giremezler." Mslim


  " Bizi aldatan bizden deildir." Mslim, mn, 164.


  " M'minin baka hi kimsede bulunmayan ilgin bir hali vardr; O'nun her ii hayrdr. Eer bir genilie (nimete) kavuursa kreder ve bu onun iin bir hayr olur. Eer bir darla (musibete) urarsa sabreder ve bu da onun iin bir hayr olur." Mslim


  " Her insan hata eder. Hata ileyenlerin en hayrllar tvbe edenlerdir." Tirmiz


  " Dul ve fakirlere yardm eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gndzleri (nafile) oru tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geiren kimse gibidir." Buhr


  "Cebril bana komu hakknda o kadar ok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Tel) komsuyu komsuya miras klacak zannettim." Buhr


  "Allah'a ve ahiret gnne iman eden kimse, komusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gnne iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gnne iman eden kimse, ya hayr sylesin veya sussun. " Buhr


  " (nsan) helk eden u yedi eyden kann. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun zerine: Allah'a irk komak, sihir, Allah' n haram kld cana kymak, faiz yemek, yetim mal yemek, savatan kamak, susuz ve namuslu mmin kadnlara iftirada bulunmak buyurdu." Buhr


  " Kklerimize merhamet etmeyen, byklerimize sayg gstermeyen bizden deildir." Tirmiz


  " Sizin en hayrllarnz, hanmlarna kar en iyi davrananlarnzdr." Tirmiz


  "Hibir baba, ocuuna, gzel terbiyeden daha stn bir hediye veremez." Tirmiz


  " dua vardr ki, bunlar phesiz kabul edilir: Mazlumun duas, misafirin duas ve babann evladna duas." Ibn Mce


  "Allah' n rzas, anne ve babann rzasndadr. Allah'n fkesi de anne babann fkesindedir." Tirmiz


  " Allah sizin ne d grnnze ne de mallarnza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve ilerinize bakar." Mslim


  " ( Mmin) kardeine tebessm etmen sadakadr. yilii emredip ktlkten sakndrman sadakadr. Yolunu kaybeden kimseye yol gstermen sadakadr. Yoldan ta, diken, kemik gibi eyleri kaldrp atman da senin iin sadakadr." Tirmiz


  " (Mmin) kardeinle mnakaa etme, onun houna gitmeyecek akalar yapma ve ona yerine getirmeyecein bir sz verme." Tirmiz


  " Hi phe yok ki doruluk iyilie gtrr. yilik de cennete gtrr. Kii doru syleye syleye Allah katnda sddk (doru szl) diye yazlr. Yalanclk ktye gtrr. Ktlk de cehenneme gtrr. Kii yalan syleye syleye Allah katnda kezzb (ok yalanc) diye yazlr." Buhr


  " Birbirinize bugz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka evirmeyin; ey Allah' n kullar, karde olun. Bir Mslman, gnden fazla (din) kardei ile dargn durmas helal olmaz." Buhr


  " Mslman, insanlarn elinden ve dilinden emin olduu kimsedir." Tirmiz


  " man etmedike cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedike de (gerek anlamda) iman etmi olamazsnz." Mslim


  " Mslman mslmann kardeidir. Ona zulmetmez, onu (dmanna) teslim etmez. Kim, (mmin) kardeinin bir ihtiyacn giderirse Allah da onun bir ihtiyacn giderir. Kim mslman bir skntdan kurtarrsa, bu sebeple Allah da onu kyamet gn skntlarnn birinden kurtarr. Kim bir mslman (n kusurunu) rterse, Allah da Kyamet gn onu(n kusurunu) rter." Buhr


  " Hibiriniz kendisi iin istediini (m'min) kardei iin istemedike (gerek) iman etmi olamaz." Buhr


  " Zarar vermek ve zarara zararla karlk vermek yoktur." Ibn Mce


  " ki gz vardr ki, cehennem atei onlara dokunmaz: Allah korkusundan alayan gz, bir de gecesini Allah yolunda, nbet tutarak geiren gz. " Tirmiz


  " man, yetmi ksur derecedir. En stn “L ilhe illallah (Allah'tan baka ilah yoktur)” szdr, en dk derecesi de rahatsz edici bir eyi yoldan kaldrmaktr. Haya da imandandr.” Buhr


  “Allah, sizden birinizin yapt isi, ameli ve grevi salam ve iyi yapmasndan honut olur.” Tabern


  “Nerede olursan ol Allah'a kars gelmekten sakin; yaptn ktln arkasndan bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. nsanlara kars gzel ahlakin gereine gre davran.” Tirmiz


  “Mmin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mmin, iki defa ayni yanlgya dmez)” Buhr


  “Hayra vesile olan, hayr yapan gibidir.” Tirmiz


  “nsanlarn Peygamberlerden grene geldikleri szlerden biri de: “Utanmadktan sonra dilediini yap!” szdr.” Buhr,


  “ Kolaylatrnz, gletirmeyiniz, mjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz”. Buhr,


  “nsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.” Mslim


  “slm, gzel ahlktr.” Kenz'l-Umml


  “ (Allah Rasl) “Din nasihattir/samimiyettir” buyurdu. “Kime Ya Raslallah?” diye sorduk. O da; “Allah'a, Kitabna, Peygamberine, Mslmanlarn yneticilerine ve btn Mslmanlara” diye cevap verdi.” Mslim


  "Kim benim snnetimi diriltirse(ihya eder ve yaamnda tatbik ederse) beni sevmi olur. Beni seven de benimle beraber cennettedir." Hadis


  "Sizden birinizin, arzusu benim getirdiim (Kuran’a eriat)e uymadka kmil imanla iman etmi olamaz." Hadis


  "Bana itaat eden Allah'a itaat etmi olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmi olur." Hadis


  "Nefsim kudretinin elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Ben kendisine babasndan ve ocuundan daha sevgili oluncaya kadar sizden biriniz kmil imanla iman etmi olmaz." Hadis


  "Bildii ile amel eden kiiye Allah bilmedii ilimlerin bilgisine varis klar." Hadis


  "Kardeini bir gnahndan dolay ayplayan kii, gnah islemedike lmez. " Hadis


  "Sizden kim (eriate uymayan) bir kotu is grrse onu eliyle dzeltsin, buna gc yetmezse diliyle dzeltsin. Buna da gc yetmezse kalbiyle bugz etsin. Bu sonuncusu ise imann en zayf mertebesidir." Hadis


  "slam’n dmeleri dme dme zlecek(eriatn emirleri tek terk edilecek). Her dme zldke insanlar onu takip eden dmeyi zmeye teebbs edecekler. Bu zlen dmelerin ilki idari konular, sonuncusu da namazdr." Hadis


  "Cihad, kyamet gnne kadar geerli bir emirdir." Hadis


  "Cihadn en faziletlisi zalim sultan katnda hakki sylemektir. " Hadis


  "Rabbini gazablandracak bir meselede sultani honud eden(etmeye alan) Allah’n dininden ckm olur. " Hadis


  "Cennet (nefse ar geldii iin) holanlmayan eylerle, cehennemde ehvete hitap eden eylerle kuatlmtr. " Hadis


  "Amellerin en hayrls sevdiini Allah iin sevmek bugz ettigine de Allah iin bugz etmektir." Hadis


  "Kim bir kavme benzemeye alrsa, o onlardandr." Hadis


  "Mnafn alameti tr: Konutuunda yalan syler, vaat verdiinde yerine getirmez, emanet olunduunda hainlik eder." Hadis


  "Kii din kardeine kfirlik isnada ederse, bu isnat ikisinden birine dner. " Hadis


  "Arzusu ve hedefi Allah'tan baka ey olarak sabahlayan Allah' ( n kullarn) dan deildir. Mslmanlarn dertleriyle dertlenmeyen de onlardan deildir." Hadis


  "Rab olarak Allah'a, din olarak slam’a, peygamber olarak Muhammed (s.a.v) erazi olan kii imann tadn tatm demektir." Hadis


  "slam cemaatinden bir kar da olsa ayrlan, boynundan slam ban zm demektir." Hadis


  " ehil olmayana verildiinde kyameti bekle." Hadis


  "Akll kii nefsine hakim olup lmden sonras iin is yapandr. Aciz(aklsz) kii ise nefsini arzularna tabi klp sonrada Allah'a kars Temennide bulunandr." Hadis


  "Emirleriniz hayrllarnz, zenginleriniz hogrlleriniz, isleriniz aranzda danmayla olduunda yerin ustu sizin iin yerin altndan daha hayrldr. Ama emirleriniz erlileriniz, zenginleriniz cimrileriniz, ileriniz kadnlarnzn elinde olduunda yerin alt sizin iin yerin stnden daha hayrldr." Hadis


  "Kendimden sonra erkekler iin kadnlardan daha zararl bir fitne brakmadm." Hadis


  "Szlerin en dorusu Allah'n kitabdr. Hayat tarzlarnn en gzeli Muhammed(s.a.v) in hayat tarzdr. lerin en erlileri sonradan uyduranlardr. Her sonradan uydurulan ey bidattir. Her bidat sapklktr ve her sapklk ta cehennem’dedir." Hadis


  "Fitne dneminde ibadete sarlmak, bana hicret etmek gibidir." Hadis .


  "mmetimden bir takm kimseler, ismini deitirerek arab(alkoll iecekleri) iecekler. Bu esnada bakalar ucunda ( yanlarnda ) alglar alnacak ve arkc kadnlar olacak. te onun iin Allah onlar yere batracak ve aralarndan bazlarnn ekli maymun'a ve domuz'a evrilecek." Hadis


  "phesiz ki benden sonra mmetimden Kur'an-i Kerim'i okuyan bir ksm insanlar olacak. Fakat onlarn okuduu boazlarn gemeyecek. Onlar tpk ok un yaydan kt gibi dinden kacaklar, sonra da tekrar ona dnmeyecekler. O kimseler, insanlarn ve hayvanlarn en erlileri ( ktleri )dir." Hadis


  "Kalbinden tam bir sadakatle Allah 'tan baka ilah olmadna ve Muhammed 'in de Allah'n resul olduuna ahadet eden bir kimseyi Allah, cehennem ateine haram klar." Hadis


  "Ya renen, ya reten, ya dinleyen, ya da seven ol! Bunlarn dnda bir beincisi olma; helak olursun. Beincisi ise, ilme ve ilim ehline bugz etmendir." Hadis


  "Allah kadn kyafetini giyen erkee ve erkek klna giren kadna lanet etsin." Hadis


  " Allah'a isyan olan bir hususta kimseye hi bir itaat yoktur. taat ancak marufta (ser'i ller ierisinde )dir." Hadis


  " Irkla aran bizden deildir. Irklk iin savaan bizden deildir. Irklk zere len de bizden ( Mslmanlardan) deildir." Hadis .


  " Kii arkadann dini zerinedir. O halde sizden birisi kiminle arkadalk yaptna dikkat etsin. Kii sevdii ile beraber ( hasrolunacaktr ) dir." Hadis


  " mmetim dinar ve dirhemi ( paray, maddi varlklar ) ycelttii zaman onlardan slam’n heybeti kaldrlr. yilikle emretmeyi terk ettikleri zaman da vahyin bereketinden mahrum klnrlar." Hadis


  " nsanlar zerine yle bir zaman gelecek ki, onalar arasnda dini konusunda ( yaplan saldrlara ) sabrla kar koyan, kor parasn avulayan gibi olacak. " Hadis


  “nsanlarn Peygamberlerden grene geldikleri szlerden biri de: “Utanmadktan sonra dilediini yap” szdr.” Buhr